Expeditie Leiderschap

Als professionals in onderwijs voelen we – nu meer dan ooit – een sterke behoefte om beter aan te sluiten bij wat wij als mens nodig hebben, bij wat de samenleving nodig heeft, bij nieuwe inzichten uit de wetenschap en bij waarden die veranderen. Het verlangen is groot om samen grenzen te verleggen en te onderzoeken hoe we de zo waardevolle aspecten uit deze leerzame periode een duurzaam vervolg kunnen geven. Dat vraagt om een nieuwe manier van leiderschap waarin jij een sleutelrol kunt vervullen.

 

Expeditie Leiderschap sluit aan bij deze behoefte. Het is een traject voor leiders in onderwijs en ontwikkeling. Leiders die in uiteenlopende rollen en functies willen werken aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving. Leiders die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject. Samen onderzoeken we het onderwijs van morgen, verkennen we de randen van het systeem, zetten gedurfde nieuwe concepten op en verdiepen ons leiderschap met ondersteuning van de meest inspirerende deskundigen, coaches, visionairs en denkers.

Het was de meest bijzondere en leerzame reis die ik ooit heb mogen maken. Geen enkele opleiding heeft mij geboden wat Expeditie Leiderschap mij gegeven heeft. Een rugzak aan heel veel inzichten, kennis en een netwerk van pioniers die het anders (gaan) doen. Geef jezelf, jouw organisatie en ons onderwijs dit cadeau en neem deel aan het traject!

Expedities

Expeditie Leiderschap is een traject dat bestaat uit zeven expedities van anderhalve dag en drie kortere expedities – voor, tijdens en na afloop van het traject. Tijdens deze ontmoetingen ontwikkelen we jouw persoonlijk transformatief en educatief leiderschap en dat van ons collectief, en nemen daarbij Theory U als uitgangspunt. Binnen elke expeditie is er ruimte om van en met elkaar te leren, voor reflectie op jouw en op elkaars handelen en voor persoonlijke coaching. Vanuit œ Operation Education is gedurende het traject een vast team van begeleiders aanwezig. Daarnaast brengen we expertise in van deskundigen waar dat van onmisbare waarde is.

 

Tijdens het traject zetten we doorslaggevende stappen in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, ontstaan er nieuwe ideeën, visies en concepten, worden er samenwerkingen opgezet en plannen gemaakt voor de toekomst. We creëren daarbij bewust ruimte om met elkaar te pionieren en te ontdekken wat voor jou en de anderen het beste past, wat nodig is voor de verdere invulling van de expedities en voor de diverse individuele trajecten.

Samen zijn we op weg naar continue verbetering, verdieping, verbinding met elkaar en de wereld. Een continu proces, waarbij je telkens nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het leren is nooit af, het ontwikkelt zich verder.

œ Ontmoet Leiders in Verandering

Parallel aan het traject organiseren we inspirerende ontmoetingen & masterclasses met leiders in verandering. Denk daarbij aan thema’s als de wetenschap achter leren, leiderschap en lerende organisaties, technologie en de toekomst, het vormen van krachtige teams, ruimte in regelgeving en storytelling. Afhankelijk van jouw wensen kun je aan deze ontmoetingen deelnemen, anderen uit jouw netwerk meebrengen en inspireren, en kennismaken met de community van œ.

Het effect van Expeditie Leiderschap

 • Je reflecteert op een periode waarin onderwijs én leiderschap in korte tijd op radicale wijze en onder druk hervormd moest worden. Wat zien we en wat leren we hiervan?
 • Je brengt je handelen in lijn met jouw bedoeling en leert hoe je dit op authentieke wijze kunt uitdragen en kunt voorleven.
 • Je doorgrondt persoonlijke vraagstukken en drijfveren.
 • Je doet nieuwe inzichten op en leert verrassende perspectieven kennen.
 • Je brengt hoofd, hart en handen samen.
 • Je leert hoe je anderen op natuurlijke wijze meeneemt in de richting die je voor ogen hebt.
 • Je ervaart de kracht van een community van leiders die elkaar ondersteunen.

