Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een traject voor leiders in onderwijs. Leiders die willen werken aan de transformatie in hun eigen school, die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject. Samen onderzoeken we het onderwijs van morgen, verkennen we de randen van het systeem, zetten gedurfde nieuwe schoolconcepten op en verdiepen ons leiderschap met ondersteuning van de meest inspirerende deskundigen, coaches, visionairs en denkers.

Zeven Expedities

Expeditie Leiderschap is een traject dat bestaat uit zeven expedities. Van oktober tot en met april reserveren we maandelijks een donderdag en vrijdag voor het ontwikkelen van zowel jouw persoonlijk als ons collectief transformatief en educatief leiderschap, waarbij we Theory U als uitgangspunt nemen.

Tijdens elke expeditie is er ook ruimte voor intervisiesessies waarin we van elkaar kunnen leren, met ruimte voor reflectie op jouw en elkaars handelen. Daarnaast is voor elke deelnemer persoonlijke coaching beschikbaar zijn.

We creëren bewust ruimte om met elkaar te pionieren en te ontdekken wat voor jou en de community het beste past, inclusief de gedetailleerde invulling van de nog komende expedities en gelegenheid voor persoonlijke trajecten.

 

Samen op weg naar continue verbetering, verdieping, verbinding met elkaar en de wereld. Een continu proces, waarbij je telkens nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het leren is nooit af, het ontwikkelt zich verder.

Ontmoetingen

Parallel aan het traject organiseren we diverse aanvullende masterclasses. Denk daarbij aan thema’s als de wetenschap achter leren, leiderschap en lerende organisaties, technologie en de toekomst, het vormen van krachtige teams, ruimte in regelgeving en storytelling. Afhankelijk van jouw wensen kun je aan deze ontmoetingen deelnemen.

Pionierstraject 2017-2018

Het eerste reisgezelschap dat afgelopen jaar het traject doorliep, bestond uit een groep educatieve leiders uit kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met ervaring als schoolleider, bestuurder of teamleider. Ze pionieren elk op hun eigen wijze binnen hun school en binnen het onderwijs.

Binnen het traject zijn doorslaggevende stappen gezet in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, zijn nieuwe ideeën, visies en concepten ontstaan, samenwerkingen opgezet en plannen gemaakt voor de toekomst. De deelnemers zullen een verkennende rol blijven vervullen bij de verdere ontwikkeling van de community, van de professionalisering van schoolleiders en van het onderwijs waarnaar we streven.

Het aanbod van Expeditie Leiderschap

Het pionierstraject was in vele opzichten een verrijkende ervaring wat we graag een vervolg geven. Komend najaar starten we vanwege grote belangstelling met twee parallelle groepen, elk met maximaal 25 deelnemers. Concreet omvat het aanbod van het traject het volgende:

 

  • Zeven expedities, elke maand op een donderdag en vrijdag, te beginnen in oktober 2018. De donderdag starten we om 14:30 uur, vrijdag eindigen we rond 16:00 uur. Overnachting en maaltijden zijn bij het programma inbegrepen.
  • Een aantal masterclasses voor en tijdens het traject waar we met beide groepen bijeenkomen en waar we leren van en met elkaar rondom een verdiepend thema dat aansluit bij het programma van de expedities. Deze ontmoetingen zijn onderdeel van het gehele traject.
  • Een aantal coachingsessies, deels onderdeel van het programma, deels naar eigen inzicht in te vullen. Inhoud en tijdstip stellen we gedurende het traject vast.
  • Een vijftal vrijkaarten voor twee personen voor een keuze uit diverse inhoudelijke œ Ontmoetingen met onderwijswetenschappers, visionairs en gastsprekers die we buiten het traject om zullen organiseren.
  • Een selectie van een aantal inspirerende boeken, zorgvuldig samengesteld ter voorbereiding en ondersteuning van het komende traject.
  • Een ‘basiskamp’ waar je gedurende het traject terecht kunt voor vragen, ondersteuning, feedback, intervisie of andere wensen.

 

Het traject vraagt wat voorbereiding voorafgaand aan de expedities en verdieping naar aanleiding van de inhoud ervan. De tijd die daarvoor nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke wensen, maar het zal gemiddeld nog een tot twee dagen in de maand extra in beslag nemen.

Tijdens de expedities reizen we naar verschillende locaties in het land en bezoeken we scholen die het al radicaal ‘anders’ doen, binnen en buiten het huidige systeem. Het ‘basiskamp’ is te bezoeken bij Social Impact Factory in Utrecht.

Inschrijving voor Expeditie Leiderschap

Begin oktober zijn met veel enthousiasme twee groepen met een parallel traject van start gegaan. De groepen bestaan uit gemotiveerde leiders uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar en ook hoger beroepsonderwijs.

In het najaar van 2019 starten we met de volgende groep deelnemers. Heb jij ook belangstelling om deel te nemen, wil je je alvast aanmelden voor Expeditie Leiderschap 2019-2020 of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. We informeren je graag nader!

Academy

Het doel van œ Operation Education is leiders in onderwijs te faciliteren, equiperen en mandateren om fundamenteel vernieuwende scholen te bouwen of bestaande scholen te transformeren, en met elkaar het kloppend hart van de transformatiebeweging te vormen.

 

œ Operation Education omvat daarom drie kernelementen en is een combinatie van een learning community waarin we leren van en met elkaar, een academy voor het ontwikkelen van transformatief educatief leiderschap en een broedplaats waarin we samen met stelselpartners als bijvoorbeeld OCW en CvTE bouwen aan het nieuwe onderwijssysteem. Met deze drie componenten bouwen we aan onderwijs dat leidt tot een samenleving die vrediger, gelukkiger, gezonder en duurzamer is.

 

Expeditie Leiderschap is onderdeel van de academy en richt zich in de basis op de ontwikkeling van transformatief educatief leiderschap, maar zal evenals andere activiteiten van œ Operation Education aspecten van alle drie de kernelementen omvatten.