Expeditie Leiderschap

De wereld heeft iets anders nodig…

Je voelt het aan alles. Het huidige onderwijssysteem past niet meer bij de wereld waar we nu in leven. Het sluit niet aan op het bewustzijn, je waarden, je kennis en de inzichten die je nu hebt. Het moet anders. De kinderen hebben iets anders nodig, schoolteams hebben iets anders nodig en de wereld heeft iets anders nodig. Onderwijs waar het mens-zijn weer centraal staat. Onderwijs waarin ieders welzijn voorop staat. Onderwijs dat uitgaat van verschillen. Onderwijs dat ons uitnodigt al onze kwaliteiten en ons hele potentieel te ontwikkelen. Samen op weg naar een duurzame, gelukkigere en mooiere wereld. 

 

Dit is ontdekkingsreis, van binnen naar buiten

Deze ontdekkingstocht ga jij bewandelen. Jij gaat in Expeditie Leiderschap de stappen zetten die het pad gaan creëren naar eigentijds leiderschap en naar jouw ideale vorm van onderwijs. Zeker, dat is spannend. Spannend, avontuurlijk en soms buiten je comfortzone. Het is een reis waarvan wij weten dat deze je veel energie gaat geven en hele nieuwe werelden opent. Het vraagt van je om zelf de dingen anders te gaan doen en te gaan voorleven in deze transformatie, om daarmee je omgeving te veranderen. Van binnen naar buiten. Zo breng je beweging in je eigen leven, in je omgeving en met elkaar in de samenleving. Dát is het educatief leiderschap, dat nu nodig is. Het is navigeren op onbekend terrein in ongekende tijden.  

 

Aandacht voor jouw individuele proces met persoonlijke begeleiding 

Jouw ontwikkeling is de rode draad, maar je doet dit niet alleen, we doen het samen. Expeditie Leiderschap is een groepsreis en een persoonlijk proces in één. Jij zet je eigen stappen, wij begeleiden, in de bedding van een groep die een vergelijkbaar proces doormaakt. Gedurende het traject is er een team vaste begeleiders voor jou beschikbaar, die jou zullen uitdagen om je eigen ‘challenges’ te formuleren en je daarbij zullen ondersteunen en begeleiden. Zo kan jij de, met steun van hen en de andere deelnemers, doorslaggevende stappen zetten in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.  Je maakt daarnaast elke expeditie kennis met uiteenlopende coaches, deskundigen, trainers, visionairs en denkers (denk bijvoorbeeld aan Rolf Winters van de film ‘Down to Earth’, Joni Bais, van ‘Great Communicators’ en Thieu Besselink van ‘The Learning Lab’).

 

Veilige ruimte, oplaadpunt en bron van inspiratie

Expeditie Leiderschap is een bron van inspiratie, verbinding, een oplaadpunt, een veilige plek waar je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen in een groep gelijkgestemden. De werkvormen en ontmoetingen kennen een grote diversiteit. We creëren daarbij in het traject bewust ruimte om met elkaar te pionieren, nieuwe ideeën te laten ontstaan, visies te ontwikkelen, samenwerkingen op te zetten – en te ontdekken wat voor jou en voor je omgeving het beste past. 

 

Educatief leiders, in breedste zin van het woord

Expeditie Leiderschap is hét traject voor formele en informele leiders in onderwijs en ontwikkeling, – werkzaam in alle takken van onderwijs, ontwikkeling en opvang; kinderopvang, integrale kindcentra, het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, Passend Onderwijs, Gesloten Jeugdzorg Inrichtingen, praktijkonderwijs, vakscholen, MBO, HBO, lerarenopleidingen en universiteiten – die zelf de verandering willen gaan zijn, die ze willen zien in de wereld. Leiders in uiteenlopende rollen en functies, uit het brede educatieve veld, die als kenmerk hebben dat ze zich willen committeren aan de transformatie in hun organisatie, school of leeromgeving. Leiders die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen- en professionele ontwikkeling en zich willen inzetten voor de mindshift in het onderwijsveld. Een intensief en persoonlijk traject.

Het was de meest bijzondere en leerzame reis die ik ooit heb mogen maken. Geen enkele opleiding heeft mij geboden wat Expeditie Leiderschap mij gegeven heeft. Een rugzak aan heel veel inzichten, kennis en een netwerk van pioniers die het anders (gaan) doen. Geef jezelf, jouw organisatie en ons onderwijs dit cadeau en neem deel aan het traject!

