Het Onderwijsvragenboek

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?
We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem, over wat een ‘goed onderwijssysteem’ is en dat het gebaseerd is op wat ‘het juiste’ is voor de ontwikkeling van de mens. Maar is dat wel zo? Of laten we ons vooral leiden door patronen en gewoonten?

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voordelen,  de nadelen en de mogelijke alternatieven. De inzichten in dit boek geven duiding, context en taal aan het onderbuikgevoel dat bij veel mensen leeft: is dit onderwijssysteem nog wel het juiste? Past het nog wel bij deze tijd? Kán en mág het ook anders? Je kijkt met andere ogen naar ons onderwijs en ervaart de ruimte voor eigentijds onderwijs.

Elke beweging begint bij het stellen van fundamentele vragen en het ontdekken van persoonlijke antwoorden. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? We zullen op zoek moeten naar het onderliggende waarom & waartoe van onderwijs: de fundamenten van een systeem. Alleen als we helder hebben wat precies de bedoeling is en met welke bril we willen kijken, kunnen we het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat werkt en loslaten wat niet meer past. Een inleiding van Het Onderwijsvragenboek >>

‘Laat ruimte ontstaan voor de waarom-vraag, want dan worden we onszelf weer bewust waarom we doen wat we doen.’ Voor Het Onderwijsvragenboek schreef Eva de Leeuw, co-founder van MBO UniverCity, het voorwoord. ‘Ik hoop dat dit mooie boek, gemaakt met liefde voor onderwijs, met liefde voor de ontwikkeling van jongeren, gaat bijdragen aan het stellen van nog meer vragen. Onderwijs ten behoeve van de mens en zijn ontwikkeling, om samen te kunnen werken, elkaar te blijven zien in wat we samen kunnen bereiken op deze planeet.’

Waarom doe jij wat jij doet?

Waarom doe jij wat je doet?
Wat is jouw bedoeling van onderwijs?
Wat is voor jou de rol van onderwijs in een samenleving?
Wat is jouw rol in dit onderwijs?

 

Als we onszelf dagelijks deze vragen stellen kunnen we richting geven aan eigentijds onderwijs en daar ruimte voor creëren.

Beweging in onderwijs begint bij het stellen van fundamentele vragen en het ontdekken van persoonlijke antwoorden. Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling? In een Onderwijsvragensessie leer je als team vaardigheden om het gesprek op een fundamenteel niveau te voeren, ga je de ruimte zien die er is, vind je eigen antwoorden. Je leert als team je keuzes en je handelen in lijn te brengen met je bedoeling. We tonen je de eerste stap en leren je samen de volgende te zetten.

œ Operation Education vormt een community waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor de transformatie van het onderwijs. Leren van en met elkaar, kennis delen en vormgeven aan het onderwijs van de toekomst. Door je aan te sluiten blijf je op de hoogte, kun je je straks inschrijven voor ontmoetingen, masterclasses en andere expedities en delen we de laatste kennis en inzichten met je. Wil je op de hoogte blijven? Klik hier om je aan te melden!

ONDERZOEK NAAR HET WAAROM VAN ONDERWIJS

Wil je jouw nieuwsgierigheid volgen en je zoektocht naar eigentijds onderwijs voortzetten? Wil je bijdragen aan verder onderzoek door jouw ervaringen en inzichten te delen of door onderzoek te initiëren naar vernieuwende en duurzame oplossingen? Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen of van activiteiten die we organiseren rondom de inhoud van dit boek? We informeren je graag. Meld je aan of neem contact met ons op!