Zeven expedities

Zeven expedities van anderhalve dag vormen de rode draad van Expeditie Leiderschap. Elke maand reserveren we een donderdag en vrijdag voor het ontwikkelen van zowel jouw persoonlijke als het collectieve Transformatief Educatief Leiderschap. Daarbij nemen we de zeven stappen van Theory U als uitgangspunt.

 

Tijdens de expedities ben je continue bezig met verdieping, verbinding, verheldering met elkaar en de wereld. Een proces, waarbij je steeds duidelijker je eigen pad gaat lopen, voortdurend nieuwe stappen zet, je leiderschap verdiept, versterkt en je visie vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Het ontwikkelt zich steeds verder.

 

In het programma is speciale aandacht voor de inzichten, good practices en programma’s van binnen en buiten het onderwijs die leiden tot virtuoos leiderschap en florerende en effectieve organisaties. Je maakt ook uitgebreid kennis met scholen ‘die het al anders doen’, alternatieve schoolconcepten, en tools en vaardigheden die ondersteunen bij de transformatie. Als deelnemer word je ondersteund en gevoed door persoonlijke coaches, transformatiedeskundigen, leiderschapontwikkelaars, onderwijswetenschappers en andere experts.

 

We creëren tijdens dit traject bewust ruimte om met elkaar te pionieren en te ontdekken wat voor jou en de groep het beste past, inclusief de gedetailleerde – en daarom mogelijk nog veranderende – invulling van de expedities en gelegenheid voor persoonlijke zijpaden en ontdekkingen.

Expeditie 1

´Suspending´

Deze tijd vraagt om persoonlijk leiderschap. Om het samen transformeren van het onderwijs vanuit wie wij zijn. Dit is de tijd om te gaan staan voor wat we voelen, zien, samen grenzen te verleggen, een nieuwe manier van leiderschap te ontwikkelen en te bouwen aan de fundamenten van het onderwijs van de toekomst.

Doel

Tijdens deze expeditie begrijpen en doorvoelen we de urgentie van verandering nog meer en zien we een inspirerende, nieuwe en effectieve invulling van wat school en onderwijs kan zijn. We op zoek gaan naar ons gezamenlijke ‘waartoe’.

Expeditie 2

‘Observing’

In onze complexe en altijd veranderende wereld moeten wij leren hoe onze eigen overtuigingen, onze omgeving en de systemen waarin we opereren tot stand komen. Wat geeft ons richting?

Doel

Vanuit de context die we in de eerste expeditie geschetst hebben, zullen we tijdens de tweede expeditie ons eigen perspectief verkennen. We zullen vooral ‘kijken naar ons zien’. Wie ben jij en wat drijft jou? Hoe beïnvloedt jouw zijn het beeld dat je van de wereld om je heen hebt?

Expeditie 3

‘Sensing’

Aangezien wij zelf het systeem zijn en het hele systeem bestaat uit mensen die keuzes maken en beslissingen nemen, erkennen we tijdens deze expeditie dat wij zelf de verandering zijn die we willen zien in de wereld.

Doel

Nu we weten in welke context we opereren en hoe wij onszelf daartoe verhouden, kunnen we dieper ingaan op onze persoonlijke rol en wat er nodig is om – vanuit onszelf – als  persoon en als systeem te transformeren.

Expeditie 4

´Presencing´

We weten dat de verandering niet alleen in onszelf, maar vooral in het ikzelf zit. Wat maakt dat jij doet wat je doet? Wat zijn jouw diepste drijfveren? Hoe geef je vanuit die plek leiding aan jezelf en je omgeving?

Doel

Tijdens deze expeditie zullen we interactief ons zelfbeeld spiegelen, ons eigen verhaal ontdekken, beschrijven en met behulp van coaching herschrijven.

Expeditie 5

´Crystallizing´

Nu we onszelf en elkaar beter hebben leren kennen en in aanraking zijn gekomen met de verhelderde realiteit, is het tijd om vooruit te kijken. In andere woorden: nu we weten wat onze dromen zijn, is het tijd om ze uit te laten komen.

Doel

Tijdens deze expeditie gieten we onze dromen in handvatten die realisatie mogelijk maken. We herdefiniëren succes en zetten de eerste stappen in die richting.

Expeditie 6

´Prototyping´

De weg naar succes is een uitdaging. Door van binnenuit te creëren en experimenteren zullen we met elkaar ontdekken wat werkt en wat niet.

Doel

Tijdens deze expeditie onderzoeken we bestaande en nieuwe manieren om het onderwijs te transformeren, zowel op het niveau van de eigen school als op systeemniveau. We proberen samen met hart, hoofd èn handen nieuwe wegen uit.

Expeditie 7

´Realising´

Tot slot zullen we onderzoeken hoe we datgene wat we geleerd en gecreëerd hebben, kunnen omzetten naar een nieuwe werkelijkheid en dit duurzaam kunnen adopteren.

Doel

Tijdens de afsluitende expeditie onderzoeken we samen hoe we de nieuwe realiteit kunnen verduurzamen. We leren hoe we kunnen blijven leren over onszelf, van elkaar en hoe we de rust kunnen vinden in het streven naar succes.

Expeditie Leiderschap is een bron van inspiratie, een oplaadpunt, een veilige plek waar je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen in een groep gelijkgestemden. Jouw ontwikkeling is de rode draad. De werkvormen en ontmoetingen kennen een grote diversiteit. Je maakt kennis met uiteenlopende deskundigen, coaches, visionairs en denkers. Denk bijvoorbeeld aan Rolf Winters van de film Down to Earth, Joni Bais van Great Communicators en Thieu Besselink van The Learning Lab. Ook bezoeken we scholen die het al radicaal anders doen – zoals Agora Roermond & Wittering.nl – en ontmoeten de schoolleiders van deze innovatieve scholen én hun leerlingen.