Zeven expedities

Zeven expedities (een combinatie van eendaagse en tweedaagse bijeenkomsten)  vormen de rode draad van Expeditie Leiderschap. Elke maand reserveren we een of twee dagen voor het ontwikkelen van zowel jouw persoonlijke als het collectieve Transformatief Educatief Leiderschap. Daarbij nemen we de zeven stappen van Theory U als uitgangspunt.

 

Tijdens de expedities ben je continu bezig met verdieping, verbinding, verheldering met elkaar en de wereld. Een proces, waarbij je steeds duidelijker je eigen pad gaat lopen, voortdurend nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept, versterkt en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het ontwikkelt zich steeds verder.

 

In het programma is speciale aandacht voor de inzichten, good practices en programma’s van binnen en buiten het onderwijs die leiden tot virtuoos leiderschap en florerende en effectieve organisaties. Je maakt ook uitgebreid kennis met scholen ‘die het al anders doen’, alternatieve schoolconcepten, en tools en vaardigheden die ondersteunen bij de transformatie. Als deelnemer word je ondersteund en gevoed door persoonlijke coaches, transformatiedeskundigen, leiderschapontwikkelaars, onderwijswetenschappers en andere experts.

 

We creëren tijdens dit traject bewust ruimte om met elkaar te pionieren en te ontdekken wat voor jou en de groep het beste past, inclusief de gedetailleerde – en daarom mogelijk nog veranderende – invulling van de expedities en gelegenheid voor persoonlijke zijpaden en ontdekkingen.

Expeditie 1

´Suspending´

We stappen samen de ‘tussenruimte’ in. Je wordt uitgenodigd om te gaan staan voor wat je voel, ziet en bent. We onderzoeken wat we te doen hebben en wat het nieuwe leiderschap is dat we daarbij te ontwikkelen hebben. We verkennen hoe we samen bouwen aan het ecosysteem van het onderwijs van de toekomst.

Doel

Tijdens deze expeditie begrijpen en doorvoelen we de urgentie van verandering en verkennen we een inspirerende, nieuwe en regeneratieve invulling van school en onderwijs. We gaan op zoek gaan naar ons ‘waartoe’.Expeditie 2

‘Observing’

In dit tijdperk van transformatie moeten wij verhelderd krijgen hoe onze eigen overtuigingen, onze omgeving en de systemen waarin we opereren tot stand zijn gekomen. Wat geeft je richting? Waar sta jij voor? Wie ben jij en wat drijft jou? Hoe opereer je vanuit ‘niet weten’? Hoe ga je om met weerstand? Wat wil je loslaten?

Doel

Vanuit de context die we in de eerste expeditie geschetst hebben, zullen we tijdens de tweede expeditie ons eigen perspectief, gewoonten en rol verkennen.

Expeditie 3

‘Sensing’

Aangezien wij zelf het systeem zijn en het hele systeem bestaat uit mensen die keuzes maken en beslissingen nemen, erkennen we tijdens deze expeditie dat wij zelf de verandering zijn die we willen zien in de wereld. Wat kom jij brengen?

Doel

Nu we weten in welke context we opereren en hoe wij onszelf daartoe verhouden, kunnen we dieper ingaan op onze persoonlijke rol en wat er nodig is om – vanuit onszelf – als persoon en als systeem te transformeren.

Expeditie 4

´Presencing´

We weten dat de verandering niet alleen in onszelf, maar vooral in het ikzelf zit. Wat maakt dat jij doet wat je doet? Wat zijn jouw diepste drijfveren? Hoe geef je vanuit die plek leiding aan jezelf en je omgeving?

Doel

Tijdens deze expeditie zullen we interactief ons zelfbeeld spiegelen, ons eigen verhaal ontdekken, beschrijven en met behulp van coaching herschrijven waar gewenst. Je verbindt je op diep niveau met je missie.

Expeditie 5

´Crystallizing´

Nu we onszelf en elkaar beter hebben leren kennen en in aanraking zijn gekomen met de verhelderde realiteit, is het tijd om vooruit te kijken. In andere woorden: nu we weten wat onze dromen zijn, is het tijd om ze uit te laten komen.

Doel

Tijdens deze expeditie gieten we onze dromen in handvatten die realisatie mogelijk maken. Wat staat nog in de weg? We herdefiniëren succes en zetten de eerste stappen in die richting.

Expeditie 6

´Prototyping´

De weg naar succes is een uitdaging. Door van binnenuit te creëren en experimenteren zullen we met elkaar ontdekken wat werkt en wat niet.

Doel

Tijdens deze expeditie onderzoeken we bestaande en nieuwe manieren om het onderwijs te transformeren, zowel op het niveau van de eigen school als op systeemniveau. We proberen samen met hart, hoofd èn handen nieuwe wegen uit.

Expeditie 7

´Realising´

Tot slot zullen we onderzoeken hoe we datgene wat we geleerd en gecreëerd hebben, kunnen omzetten naar een nieuwe werkelijkheid en dit duurzaam kunnen adopteren. We ervaren in welke grotere beweging we een bedding hebben en dat de toekomst aan ons is!Doel

Tijdens de afsluitende expeditie onderzoeken we samen hoe we de nieuwe realiteit kunnen verduurzamen als community.

Expeditie Leiderschap is een bron van inspiratie, een oplaadpunt, een veilige plek waar je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen in een groep gelijkgestemden. Jouw ontwikkeling is de rode draad. De werkvormen en ontmoetingen kennen een grote diversiteit. Je maakt kennis met uiteenlopende deskundigen, coaches, visionairs en denkers. Denk bijvoorbeeld aan Lector Betekeniseconomie Kees Klomp, Joni Bais van Lead by Presence en Thieu Besselink van The Learning Lab. Ook bezoeken we scholen die het al radicaal anders doen – zoals Agora & Wittering.nl – en ontmoeten de schoolleiders van deze innovatieve scholen én hun leerlingen.