Agora, de meest duurzame manier van persoonlijke ontplooiing

Agora, de meest duurzame manier van persoonlijke ontplooiing

De leerroute Agora op Niekée in Roermond is een volledig gepersonaliseerde leerweg voor elke leerling waarbij het verschil tussen vmbo, havo en vwo is weggevallen. Agora belooft dat elke leerling het eindexamen op minimaal het instroomniveau zal kunnen halen – maar verder is dat examen op geen enkele wijze ‘aanwezig’ in de school. Het is slechts een extra controle-instrument achteraf. De school draait om de volledige ontwikkeling van de leerlingen als volwassen bijdragers aan de samenleving – in al hun facetten en met al hun talenten en interesses.

Een school zonder vaste leerplekken, vergaderruimtes voor leraren en zonder vaste vakken. Tegelijk is er veel structuur en overzicht. Directeur Sjef Drummen tijdens het interview met 7 Ditches TV: “Via een online tool houdt de leerling zelf allerlei informatie bij over het leerproces. Met scrumtechnieken reflecteert hij of zij dagelijks op wat er die dag allemaal is gedaan. Die gegevens worden opgeslagen en zo krijgen wij minutieus inzicht in de ontwikkeling van de leerling.” Het leerproces wordt zichtbaar gemaakt met behulp van software van Target Process.

Agora is in feite een wetenschappelijke zoektocht naar het optimale leerklimaat voor een individu. Sjef Drummen zegt hierover: “Alle bestaande onderwijskundige vernieuwingen gaan uit van verbetering van het oude model. Dat doet Agora bewust niet. Het biedt een alternatief voor onderwijs, namelijk de meest duurzame manier van persoonlijke ontplooiing. Die duurzaam is omdat ze “no waste of human capital” nastreeft. En geen relaties kent met oude paradigma’s.”

Agora bestaat pas één jaar – en heeft zich wat betreft het eindexamen nog niet kunnen bewijzen. Maar tijdens het gehele eerste jaar heeft Professor Dr. Jos Claessen van het Welten Instituut (Open Universiteit) wekelijks meegelopen en daar een uitgebreid onderzoek over gepubliceerd met de titel ‘Tegels van Agora’.

In het rapport worden duidelijk de geleerde lessen uitgelegd en is te lezen dat het geen makkelijk jaar is geweest. Maar de overduidelijke conclusie is dat alle partijen positief zijn – inclusief de leerlingen en hun ouders. Ook de onderwijsinspectie is zeer enthousiast over Agora.

Het moeilijkst is, volgens zowel de onderzoeker als de mensen achter Agora: het vinden van de juiste leerkrachten – en daarmee het kunnen opschalen van het concept. De huidige lerarenopleidingen leveren nog geen leerkrachten die in staat zijn het systeem achter zich te laten en op deze wijze te opereren.

Lees ook op de website van Zembla een interview met Sjef Drummen over Agora, Leren zonder klassen, huiswerk en toetsen