Expeditie Leiderschap

Je voelt aan alles dat het huidige onderwijssysteem niet meer past. Je ervaart dat het niet meer aansluit bij de waarden, kennis en inzichten die je nu hebt. Je ziet dat de kinderen en het team iets heel anders nodig hebben en droomt mogelijk van onderwijs waarin ons mens-zijn weer centraal staat. Het loslaten van het huidige systeem en gewoonten en het gaan vormgeven aan het onderwijs dat jij graag wilt realiseren is een ontdekkingstocht. Het is een reis waarvan wij weten dat deze je veel energie geeft en hele nieuwe werelden opent maar dat het soms ook eenzaam en spannend is. Dit proces vraagt van je dat je vanuit je eigen purpose, vanuit je eigen hart vertrekt. Het vraagt ook van je om zelf de dingen anders gaan doen, te gaan voorleven in deze transformatie en daarmee je omgeving mee te veranderen. Van binnen naar buiten breng je zo beweging in je eigen leven, in je omgeving en met elkaar in de samenleving. Dát het educatief leiderschap dat nu nodig is. Het is navigeren op onbekend terrein. Het fijne is, je hoeft deze reis niet alleen te maken….

 

Expeditie Leiderschap is het traject voor formele en informele leiders in onderwijs en ontwikkeling, die zelf de verandering willen gaan zijn die ze willen zien in de wereld. Leiders in uiteenlopende rollen en functies die zich committeren aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving. Leiders die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject.

 

In Expeditie Leiderschap staan de meest ervaren coaches en trainers uit de Community van Operation Education persoonlijk voor je klaar om je te begeleiden. Zij hebben uitgebreid ervaring met het opzetten van vernieuwende scholen en het leiding geven aan transformaties in teams. Het kernteam van Operation Education is nauw betrokken in het hele proces en verzorgt regelmatig sessies. Daarnaast ontvang je een diversiteit aan inspiratie van de deskundigen, coaches, visionairs en denkers uit het netwerk van œ Operation Education. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, je mag op hun schouders staan.

Het was de meest bijzondere en leerzame reis die ik ooit heb mogen maken. Geen enkele opleiding heeft mij geboden wat Expeditie Leiderschap mij gegeven heeft. Een rugzak aan heel veel inzichten, kennis en een netwerk van pioniers die het anders (gaan) doen. Geef jezelf, jouw organisatie en ons onderwijs dit cadeau en neem deel aan het traject!

Expedities

Expeditie Leiderschap is een traject dat bestaat uit zeven expedities. Tijdens deze ontmoetingen ontwikkelen we jouw persoonlijk transformatief en educatief leiderschap en dat van ons collectief, en nemen daarbij Theory U als uitgangspunt. Binnen elke expeditie is er ruimte om van en met elkaar te leren, voor reflectie op jouw en op elkaars handelen. Vanuit œ Operation Education is gedurende het traject een vast team van begeleiders aanwezig. Daarnaast brengen we expertise in van deskundigen waar dat van onmisbare waarde is.

 

Tijdens het traject zetten we doorslaggevende stappen in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, ontstaan er nieuwe ideeën, visies en concepten, worden er samenwerkingen opgezet en plannen gemaakt voor de toekomst. We creëren daarbij bewust ruimte om met elkaar te pionieren en te ontdekken wat voor jou en de anderen het beste past, wat nodig is voor de verdere invulling van de expedities en voor de diverse individuele trajecten.

 

Samen zijn we op weg naar continue verdieping en verbinding, met elkaar en de wereld. Een continu proces, waarbij je telkens nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het leren is nooit af, het ontwikkelt zich verder.

œ Ontmoet en direct deelnemen in de œ Community

Parallel aan het traject organiseren we inspirerende ontmoetingen en masterclasses voor de community van œ. Denk daarbij aan thema’s als regeneratief leiderschap, het verbinden met oude wijsheid, inzichten vanuit de antropologie, community building, technologie en de toekomst, het vormen van krachtige teams en storytelling. Dit jaar kun je als onderdeel van Expeditie Leiderschap deelnemen aan deze ontmoetingen en zo al vanaf de start van je traject onderdeel worden van de community van œ en je eigen plek innemen.

Het effect van Expeditie Leiderschap

 • Je krijgt de inzichten, tools en vaardigheden om leiding te geven in tijden van grote verandering
 • Je brengt je handelen in lijn met jouw bedoeling
 • Je leert hoe je op authentieke wijze jouw passende rol vervult en persoonlijk kunt voorleven in je team en omgeving
 • Je doorgrondt persoonlijke vraagstukken en drijfveren
 • Je komt in contact met heel nieuwe inzichten en ontwikkelt een zeer breed perspectief op onderwijs en leiderschap
 • Je brengt hoofd, hart en handen samen
 • Je leert hoe je anderen op natuurlijke wijze meeneemt
 • Je ervaart de kracht van een community van leiders die elkaar ondersteunen.

