Het Onderwijsvragenboek

Het onderwijs is in beweging, gedreven door een sterke behoefte om dingen anders te doen, om beter aan te sluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben, bij wat de samenleving nodig heeft, bij nieuwe inzichten uit de wetenschap en bij waarden die veranderen. Verspreid over heel het land ontstaan daarom nieuwe vormen van onderwijs op basis van uitgesproken visies, waarin onderwijs radicaal anders vorm krijgt. Tegelijkertijd zijn ook veel bestaande scholen hard op zoek naar creatieve oplossingen en manieren om binnen het huidige systeem hun onderwijs anders in te richten.

 

Vorm geven aan nieuw onderwijs vraagt om ruimte: ruimte om te onderzoeken, ruimte om te experimenteren en ruimte in ons denken. Die ruimte ontstaat zodra je met nieuwe ogen naar ons huidige onderwijssysteem kunt kijken. Weten we waarom we de dingen doen zoals we ze doen in het onderwijs?

Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?

We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem, over wat een ‘goed onderwijssysteem’ is en dat het gebaseerd is op wat ‘het juiste’ is voor de ontwikkeling van de mens. Maar is dat wel zo? Of laten we ons vooral leiden door patronen en gewoonten?

 

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voordelen, de nadelen en de mogelijke alternatieven. Want pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen hebben gesteld, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs.

 

Met het stellen en beantwoorden van deze vragen kom je tot verrassende inzichten. Je krijgt niet alleen een beter begrip van de manier waarop ons huidige onderwijssysteem tot stand is gekomen, je kijkt ook met andere ogen naar ons onderwijs. De antwoorden die we vinden op de Onderwijsvragen geven context en taal aan een ‘onderbuikgevoel’ dat zegt dat er iets niet klopt. Je ervaart de afstand tussen dat wat naar jouw idee nodig is en dat wat in de praktijk gebeurt. Je komt ‘los’ van het oude, van de manier waarop we de dingen nu gewoon zijn te doen. Je ervaart de ruimte om het zelf anders te doen.

 

In het boek nemen we je ook mee op weg naar eigentijds onderwijs. De bron van dit onderwijs zijn wij namelijk zelf. Vanuit onze diepe intentie, onze bedoeling, geven we vorm aan het nieuwe. Deze zoektocht naar toekomstgericht onderwijs is een gezamenlijke zoektocht van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders, medewerkers van overheden en andere onderwijsondersteunende organisaties – uit het gehele spectrum van educatie, inclusief kinderopvang, jeugdzorg en het bredere netwerk rondom scholen, zoals cultuurorganisaties en sportverenigingen. Dit boek bevat dan ook tientallen voorbeelden van scholen en onderwijsprofessionals die het al anders doen.

 

Ben je bereid jezelf fundamentele vragen te stellen? Dan is dit boek voor jou!

BESTELLEN

Het Onderwijsvragenboek kun je bestellen bij onze uitgever Amsterdam University Press. Ook is het boek verkrijgbaar bij bol.com, Managementboek.nl & andere websites.

MEER INFORMATIE?

Als je meer wilt weten over het boek of over de mogelijkheden die we je kunnen bieden wanneer je meerdere boeken tegelijkertijd wilt bestellen, neem dan contact met ons op.

OVER DE AUTEURS

Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer en Nanda Carstens zijn de auteurs van dit boek. Nieuwsgierigheid naar, en hartstocht voor, de ontwikkeling van het oneindige potentieel van de mens, de zo noodzakelijke evolutie van de samenleving en het bewustzijn dat onderwijs daar een doorslaggevende rol in speelt, is wat hen drijft.