Onderwijsvragensessie

Beweging op school begint bij het stellen van fundamentele vragen, het ontdekken van persoonlijke antwoorden en het formuleren van een heldere visie op een eigen en unieke invulling van onderwijs. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling? Pas nadat je jezelf deze fundamentele vragen hebt gesteld, kun je doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs & ontwikkeling en kun je eigentijdse leersystemen vormgeven. In een sessie #Onderwijsvragen leer je als team vaardigheden om het gesprek op een fundamenteel niveau te voeren, ga je de ruimte zien die er is, vind je eigen antwoorden. Je leert als team een stevig fundament te bouwen door voortaan je keuzes en je handelen in lijn te brengen met je bedoeling.

Je wilt samen binnen je organisatie veranderen, bent uiterst gedreven om jouw praktijk in lijn te brengen met jouw dromen, maar soms lijkt het alsof je vastzit in huidige patronen en gewoonten.

 

  • ‘We hebben allerlei ideeën over wat we wel en wat we niet meer willen, maar hoe starten we die transformatie op een fundamenteel niveau? Hoe komen we tot de essentie?’
  • ‘We vragen ons af waarom we de dingen doen zoals we ze doen, maar komen hier dan niet echt mee verder. De blinde vlekken blijven.’
  • ‘We willen ons bekwamen in het voeren van het goede gesprek en daarmee onze professionele cultuur versterken.’

Onderwijsvragensessie: duurzaam fundament voor het onderwijs van de toekomst

In een Onderwijsvragensessie helpen wij teams om het gesprek over onderwijs op een fundamenteel niveau te voeren, zodat zij vanuit dat diepe niveau keuzes kunnen maken voor hun onderwijs in de toekomst. De ‘onderwijsvragensystematiek’ helpt om de huidige inrichting en werkwijze te bevragen, om te zien en te voelen dat die ruimte er is. Onderdeel van de systematiek is het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om het gesprek in het team terug te brengen naar de essentie van onderwijs. De onderzoekende houding en vaardigheden die ontstaan zorgen ervoor dat het werken vanuit de essentie duurzaam wordt geadopteerd. Het team vindt de eigen antwoorden en kan de keuzes en het eigen handelen in lijn brengen en blijven brengen met de eigen bedoeling.

Wat levert het concreet op?

In een Onderwijsvragensessie:

  • ervaar je samen de ruimte die er is om de dingen te doen die je wilt doen;
  • leer je vaardigheden om het gesprek over onderwijs op een diepliggend niveau te voeren;
  • breng je het gesprek naar de essentie van onderwijs;
  • vind je eigen antwoorden op de vragen waar je dagelijks tegenaan loopt bij het vernieuwen van onderwijs;
  • breng je dagelijkse praktische keuzes in lijn met de bedoeling;
  • leer je om je eigen bedoeling weer te doorvoelen en deze vóór te leven.
Hoe werken wij?

Wij helpen je graag op weg. Neem contact met ons op, dan bekijken we samen wat jullie vraag is en waar jullie behoeften liggen. Aan de hand van die informatie overleggen wij als team hoe we jullie het best kunnen helpen en doen we een voorstel.

Spelen er specifieke vragen?

We organiseren ook sessies rondom een specifieke en actuele vraag die op dit moment centraal staat binnen een team. Zoals bijvoorbeeld: ‘Waarom geven we cijfers?’ of: ‘Waarom geven we huiswerk?’, ‘Waarom hebben we jaarklassen?’. We gaan samen de diepte in. Jullie vinden eigen antwoorden én de richting voor de toekomst. Tegelijkertijd leer je de vaardigheden om toekomstige vragen op vergelijkbare fundamentele wijze in jullie team aan te pakken.

Een andere setting?

Wil je de sessie met anderen doen dan alleen je team? Bijvoorbeeld met de leerlingenraad, ouders of een collectief van directeuren? Het gezamenlijke onderzoek naar antwoorden op vragen die naar voren komen, zorgt voor verbinding tussen de diverse betrokkenen die samen bijdragen aan onderwijs, aan ontwikkeling. We denken graag mee!

We doen onderzoek naar de historische achtergrond, voordelen, nadelen en alternatieven van het waarom in het onderwijs. Want waarom hebben we klaslokalen, lesmethodes, centrale examens, lange zomervakanties en lessen van 50 minuten?

‘Wat zou het mooi zijn als het fenomeen inspectie evolueert van een eenzijdig toezichtkader naar een gedeeld verantwoordingskader.’

De school is georganiseerd om leren mogelijk te maken en heeft een maatschappelijke opdracht. Het is belangrijk om die opdracht helder voor ogen te hebben. Welke gedachte zit daar achter? Waarom gaan onze kinderen naar school en wat leren ze daar?

‘Laat kinderen in die vroege ontwikkelingsfase vooral vrij spelen en schep daar de juiste voorwaarden voor.’