Het aanbod van Expeditie Leiderschap

Het programma van Expeditie Leiderschap is altijd in ontwikkeling – omdat we steeds blijven aansluiten bij de bewegingen in onderwijsland en in de wereld, ons voortschrijdend inzicht en de behoeften van de groep. Het programma op hoofdlijnen*:

 • Zeven expedities 
 • Lunch, koffie, thee en lekkers is inbegrepen. 
 • Toegang tot de ontmoetingen en masterclasses die we met transitiedeskundigen, visionairs en andere gastsprekers organiseren voor de community.
 • Directe aansluiting op de groeiende community waar je gedurende het traject terecht kunt voor vragen, ondersteuning, feedback, intervisie of andere ontmoetingen.
 • Dit jaartraject kost 8900,-

*Onder voorbehoud van wijzigingen na het definitief maken van het programma.

 

De meeste expedities beslaan twee dagen, een enkele mogelijk een dag. Bij tweedaagse expedities is de aanvang 14:30 uur, de tweede dag eindigen we rond 16:00 uur. Bij de meeste tweedaagse expedities zijn ook de overnachtingen inbegrepen, vanwege de bijzondere locaties.

 

Het is goed om tijdens het traject ook rekening te houden met wat voorbereiding voorafgaand aan de expedities en verdieping naar aanleiding van de inhoud ervan. De tijd die daarvoor nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke wensen, maar het zal gemiddeld nog een tot twee dagen in de maand extra in beslag nemen. Tijdens de expedities reizen we naar verschillende locaties in het land en bezoeken we scholen die het al radicaal ‘anders’ doen, binnen en buiten het huidige systeem.

 

Wanneer blijkt dat we de bijeenkomsten en expedities niet fysiek kunnen verzorgen maar te maken hebben met beperkingen vanwege coronamaatregelen, zullen we het programma aanpassen waar mogelijk naar online. Fysieke ontmoetingen hebben altijd onze grote voorkeur. In de opzet en organisatie van het programma brengen we daartoe dan ook in de opzet al maximale flexibiliteit aan. Waar mogelijk nemen we de vastgestelde data in acht.

Inschrijving & informatie Expeditie Leiderschap | 2021 – 2022

Het programma voor Expeditie Leiderschap 2021-2022 is op dit moment in ontwikkeling. In principe starten we in mei 2021 een nieuwe expeditie, de eerstvolgende in september en vervolgens in november/december. Je kunt je alvast vrijblijvend aanmelden voor deelname aan een van de komende trajecten. Voor meer informatie over het traject, of over andere en aansluitende activiteiten, kun je terecht bij het team van œ Operation Education. Stuur ons een in dat geval een bericht, dan nemen we contact met je op!

De impact van œ Expeditie Leiderschap onderzocht

Een sterke professionele identiteit van schoolleiders is een belangrijke voorspeller van het effectief vormgeven van veranderpraktijken. Daniëlle Krajenbrink is daarom nagegaan wat de impact is van een diepgaand, collectief leerproces op de ontwikkeling van de professionele identiteit van schoolleiders en deed onderzoek naar het effect van Expeditie Leiderschap. Het traject bleek een veelbelovend effect te hebben én een weg waarlangs transformatie in onderwijs kan ontstaan.

De veranderende rol van de leider

Over welke competenties of kernkwaliteiten moet je als leider in onderwijs & ontwikkeling beschikken om jouw functie naar behoren te kunnen vervullen? En nog relevanter: Hoe komt je als leider zelf zodanig tot bloei dat ook het eigen unieke potentieel volledig wordt benut? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar ondersteunen in die rol? Een interview met Jasmijn Kester, Jan Fasen en Tijl Koenderink, in het tijdschrift Schoolmanagement.

Ons onderwijssysteem doet de mens tekort

De voortdurende en oplopende spanningen in het onderwijs – met als symptomen het lerarentekort, de werkdruk, de thuiszitters, de ongemotiveerde leerlingen en de groeiende kansenongelijkheid – leggen een dieperliggend vraagstuk bloot: het systeem doet mensen tekort.
We moeten terug naar de vraag: Waarom doen we wat we doen? Wat is de bedoeling van onderwijs? Wat is echt belangrijk om te leren in het licht van wat we inmiddels weten? Welke rol spelen wij in het leven van kinderen en welke rol hebben wij in het geheel?
Ons onderwijssysteem doet de mens tekort >>