Het aanbod van Expeditie Leiderschap

 • Zeven expedities van anderhalve dag die maandelijks plaatsvinden vanaf het najaar van 2020 tot in het voorjaar van 2021. De eerste dag starten we om 14:30 uur, de tweede dag eindigen we rond 16:00 uur. Overnachting en maaltijden zijn bij het programma inbegrepen.
 • Drie kortere expedities van een dagdeel – voor, tijdens en na afloop van het traject – rondom een verdiepend thema dat aansluit bij het programma van de expedities. Deze ontmoetingen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het traject.
 • Een aantal coachingsmomenten ondersteunend aan het programma. 
 • Een aantal vrijkaarten voor een selectie van masterclasses uit de serie œ Ontmoet Leiders in Verandering die we met transitiedeskundigen, visionairs en andere gastsprekers organiseren voor de community.
 • Een aantal inspirerende boeken, zorgvuldig samengesteld ter voorbereiding en ondersteuning van het traject.
 • Directe aansluiting op de groeiende community waar je gedurende het traject terecht kunt voor vragen, ondersteuning, feedback, intervisie of andere ontmoetingen.

 

Het is goed om tijdens het traject ook rekening te houden met wat voorbereiding voorafgaand aan de expedities en verdieping naar aanleiding van de inhoud ervan. De tijd die daarvoor nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke wensen, maar het zal gemiddeld nog een tot twee dagen in de maand extra in beslag nemen. Tijdens de expedities reizen we naar verschillende locaties in het land en bezoeken we scholen die het al radicaal ‘anders’ doen, binnen en buiten het huidige systeem.

 

Wanneer blijkt dat we de bijeenkomsten en expedities in het najaar niet kunnen starten vanwege coronamaatregelen, zullen we het programma op een later moment beginnen. Waar mogelijk nemen we de vastgestelde data in acht.

Inschrijving & informatie Expeditie Leiderschap | 2020 – 2021

Op dit moment is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor Expeditie Leiderschap 2020 – 2021. Wel kun je je vrijblijvend aanmelden voor deelname aan een van de komende trajecten. Voor meer informatie over het traject, of over andere en aansluitende activiteiten, kun je terecht bij het team van œ Operation Education. Stuur ons een in dat geval een bericht, dan nemen we contact met je op!

De impact van œ Expeditie Leiderschap onderzocht

Een sterke professionele identiteit van schoolleiders is een belangrijke voorspeller van het effectief vormgeven van veranderpraktijken. Daniëlle Krajenbrink is daarom nagegaan wat de impact is van een diepgaand, collectief leerproces op de ontwikkeling van de professionele identiteit van schoolleiders en deed onderzoek naar het effect van Expeditie Leiderschap. Het traject bleek een veelbelovend effect te hebben én een weg waarlangs transformatie in onderwijs kan ontstaan.

De veranderende rol van de leider

Over welke competenties of kernkwaliteiten moet je als leider in onderwijs & ontwikkeling beschikken om jouw functie naar behoren te kunnen vervullen? En nog relevanter: Hoe komt je als leider zelf zodanig tot bloei dat ook het eigen unieke potentieel volledig wordt benut? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar ondersteunen in die rol? Een interview met Jasmijn Kester, Jan Fasen en Tijl Koenderink, in het tijdschrift Schoolmanagement.

Ons onderwijssysteem doet de mens tekort

De voortdurende en oplopende spanningen in het onderwijs – met als symptomen het lerarentekort, de werkdruk, de thuiszitters, de ongemotiveerde leerlingen en de groeiende kansenongelijkheid – leggen een dieperliggend vraagstuk bloot: het systeem doet mensen tekort.
We moeten terug naar de vraag: Waarom doen we wat we doen? Wat is de bedoeling van onderwijs? Wat is echt belangrijk om te leren in het licht van wat we inmiddels weten? Welke rol spelen wij in het leven van kinderen en welke rol hebben wij in het geheel?
Ons onderwijssysteem doet de mens tekort >>