œ Operation Education

Enabling educational leaders to lead the change

Als leiders in onderwijs en ontwikkeling voelen we dat er een transformatie nodig is en dat het tijd is om samen grenzen te verleggen. Dat vraagt om een nieuwe manier van leiderschap. Hoe geef je handen en voeten aan die transformatie vanuit jouw diepgevoelde visie? Persoonlijk en in je team? Die beweging is als een reis: we leren van en met elkaar, delen kennis en inzichten en creëren ruimte om te exploreren. We vormen een community en academy in één. Samen bouwen we aan de fundamenten van het onderwijs van de toekomst.

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, de voordelen, de nadelen en de mogelijke alternatieven. De inzichten in dit boek geven duiding, context en taal aan het onderbuikgevoel dat bij veel mensen leeft: is dit onderwijssysteem nog wel het juiste? Alleen als we helder hebben wat precies de bedoeling is en met welke bril we willen kijken, kunnen we het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat werkt en loslaten wat niet meer past.

De voortdurende en oplopende spanningen in het onderwijs – met als symptomen het lerarentekort, de werkdruk, de thuiszitters, de ongemotiveerde leerlingen en de groeiende kansenongelijkheid – leggen een dieperliggend vraagstuk bloot: het systeem doet mensen tekort. We moeten terug naar de vraag: Waarom doen we wat we doen? Wat is de bedoeling van onderwijs? Wat is echt belangrijk om te leren in het licht van wat we inmiddels weten? Welke rol spelen wij in het leven van kinderen en welke rol hebben wij in het geheel?

We zijn leiders in onderwijs & ontwikkeling die samen vorm geven aan de transitie in onze scholen én in de samenleving. Als pioniers leren we van elkaar, delen kennis en inzichten, creëren ruimte om te exploreren, verkennen de grenzen van het huidige systeem, verdiepen samen ons leiderschap en bouwen aan het onderwijs van de toekomst waarbij we streven naar de ontwikkeling van ieders unieke potentieel. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de transformatie die daarvoor nodig is. Lees meer over œ en sluit je aan!

Be the change you want to see

Leidinggeven aan transformatie vraagt om een eigen visie en een scherp beeld van goed onderwijs.
Het begint met het geven van het goede voorbeeld door allereerst zelf tot volle bloei te komen.

Expeditie Leiderschap is het traject voor formele en informele leiders in onderwijs en ontwikkeling, die zelf de verandering willen gaan zijn die ze willen zien in de wereld. Leiders in uiteenlopende rollen en functies die zich committeren aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving. Leiders die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject.

Hoe creëer je als onderwijsprofessional de nodige ruimte voor verandering, in je school en met je team? Hoe transformeer je een bestaande organisatie vanuit een diep gevoelde visie? Hoe geef je vorm aan die visie als je from scratch begint? En wat betekent dat voor jouw rol als leider? Tijdens de œ Ontmoetingen delen inspirerende leiders, visionairs en transformatiedeskundigen – van binnen én buiten het onderwijs – hun lessons learned & inzichten waarmee ze jouw blik verruimen en je concrete tools aanreiken waarmee je direct aan het werk kunt binnen jouw context.

Beweging binnen jouw organisatie begint bij het stellen van fundamentele vragen, het ontdekken van persoonlijke antwoorden en het formuleren van een heldere visie op een eigen en unieke invulling van onderwijs & ontwikkeling. Waarom doe we de dingen zoals we ze doen? Wat is eigenlijk de bedoeling? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven. Lees hier hoe wij dit proces kunnen faciliteren.

Wie zijn wij?

Je maakt onderdeel uit van Operation Education als je:

er bewust van bent dat de verandering die je in het onderwijs wilt zien, bij jou zelf begint

je bewust bent van het gat tussen jouw handelen en datgene waar je van weet, vindt en voelt dat het ‘het goede’ is - en dit gat wilt verkleinen

samen met andere leiders in onderwijs & ontwikkeling actief wilt werken aan jouw educatief leiderschap

leiding wilt geven aan de transformatie in jouw organisatie en samen met andere leiders vorm wilt geven aan een nieuw ecosysteem voor educatie

wilt helpen om een nieuwe kijk op onderwijs te agenderen

je het onderwijs zodanig wilt vormgeven dat niet het systeem, maar ieder uniek mens centraal staat