Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een rijk en transformatief jaarprogramma voor huidige en toekomstige leiders in educatie die zich bewust zijn dat zij zelf degenen zijn die de verandering moeten zijn die ze willen zien in de wereld. Je wordt begeleid en gecoacht door praktijkexperts, schoolleiders en bestuurders die zijn voorgegaan in deze transformatie. Met elkaar transformeren wij het onderwijs!

Ons onderwijs ziet er over 5 à 10 jaar heel anders uit dan vandaag de dag. Een sterke beweging is op gang gebracht door onderwijsprofessionals die het welzijn van het kind, alle andere natuur en de samenleving voorop willen stellen. Deze transformatie vraagt om heel nieuw leiderschap van schoolleiders – zowel formeel als informeel – en bestuurders.

Wat nodig is, is persoonlijk leiderschap, vóórleven. Samen pionieren, fundamenteel anders kijken, bevragen, nieuwe praktijken ontwikkelen en ruimte maken. Dát leer je niet tijdens een reguliere schoolleidersopleiding. Daarom ontwikkelden we Expeditie Leiderschap.

Ben jij klaar om voor te gaan in deze transformatie? Wil je al tijdens de expedities jouw organisatie in beweging brengen? Ben jij klaar om persoonlijk en samen met de andere deelnemers aan Expeditie Leiderschap vorm te geven aan de transformatie van het onderwijssysteem? Meld je dan nu aan. Al meer 200 (school)leiders en bestuurders gingen je voor.

Het jaarprogramma Expeditie Leiderschap

 

Expeditie Leiderschap een jaarprogramma dat een grote positieve impact gaat hebben op je leiderschap, je onderwijspraktijk – en waarschijnlijk ook je leven. We hebben in de afgelopen jaren al meer dan 13 groepen begeleid door dit onderbouwde en doorleefde transformatieproces én toch is elke reis weer anders.

 

We volgen het transformatieproces van Theory U van Otto Scharmer, waarbij we gaan leren en ervaren met hoofd, hart en handen. Waar Theory U de rode draad vormt, zijn jouw persoonlijke ontwikkelvragen onze uitdaging voor de invulling en uitwerking van de ontmoetingen. Deze co-creatie maakt dat dit traject zich voortdurend doorontwikkelt en verdiept.

 

Je leert direct van de oprichters van œ Operation Education Claire Boonstra en Claudette de Graaf Bierbrauwer en van de meest inspirerende trainers, praktijkexperts, visionairs, denkers en doeners als Helma van der Hoorn, Joke Tillemans, Jan Fasen, Tijl Koenderink, Bas van den Berg, Rolf Winters, Kees Klomp, Joni Bais, Fleur Schiffelers, Thieu Besselink, Jan Rotmans, Karen Heij en anderen.

 

De eerstvolgende groep start in september.

Zeven expedities

De ontdekkingstocht ‘Expeditie Leiderschap’ bestaat uit zeven expedities, ofwel 7 etappes. We leiden je in 7 stappen door de U, gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer; een model voor diepgaande transformatie waarin je leert anders te zien, anders te zijn en anders te doen. We bezoeken samen onderwijspraktijken die vanuit een eigen visie hun onderwijs getransformeerd hebben.

Voor wie

Deze transformatie vraagt om formele en informele leiders in educatie die persoonlijk en met elkaar hun verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs dat we willen zien. Expeditie Leiderschap is er dan ook voor professionals werkzaam in alle takken van onderwijs, ontwikkeling en opvang: kinderopvang, integrale kindcentra, het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, Passend Onderwijs, Gesloten Jeugdzorg Inrichtingen, praktijkonderwijs, vakscholen, MBO, HBO, lerarenopleidingen en universiteiten. Leiders in uiteenlopende rollen en functies, uit het brede educatieve veld, die als kenmerk hebben dat ze zich willen committeren aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving.

Zet Expeditie Leiderschap in voor Schoolleider Vakbekwaam of voor Herregistratie

> Expeditie Leiderschap is voor 100% gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO, voor maar liefst negen thema’s. Geef na deelname aan ons aan dat je het voor herregistratie wilt inzetten en wij regelen het voor je.

> Deelname aan Expeditie Leiderschap dekt grotendeels de vereisten voor je registratie van vakbekwaam Schoolleider. Middels een EVC-traject zijn meestal alleen nog een paar aanvullende onderdelen nodig. Wij werken samen met een vast bureau dat je hierbij begeleidt. We vertellen je er graag meer over.

Expeditie Leiderschap

Claire Boonstra over het belang van persoonlijk leiderschap in deze tijd

“Het is erg verleidelijk om je als school te laten leiden door externe factoren: het systeem, de inspectie, de ouders, de wet- en regelgeving, de collega’s, het ministerie etcetera.” Maar telkens blijkt dat het geheim voor daadwerkelijke transformatie – en van ‘kwaliteitsvol onderwijs’ – ligt in de mate waarin de school in staat is om de visie in elke vezel te doorleven en congruent voor te leven. Als je heel duidelijk hebt wie je bent en waar je voor staat, wordt vanzelf duidelijk wat je te doen hebt en wat niet. Dan wordt het makkelijk voor anderen om je te volgen en om met je mee te gaan en kunnen op basis daarvan patronen worden doorbroken.

