Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een traject voor leiders in onderwijs en ontwikkeling. Leiders die willen werken aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving. Leiders die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject. Samen onderzoeken we het onderwijs van morgen, verkennen we de randen van het systeem, zetten gedurfde nieuwe concepten op en verdiepen ons leiderschap met ondersteuning van de meest inspirerende deskundigen, coaches, visionairs en denkers.

Expedities

Expeditie Leiderschap is een traject dat bestaat uit zeven expedities van anderhalve dag en drie kortere expedities – voor, tijdens en na afloop van het traject. Tijdens deze ontmoetingen ontwikkelen we jouw persoonlijk transformatief en educatief leiderschap en dat van ons collectief, en nemen daarbij Theory U als uitgangspunt. Binnen elke expeditie is er ruimte om van en met elkaar te leren, voor reflectie op jouw en op elkaars handelen en voor persoonlijke coaching. Vanuit œ Operation Education is gedurende het traject een vast team van begeleiders aanwezig. Daarnaast brengen we expertise in van deskundigen waar dat van onmisbare waarde is.

 

Tijdens het traject zetten we doorslaggevende stappen in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, ontstaan er nieuwe ideeën, visies en concepten, worden er samenwerkingen opgezet en plannen gemaakt voor de toekomst. We creëren daarbij bewust ruimte om met elkaar te pionieren en te ontdekken wat voor jou en de anderen het beste past, wat nodig is voor de verdere invulling van de expedities en voor de diverse persoonlijke trajecten.

 

Samen zijn we op weg naar continue verbetering, verdieping, verbinding met elkaar en de wereld. Een continu proces, waarbij je telkens nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het leren is nooit af, het ontwikkelt zich verder.

œ Ontmoet Leiders in Verandering

Parallel aan het traject organiseren we inspirerende ontmoetingen & masterclasses met leiders in verandering. Denk daarbij aan thema’s als de wetenschap achter leren, leiderschap en lerende organisaties, technologie en de toekomst, het vormen van krachtige teams, ruimte in regelgeving en storytelling. Afhankelijk van jouw wensen kun je aan drie van deze ontmoetingen gratis deelnemen met een introducé.

Het aanbod van Expeditie Leiderschap

Eerdere trajecten waren in vele opzichten een verrijkende ervaring wat we graag een vervolg geven. Afgelopen najaar zijn we vanwege grote belangstelling opnieuw met twee parallelle groepen getart, in februari 2020 starten we weer met een nieuwe groep.

Concreet omvat het aanbod van het traject het volgende:

 

  • Zeven expedities van anderhalve dag die verdeeld over het jaar 2020 plaatsvinden. De eerste dag starten we om 14:30 uur, de tweede dag eindigen we rond 16:00 uur. Overnachting en maaltijden zijn bij het programma inbegrepen.
  • Drie kortere expedities – voor, tijdens en na afloop van het traject – rondom een verdiepend thema dat aansluit bij het programma van de expedities. Deze ontmoetingen zijn een onlosmakelijk onderdeel van het traject.
  • Een aantal ondersteunende en coachende gesprekken, parallel aan het programma. 
  • Drie x twee vrijkaarten voor een bezoek aan drie van de masterclasses uit de serie œ Ontmoet Leiders in Verandering die oe Operation Education met transitiedeskundigen, visionairs en andere gastsprekers organiseert voor de community.
  • Een selectie van een aantal inspirerende boeken, zorgvuldig samengesteld ter voorbereiding en ondersteuning van het traject.
  • Direct aansluiting op de groeiende community waar je gedurende het traject terecht kunt voor vragen, ondersteuning, feedback, intervisie of andere ontmoetingen.

 

Het is goed om tijdens het traject ook rekening te houden met wat voorbereiding voorafgaand aan de expedities en verdieping naar aanleiding van de inhoud ervan. De tijd die daarvoor nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke wensen, maar het zal gemiddeld nog een tot twee dagen in de maand extra in beslag nemen.

Tijdens de expedities reizen we naar verschillende locaties in het land en bezoeken we scholen die het al radicaal ‘anders’ doen, binnen en buiten het huidige systeem.

Inschrijving & informatie Expeditie Leiderschap | 2020 – 2021

Op dit moment werken we aan de vorm en inhoud van de trajecten die komend najaar van start zullen gaan. Voor meer informatie over het traject of andere en aansluitende activiteiten kun je terecht bij het team van œ Operation Education. Stuur ons in dat geval een bericht, dan nemen we contact met je op!

De impact van œ Expeditie Leiderschap onderzocht

Een sterke professionele identiteit van schoolleiders is een belangrijke voorspeller van het effectief vormgeven van veranderpraktijken. Daniëlle Krajenbrink is daarom nagegaan wat de impact is van een diepgaand, collectief leerproces op de ontwikkeling van de professionele identiteit van schoolleiders en deed onderzoek naar het effect van Expeditie Leiderschap. Het traject bleek een veelbelovend effect te hebben én een weg waarlangs transformatie in onderwijs kan ontstaan.

De veranderende rol van de leider

Over welke competenties of kernkwaliteiten moet je als leider in onderwijs & ontwikkeling beschikken om jouw functie naar behoren te kunnen vervullen? En nog relevanter: Hoe komt je als leider zelf zodanig tot bloei dat ook het eigen unieke potentieel volledig wordt benut? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar ondersteunen in die rol? Een interview met Jasmijn Kester, Jan Fasen en Tijl Koenderink, in het tijdschrift Schoolmanagement.

Academy

Het doel van œ Operation Education is leiders in onderwijs te faciliteren, equiperen en mandateren om fundamenteel vernieuwende scholen te bouwen of bestaande scholen te transformeren, en met elkaar het kloppend hart van de transformatiebeweging te vormen.

 

œ Operation Education omvat daarom drie kernelementen en is een combinatie van een learning community waarin we leren van en met elkaar, een academy voor het ontwikkelen van transformatief educatief leiderschap en een broedplaats waarin we samen met stelselpartners als bijvoorbeeld OCW en CvTE bouwen aan het nieuwe onderwijssysteem. Met deze drie componenten bouwen we aan onderwijs dat leidt tot een samenleving die vrediger, gelukkiger, gezonder en duurzamer is.

 

Expeditie Leiderschap is onderdeel van de academy en richt zich in de basis op de ontwikkeling van transformatief educatief leiderschap, maar zal evenals andere activiteiten van œ Operation Education aspecten van alle drie de kernelementen omvatten.