#Onderwijsvraag 17: Waarom is er een urennorm?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 16: Waarom standaardisatie?

Derde deel van een drieluik over het ontstaan van het systeem.

#Onderwijsvraag 15: Waarom hoger versus lager?

Tweede deel van een drieluik over het ontstaan van het systeem.

#Onderwijsvraag 14: Waarom gaan we uit van een gemiddelde?

Eerste deel van een drieluik over het ontstaan van het systeem.

Vijf opvallende conclusies na de eerste dertien #onderwijsvragen

Reinvent Education | Live on Demand, november 2016

#Onderwijsvraag 13: Waarom zijn scholen gebaseerd op geloofsovertuiging?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 12: Waarom begint school om half negen?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

Ruimte om met een nieuwe blik naar onderwijs te kijken

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En waartoe dient het onderwijs?

#Onderwijsvraag 11: Waarom zittenblijven?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 10: Waarom geven we huiswerk?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 9: Waarom geven we cijfers?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 8: Waarom een splitsing tussen basis en voortgezet onderwijs?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 7: Waarom verbonden schrift?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 6: Waarom moeten leerlingen stilzitten?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 5: Waarom duren lessen 50 minuten?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 4: Waarom 10-minutengesprekken?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 3: Waarom zijn er klaslokalen?

Een eerste verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 2: Waarom een centraal eindexamen?

Een eerste verkenning van de historie, de voordelen, de nadelen en alternatieven

Vier manieren om naar onderwijs te kijken

Ten opzichte waarvan beantwoorden we de #onderwijsvragen?

#Onderwijsvraag 1: Waarom lange zomervakanties?

Een verkenning van de historie, de voordelen, de nadelen en alternatieven