Het is echter niet evident dat je zelf zo’n duidelijke visie hebt op wie je bent en waar je voor staat – want we zijn meestal al een leven lang aangesproken op ‘luister nou maar naar en doe nu maar wat we zeggen, dan komt het vanzelf goed’. Bovendien is het nogal spannend om dingen anders te doen dan wat we als samenleving gewoon zijn. Daarom is het extra belangrijk dat de (informele en formele) leiders in staat zijn om vóór te gaan in die transformatie. En daartoe hebben we Expeditie Leiderschap ontwikkeld. Als een oefenplaats waar we je in verbinding brengen met veel ideeën, theorieën, mogelijkheden, voorbeelden en mensen waar het gaat om de transformatie van het onderwijs, maar waar we vooral de vruchtbare bodem creëren waarin je zelf met je eigen persoonlijke transformatie aan de gang kan gaan. Zodat je niet meer anders kan dan waar je voor staat elke dag weer te doorleven en vóór te leven aan de mensen om je heen.”

Tijdens Expeditie Leiderschap…

> volgen we een opzet en proces die een bewezen impact hebben, met daarbij alle ruimte voor jouw persoonlijke vraagstukken en uitdagingen;

> word je persoonlijk begeleid door betrokken begeleiders en het team van œ Operation Education

> mag je leren van diverse pioniers en inspirerende praktijkexperts in onderwijsontwikkeling, die je trainen en coachen;

> ontvang je inzichten en training van bijzondere experts en sprekers die vanuit diverse disciplines vorm geven aan de transformatie in deze wereld;

> ervaar je wat de impact is van verandering van binnenuit en de kracht van authentiek voorleven in de dagelijkse praktijk;

> krijg je heel helder wat het is dat jij mens en dus ook als educatief leider te doen hebt om je omgeving mee te nemen op deze reis en in beweging te brengen;

> leer je comfortabel te zijn in het niet-weten en ook dan de juiste stappen te zetten;

> bezoeken we onderwijspraktijken en locaties in lijn met ons gedachtengoed;

> krijg je toegang tot het œ Ecosysteem van œ Operation Education: hier heb je persoonlijk toegang tot alle deelnemers in ons netwerk en de œ Ecosysteem Zoomt avonden;

> binnen het œ Ecosysteem bevindt zich ook de besloten omgeving van je eigen groep. Je deelt hier met mede deelnemers, begeleiders en vind hier alle informatie en materialen

Deelname aan Expeditie Leiderschap

 

Kosten

De kosten voor deelname aan het jaarprogramma zijn € 8500,-*

*vrijgesteld van btw

 

Inbegrepen zijn zeven expedities: 3x een tweedaagse, inclusief overnachting en 4x een lange dag. Alles geheel verzorgd (vegetarisch lunch, diner, koffie/thee & gezond lekkers).

 

Studielast

We vragen je alle expedities aanwezig te zijn. Een uitgebreid boekenpakket staat jullie ter beschikking, evenals talrijke video’s, onderzoeken, artikelen en andere bronnen. Je krijgt met regelmaat tussentijdse opdrachten.

 

Je zult echter gaan ervaren dat deelname aan Expeditie Leiderschap niet te begrenzen is tot een aantal uren omdat het je aanzet tot het nemen van actie in je praktijk, wat maakt dat de grenzen tussen het traject en je ervaringen en successen in de praktijk wegvallen. Het resultaat van je deelname is dan ook het resultaat van de verandering die je in jouw omgeving in gang zet, het verschil dat je daar maakt.

 

Data

Het eerstvolgende cohort van Expeditie Leiderschap start in september 2024. Gezien de grote belangstelling overwegen wij al een parallelle groep te starten, welke ook in september zal starten.

 

Expeditie 1: 12 & 13 september 2024

Expeditie 2: 10 oktober 2024

Expeditie 3: 14 november 2024

Expeditie 4: 6 & 7 februari 2025

Expeditie 5: 13 maart 2025

Expeditie 6: 10 april 2025

Expeditie 7: 15 & 16 mei 2025

 

Inschrijven is al direct in de community stappen!

Zodra je je inschrijft, nodigen we je uit om deel te nemen in de online community van œ Operation Education, het œ Ecosysteem. Zo kun je al direct instappen in de grotere community, deelnemen aan de online avonden en je verbinden met alle anderen in deze zwerm, waaronder met de eerdere deelnemers van Expeditie Leiderschap. De deelname loopt door tot na de laatste expeditie. Dus hoe eerder je je inschrijft, hoe eerder je profijt hebt van deze community.

Inschrijven
Je ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving via e-mail. We nodigen je na inschrijving uit voor een telefonisch/online kennismakingsgesprek, waarin we met elkaar de diepte in gaan op jouw motivatie om mee te doen met Expeditie Leiderschap en we samen beslissen of dit een passend traject is.


Heb je interesse? 
Heb je eerst vragen of wil je meer weten, dan kun je je dit hier aangeven. We nemen dan contact met je op voor een informatiegesprek. Je kunt ons ook altijd een mail sturen, dan nemen we contact met je op.

Disclaimer:
*Onder voorbehoud van wijzigingen na het definitief maken van het programma. Wanneer blijkt dat we de bijeenkomsten en expedities niet fysiek kunnen verzorgen maar te maken hebben met beperkingen vanwege maatregelen of andere onvoorziene omstandigheden, zullen we het programma aanpassen naar waar mogelijk online. Fysieke ontmoetingen hebben altijd onze voorkeur. In de opzet en organisatie van het programma brengen we daartoe dan ook in de opzet al maximale flexibiliteit aan. Waar mogelijk nemen we de vastgestelde data in acht.