Expedities

De ontdekkingstocht ‘Expeditie Leiderschap’ is een traject dat bestaat uit zeven expedities, met elk een verschillend doel. De expedities zijn gebaseerd op Theory U, een model voor diepgaande transformatie. Je gaat leren om ruimte te maken voor nieuwe perspectieven, je leert jezelf te observeren en (her)ontdekt daardoor jouw kracht, jouw drijfveren en jouw dromen. Vervolgens gaan we deze dromen handvatten geven om jouw transformatie en daarmee die van je omgeving in gang te zetten. 

 

Tijdens de expedities reizen we naar verschillende locaties in het land. Binnen elke expeditie is er ruimte om van- en met elkaar te leren en er zal ook tussen de expedities door regelmatig contact zijn. Samen lopen we het pad van continue verdieping en verbinding, met jezelf, met elkaar en met de wereld. Een proces, waarbij je telkens nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk.

œ Ontmoet en direct deelnemen in de œ Community

Parallel aan het traject organiseren we inspirerende ontmoetingen en masterclasses voor de community van œ Operation Education. Denk daarbij aan thema’s als regeneratief leiderschap, het verbinden met oude wijsheid, inzichten vanuit de antropologie, community building, technologie en de toekomst, het vormen van krachtige teams en storytelling. Dit jaar kun je als onderdeel van Expeditie Leiderschap deelnemen aan deze ontmoetingen en zo al vanaf de start van je traject onderdeel worden van de community van œ en je eigen plek innemen.

Het effect van Expeditie Leiderschap

 • Je brengt hart, hoofd en handen samen
 • Je doorgrondt persoonlijke vraagstukken en drijfveren
 • Je brengt je handelen in lijn met jouw bedoeling
 • Je leert hoe je op authentieke wijze jouw passende rol vervult en persoonlijk kunt voorleven in je team en omgeving
 • Je komt in contact met heel nieuwe inzichten en ontwikkelt een zeer breed perspectief op onderwijs en leiderschap
 • Je krijgt de inzichten, tools en vaardigheden om leiding te geven in tijden van grote verandering
 • Je leert hoe je anderen meeneemt door voor te leven
 • Je ervaart de kracht van een community van leiders die elkaar ondersteunen.

Het aanbod van Expeditie Leiderschap

Het programma van Expeditie Leiderschap is altijd in ontwikkeling – omdat we steeds blijven aansluiten bij de bewegingen in onderwijsland en in de wereld, ons voortschrijdend inzicht en de behoeften van de groep. Het programma op hoofdlijnen*:

 • Zeven expedities 
 • Ontwikkelen in een veilige groep met daarbij persoonlijke begeleiding en coaching
 • Toegang tot het jaarprogramma œ Ecosysteem ZOOMT (twv 500,-).
 • Directe aansluiting op de groeiende community waar je gedurende het traject terecht kunt voor vragen, ondersteuning, feedback, intervisie of andere ontmoetingen.
 • Lunch, koffie, thee en lekkers en diner is inbegrepen. 
 • Dit jaartraject kost 8900,-

*Onder voorbehoud van wijzigingen na het definitief maken van het programma.

 

De volgende Expeditie Leiderschap start dit najaar. De data zijn:

Expeditie 1: 8 & 9 september
Expeditie 2: 6 & 7 oktober
Expeditie 3: 3 & 4 november
Expeditie 4: 1 & 2 december
Expeditie 5: 12 & 13 januari
Expeditie 6: 9 & 10 februari
Expeditie 7: 9 & 10 maart

 

De expedities beslaan twee dagen. De aanvang van de eerste dag is meestal begin van de middag, de tweede dag eindigen we meestal rond 16:00 uur. Bij de tweedaagse expedities zijn ook de overnachtingen inbegrepen, vanwege de bijzondere locaties.

 

Het is goed om tijdens het traject ook rekening te houden met wat voorbereiding voorafgaand aan de expedities en verdieping naar aanleiding van de inhoud ervan. De tijd die daarvoor nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke wensen, maar het zal gemiddeld nog een tot twee dagen in de maand extra in beslag nemen. Tijdens de expedities reizen we naar verschillende locaties in het land en bezoeken we scholen die het al radicaal ‘anders’ doen, binnen en buiten het huidige systeem.

