œ Privacy

Vanzelfsprekend nemen wij je privacy zeer serieus. Wij vragen je dan ook deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Het bevat belangrijke informatie over wie we zijn, hoe en waarom we je informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen en wat daarbij je rechten zijn.

Wie we zijn en wat we doen

œ Operation Education is een community en academy van en voor professionals (specifiek leiders) in onderwijs en ontwikkeling, geïnitieerd en gefaciliteerd door Stichting Operation Education. Het is de missie van Stichting Operation Education om leiders in onderwijs en ontwikkeling te ondersteunen in hun leiderschap zodat zij de veranderingen in hun scholen kunnen doorvoeren die de teams graag zelf zien en zo samen vormgeven aan het onderwijs van de toekomst waarvan zij dromen. We creëren ruimte voor vernieuwing, voeden het bewustzijn over de bedoeling van onderwijs en bieden ondersteuning bij de transformatie in het onderwijs. Zo bieden we een platform voor uitwisseling van mooie voorbeelden op scholen, bieden kennismaking met inspirerende schoolleiders, ontwikkelen materialen waarmee scholen zelf aan de slag kunnen en delen ons gedachtengoed en inzichten. We organiseren onder andere masterclasses, het leiderschapstraject Expeditie Leiderschap en workshops en inspiratiesessies op scholen of andere ontwikkelomgevingen. Alles wat we doen is ter ondersteuning van onze missie en we hebben geen commerciële of politieke doelen.

 

Wanneer je met œ Operation Education communiceert, kun je er soms voor kiezen om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, zoals je naam, functie, contactgegevens. Ook vragen wij soms factuurgegevens bij het leveren van diensten of producten. Deze gegevens worden opgeslagen zodat wij onze diensten en producten kunnen leveren. œ Operation Education is daarna verantwoordelijk voor de gegevens die je verstrekt. Dit privacybeleid beschrijft wanneer en hoe wij alle informatie gebruiken die je ons geeft, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018.

 

We doen er vanzelfsprekend alles aan om ervoor te zorgen dat je privacy wordt beschermd. Wanneer je ons informatie verstrekt, zal deze alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit beleid. œ Operation Education kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen als er een update nodig is. Dit bijgewerkte beleid is van kracht vanaf 1 oktober 2018.

 

Hoe dit beleid van toepassing is

Dit beleid bevat een beschrijving van de informatie die wij van je verzamelen, hoe en waarvoor wij die informatie gebruiken en de wettelijke basis die daarbij relevant is. Het behandelt wanneer en hoe die informatie kan worden gedeeld en je rechten en keuzes met betrekking tot de informatie die je ons verstrekt. Door ervoor te kiezen je persoonlijke gegevens met ons te delen, erken je dat je de voorwaarden van dit privacybeleid hebt begrepen en ermee akkoord bent gegaan.

 

Wanneer en hoe we je gegevens verzamelen

We verzamelen geen persoonlijke informatie over je, behalve wanneer je specifiek en bewust dergelijke informatie aan ons verstrekt. Je deelt met ons je gegevens:

 • wanneer je je aanmeldt om deel te nemen aan onze beweging, de community;
 • wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief;
 • wanneer je wilt deelnemen aan een van de masterclasses, leiderschaptrajecten of een van de andere evenementen en workshops die we organiseren;
 • door ons in te huren voor een sessie of bijeenkomst;
 • door bij ons materialen te bestellen (bijvoorbeeld een E-book, tools, boeken)
 • door op andere manieren met ons te communiceren, waarbij je ervoor kiest om je gegevens te delen.

 

Je kunt deze informatie aan ons verstrekken via onze website en een klein aantal vertrouwde en veilige diensten van derden die we gebruiken of inhuren, bijvoorbeeld voor het beheren van boekingen of het organiseren van evenementen. Wanneer je je persoonlijke gegevens op deze manier verstrekt, geef je ons toestemming om deze gegevens te bewaren voor deze doeleinden en deze informatie op de juiste manier te verwerken, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Je gegevens worden bewaard en verwerkt in een beperkt aantal zorgvuldig gecontroleerde systemen, die we ook zelf gebruiken voor onze eigen organisatie, inclusief de vertrouwde platforms van derden die we gebruiken voor e-mailcommunicatie en veilige gegevensopslag en back-up.

 

We verzamelen alleen informatie voor legitieme doeleinden op een manier die passend en beperkt is tot wat nodig is in onze onderlinge communicatie. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie die we bijhouden correct is en, waar nodig, up-to-date wordt gehouden. En we zorgen dat onjuist geachte persoonsgegevens onmiddellijk worden hersteld of gewist.

