Onderwijsvragensessie

Je wilt je verder ontwikkelen, bent uiterst gedreven om jouw praktijk in lijn te brengen met jouw dromen, maar soms lijkt het alsof je vastzit in huidige patronen en gewoonten en komen gedachten op als: ‘zo doen we het nou eenmaal’ en ‘er zal wel over nagedacht zijn’.

Beweging richting eigentijds onderwijs begint bij het stellen van fundamentele vragen, het ontdekken van persoonlijke antwoorden en het formuleren van een heldere visie op een eigen en unieke invulling van onderwijs. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling? Pas nadat je jezelf deze fundamentele vragen hebt gesteld, kun je doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs & ontwikkeling en kun je eigentijdse leersystemen vormgeven. In een Onderwijsvragensessie leer je als team vaardigheden om het gesprek op een fundamenteel niveau te voeren, ga je de ruimte zien die er is, vind je eigen antwoorden. Je leert als team een stevig fundament te bouwen door voortaan je keuzes en je handelen in lijn te brengen met je bedoeling.

De Onderwijsvragensessie liet mij op een wezenlijk andere manier naar onderwijs kijken

Wat is een Onderwijsvragensessie?

Tijdens een Onderwijsvragensessie vind je als team je eigen antwoorden, je gezamenlijke waarden en richting. Je ontdekt wat jullie ten diepste bindt en wat jullie drijft. Je gaat de ruimte en de mogelijkheden zien om het onderwijs te verwezenlijken waar je van droomt.

 

Een Onderwijsvragensessie maakt dat je kunt loslaten wat niet meer past. De onderzoekende houding en vaardigheden die bij de deelnemers ontstaan, zorgen ervoor dat het werken vanuit de essentie duurzaam wordt geadopteerd. Zo bouwen we met het team een stevig fundament waarmee jullie voortaan het gesprek over onderwijs op de essentie kunnen blijven voeren, doelbewust keuzes kunnen maken en je handelen in lijn kunt brengen met je bedoeling.

Begeleiding van de sessie

De Onderwijsvragensessie wordt begeleid door ervaren trainers die aan Operation Education verbonden zijn. Zij kennen onderwijs van binnenuit en zijn deskundig waar het gaat om de begeleiding van groepen tijdens veranderprocessen. Ze creëren een veilige sfeer en opbouw van de sessie waardoor je op een andere en verbindende manier met elkaar in gesprek kunt gaan en er begrip ontstaat voor elkaar.

De afwisseling van werkvormen maakte dat ik mij na afloop van de studiedag niet moe maar vooral voldaan voelde. Ik kreeg energie om verder te gaan.

Wat levert het concreet op?

In een Onderwijsvragensessie:

  • breng je samen het gesprek naar de essentie van onderwijs;
  • leer je vaardigheden om het gesprek over onderwijs op een diepliggend niveau te voeren;
  • vind je eigen antwoorden op de vragen waar je dagelijks tegenaan loopt bij het vernieuwen van onderwijs;
  • leer je om je eigen bedoeling weer te doorvoelen en deze vóór te leven door je dagelijkse praktische keuzes in lijn te brengen met je waarden en bedoeling;
  • ervaar je de ruimte die er is om de dingen te doen die je wilt doen;
  • ontdek je de ontwikkelrichting en weg van het team.
Hoe werken wij?

Wij helpen je graag op weg. Neem contact met ons op, dan bekijken we samen wat jullie vraag is en waar jullie behoeften liggen. Aan de hand van die informatie overleggen wij als team hoe we jullie het best kunnen helpen en doen we een voorstel.

Spelen er specifieke vragen?

We organiseren ook sessies rondom een specifieke en actuele vraag die op dit moment centraal staat binnen een team. Zoals bijvoorbeeld: ‘Waarom geven we cijfers?’ of: ‘Waarom geven we huiswerk?’, ‘Waarom hebben we jaarklassen?’. We gaan samen de diepte in. Jullie vinden eigen antwoorden én de richting voor de toekomst. Tegelijkertijd leer je de vaardigheden om toekomstige vragen op vergelijkbare fundamentele wijze in jullie team aan te pakken.

Een andere setting?

Wil je de sessie met anderen doen dan alleen je team? Bijvoorbeeld met de leerlingenraad, ouders of een collectief van directeuren? Het gezamenlijke onderzoek naar antwoorden op vragen die naar voren komen, zorgt voor verbinding tussen de diverse betrokkenen die samen bijdragen aan onderwijs, aan ontwikkeling. We denken graag mee!

We doen onderzoek naar de historische achtergrond, voordelen, nadelen en alternatieven van het waarom in het onderwijs. Want waarom hebben we klaslokalen, lesmethodes, centrale examens, lange zomervakanties en lessen van 50 minuten?

‘Wat zou het mooi zijn als het fenomeen inspectie evolueert van een eenzijdig toezichtkader naar een gedeeld verantwoordingskader.’

De school is georganiseerd om leren mogelijk te maken en heeft een maatschappelijke opdracht. Het is belangrijk om die opdracht helder voor ogen te hebben. Welke gedachte zit daar achter? Waarom gaan onze kinderen naar school en wat leren ze daar?

‘Laat kinderen in die vroege ontwikkelingsfase vooral vrij spelen en schep daar de juiste voorwaarden voor.’