 

Wanneer blijkt dat we de bijeenkomsten en expedities niet fysiek kunnen verzorgen maar te maken hebben met beperkingen vanwege coronamaatregelen of andere onvoorziene omstandigheden, zullen we het programma aanpassen naar waar mogelijk online. Fysieke ontmoetingen hebben altijd onze grote voorkeur. In de opzet en organisatie van het programma brengen we daartoe dan ook in de opzet al maximale flexibiliteit aan. Waar mogelijk nemen we de vastgestelde data in acht.

 

Schoolleidersregister PO

Ben je werkzaam in het basisonderwijs? Dan is het goed om te weten dat Expeditie Leiderschap als formeel aanbod gecertificeerd is en is opgenomen in het Schoolleidersregister PO voor de volgende professionaliseringsthema’s:

 

 1. Persoonlijk leiderschap
 2. Visiegestuurd onderwijs
 3. Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
 4. Leerbehoeften van individuele leerlingen
 5. Samenwerken aan passend onderwijs
 6. Verandermanagement
 7. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

 

Expeditie Leiderschap heeft een herregistratiewaarde van 100%

 

Erkenning van eerder Verworven Competenties

Wanneer je met behulp van een EVC traject in aanmerking wilt komen voor een basisregistratie bij het SRPO, kan Expeditie Leiderschap een waardevol onderdeel zijn van het traject. Desgewenst kunnen wij je hier meer informatie over geven.

Inschrijving & informatie Expeditie Leiderschap | 2022 – 2023

Dit najaar starten we weer met een nieuwe groep. De data staan hierboven. Je kunt je nu inschrijven voor deze Expeditie middels dit inschrijfformulierDe inschrijving is definitief wanneer we deze schriftelijk, per e-mail bevestigen. We nodigen je na inschrijving uit voor een telefonisch/online kennismakingsgesprek.

Ook eind van dit jaar en volgend jaar zullen we weer nieuwe groepen samenstellen en samen op Expeditie gaan.

Heb je interesse, maar eerst nog vragen of wil je meer weten, dan kun je je dit  hier aangeven. We nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek. We geven je graag meer informatie over het traject. Je kunt ons ook altijd een mail sturen, dan nemen we contact met je op!

 

Het is goed om tijdens het traject ook rekening te houden met wat voorbereiding voorafgaand aan de expedities en verdieping naar aanleiding van de inhoud ervan. De tijd die daarvoor nodig is, is afhankelijk van je persoonlijke wensen, maar het zal gemiddeld zo’n één tot twee dagen in de maand extra in beslag nemen.

Waar?

De expedities vinden plaats op verschillende locaties verspreid door het land, afhankelijk van het thema en de activiteiten tijdens de expedities. Gedurende het traject brengen we je daar tijdig van op de hoogte.

De impact van œ Expeditie Leiderschap onderzocht

Een sterke professionele identiteit van schoolleiders is een belangrijke voorspeller van het effectief vormgeven van veranderpraktijken. Daniëlle Krajenbrink is daarom nagegaan wat de impact is van een diepgaand, collectief leerproces op de ontwikkeling van de professionele identiteit van schoolleiders en deed onderzoek naar het effect van Expeditie Leiderschap. Het traject bleek een veelbelovend effect te hebben én een weg waarlangs transformatie in onderwijs kan ontstaan.

De veranderende rol van de leider

Over welke competenties of kernkwaliteiten moet je als leider in onderwijs & ontwikkeling beschikken om jouw functie naar behoren te kunnen vervullen? En nog relevanter: Hoe komt je als leider zelf zodanig tot bloei dat ook het eigen unieke potentieel volledig wordt benut? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kun je elkaar ondersteunen in die rol? Een interview met Jasmijn Kester, Jan Fasen en Tijl Koenderink, in het tijdschrift Schoolmanagement.

Ons onderwijssysteem doet de mens tekort

De voortdurende en oplopende spanningen in het onderwijs – met als symptomen het lerarentekort, de werkdruk, de thuiszitters, de ongemotiveerde leerlingen en de groeiende kansenongelijkheid – leggen een dieperliggend vraagstuk bloot: het systeem doet mensen tekort.
We moeten terug naar de vraag: Waarom doen we wat we doen? Wat is de bedoeling van onderwijs? Wat is echt belangrijk om te leren in het licht van wat we inmiddels weten? Welke rol spelen wij in het leven van kinderen en welke rol hebben wij in het geheel?
Ons onderwijssysteem doet de mens tekort >>