 

Als je toegang wilt tot je persoonlijke gegevens, deze wilt aanpassen of wilt verwijderen, zorgen wij ervoor dat dergelijke verzoeken altijd tijdig worden behandeld (zie onder voor details).

 

Wat doen we met de gegevens die je verstrekt?

Wij gebruiken de informatie die je met ons deelt om je nuttige en relevante informatie te verstrekken ter ondersteuning van onze missie en werkzaamheden, zoals:

 • om je te kunnen bellen en e-mailen wanneer dit nodig is in onze dienstverlening;
 • je diensten en producten te kunnen leveren en factureren;
 • je updates en informatie te sturen over ons werk die naar onze mening relevant en gepast zijn;
 • je relevante informatie te sturen over het specifieke deel van ons werk waarmee je bezig bent (bijvoorbeeld een masterclass waarvoor je je hebt ingeschreven of de materialen die je hebt besteld);
 • je op de hoogte stellen van aanstaande evenementen, diensten of activiteiten in jouw de buurt of waarvan wij menen dat ze voor jou relevant zijn.

 

De verwerking van je gegevens is gebaseerd op een of beide van de volgende twee rechtsgrondslagen:

 

Toestemming: waar mogelijk zullen we je om toestemming vragen om je gegevens te gebruiken. Je geeft ons toestemming wanneer je ervoor kiest om informatie te delen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Legitiem Belang: in sommige gevallen kunnen wij je gegevens verwerken om onze legitieme belangen na te streven op een manier die redelijkerwijs kan worden verwacht als onderdeel van het uitvoeren van ons werk en die geen wezenlijke invloed heeft op je rechten, vrijheid of belangen. We hebben procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de informatie die je verstrekt, rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier wordt verwerkt. We zullen je informatie alleen op onze systemen bewaren voor de periode die nodig is om de doelen te bereiken die binnen dit privacybeleid worden uiteengezet.

 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Hoe we je gegevens beveiligen

We nemen je privacy zeer serieus en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je informatie bij ons veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we procedures ingevoerd om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen. Dit omvat bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@operationeducation.nl.

 

Wanneer en hoe we je gegevens kunnen delen met derden

We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen in de organisatie van onze werkzaamheden je gegevens worden verwerkt door een of meer vertrouwde dienstverleners die wij inhuren om elementen van onze service te beheren en gegevens namens ons te verwerken. Bijvoorbeeld, als je ons inhuurt voor een keynote, delen we je contactgegevens met degene die namens ons de praktische afspraken maakt, of wanneer je materialen bij ons bestelt, moeten we je adres mogelijk delen met een drukkerij- of verzendbedrijf, zodat zij de bestelde producten kunnen leveren.

 

Wanneer dergelijke gegevens aan derden worden verstrekt, is deze altijd beperkt en gecontroleerd en hebben zij geen toestemming om contact met je op te nemen voor andere doeleinden.

 

Links naar andere websites en bronnen

Op onze website staan links naar andere websites en bronnen. Zodra je op deze links klikt, verlaat je onze website. Wij hebben geen controle over deze externe websites – de gegevens die u op deze websites eventueel verstrekt vallen onder het privacybeleid van de desbetreffende website. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt tijdens het bezoeken van externe sites.

 

Afmelden

Je kunt je op elk moment afmelden voor bepaalde diensten zoals de nieuwsbrief. Dit kun je doen door te klikken op de link afmelden voor de nieuwsbrief onderaan onze e-mails of door te reageren op een van onze berichten en te vragen om niet langer deze updates te ontvangen.

 

Toegang tot je gegevens en up-to-date houden

Als je wilt weten welke informatie wij over je bewaren of ons op de wilt hoogte stellen van eventuele wijzigingen in je persoonlijke informatie, dan kun je dit op elk moment doen door ons te schrijven op contact@operationeducation.nl.

 

Vragen om je persoonlijke gegevens te laten verwijderen

Je kunt je op elk moment afmelden van het ontvangen van onze algemene updates, e-mails of uitnodigingen voor masterclasses en evenementen door op afmelden te klikken onderaan de e-mails of door ons te schrijven op contact@operationeducation.nl. Je kunt ook te allen tijde vragen om je persoonlijke gegevens te verwijderen uit al onze systemen door ons te schrijven op dit mailadres. Wij zullen dan al je persoonlijke gegevens verwijderen.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Stichting Operation Education, gevestigd op Klein Laren 1, 1251 LN Laren NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nanda Carstens is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Operation Education. Zij is te bereiken via contact@operationeducation.nl.

 

Vragen?

We hopen dat ons privacybeleid helder is. Mocht je toch nog vragen hebben over dit privacybeleid of een van de procedures die erin staan ​​beschreven, neem dan contact op met ons via contact@operationeducation.nl.