‘Let’s unleash the infinite potential of mankind’

œ Operation Education

We zijn leiders in onderwijs & ontwikkeling die samen vorm geven aan de transitie in onze scholen én in de samenleving. Als pioniers leren we van elkaar, delen kennis en inzichten, creëren ruimte om te exploreren, verkennen de grenzen van het huidige systeem, verdiepen samen ons leiderschap en bouwen aan het onderwijs van de toekomst waarbij we streven naar de ontwikkeling van ieders unieke potentieel. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de transformatie die daarvoor nodig is.

We zijn ons ervan bewust dat de manier waarop wij leren en ontwikkelen, de manier waarop wij ons ‘onderwijs’ inrichten, bepalend is voor de manier waarop wij mens zijn en hoe we onze samenleving vormgeven. We zijn ons ervan bewust dat die beweging begint bij onszelf, met het stellen van de meest fundamentele vragen. In welke wereld willen wij leven? Wat zijn onze waarden? Wat is de rol van onderwijs? Waartoe dient ons onderwijs? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse ontwikkelomgevingen vormgeven.

Dit zijn vragen die we ons blijven stellen, omdat verandering de enige constante is. Zo bewegen we samen van het oude bekende onderwijssysteem, naar een ecosysteem van de toekomst, dat meebeweegt met, en zich aanpast aan de continu veranderende wereld en aan de ontwikkelbehoeften van mensen.

We hebben gemerkt dat het essentieel is eerst de fundamenten te bevragen, de historie te begrijpen, voor- en nadelen te bekijken en alternatieven te onderzoeken. Dat is de eerste stap om los te komen van het huidige systeem – van de status quo, van de gewoonte. Dan ontstaat er ruimte om met een nieuwe blik naar het onderwijs te kijken.

We zijn allemaal bewoners van onze ene kleine planeet aarde, globalisering leidt tot het samenkomen van alle mogelijke culturele verschillen daarbinnen. Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld: vrediger, gelukkiger, gezonder en duurzamer? En wat moeten we daarvoor leren? Download hier het e-book

‘Als slotstuk van het drieluik over het waartoe van onderwijs, waarin ik eerder schreef over het belang van nieuwe antwoorden en de overwegingen bij het formuleren van antwoorden, geef ik je mijn eigen antwoorden op de vraag ‘Wat is het doel van onderwijs?’

Wat is het doel van onderwijs?

Wij werken allemaal in een andere context, en tegelijkertijd werken we allemaal aan onderwijs & ontwikkeling vanuit een gezamenlijke bedoeling.

Onze drie hogere doelen voor onderwijs & ontwikkeling zijn:

  • kunnen worden wie je bent en wie je wilt zijn; ieders unieke potentieel wordt ontketend;
  • samen het leven leren, en samen leren leven;
  • eigenaarschap leren nemen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar we streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam.

 

Het onderwijs vormt zo de bron van de samenleving waarin we willen leven.

 

Ieder van ons geeft vanuit een eigen diepe visie vorm aan dit onderwijs van de toekomst. De manier waarop we invulling geven aan deze ontwikkelomgeving en ontwikkelpraktijk, verschilt per persoon en per context, maar we herkennen en erkennen wel drie leidende principes bij de invulling van een ontwikkelomgeving:

  • er is een heldere eigen visie, met eigen woorden of kernwaarden, die voortbouwen op de gezamenlijke bedoeling;
  • deze visie wordt congruent doorleefd en voorgeleefd door iedereen in de organisatie, en staat aan de basis van alle gesprekken en processen;
  • het eigenaarschap ligt hierin op de juiste plek – besluitvorming vindt plaats op het niveau van impact

œ Community

We hebben elkaar nodig om deze ontdekkingsreis te ondernemen, om samen grenzen te verleggen. Wij geloven in de kracht van het verbinden, versterken en zichtbaar maken van wat er al is op het gebied van onderwijs & ontwikkeling. We onderzoeken, ontwikkelen en delen wat werkt. Samen bouwen we aan een nieuw ecosysteem voor onderwijs & ontwikkeling.

œ Operation Education is een beweging waarin jij jouw plek kunt innemen, als deel van het ecosysteem. Op dit platform kun je terecht voor inspiratie, gelijkgestemden, mooie voorbeelden, onderzoek, lees- en luistervoer. We ontmoeten elkaar binnen de community, in masterclasses, in Expeditie Leiderschap, in een van de werkplaatsen of andere bijeenkomsten. Dit is onze ruimte om te exploreren en te creëren, om van daaruit in onze eigen context te kunnen werken aan het onderwijs waarvan we dromen.

Wil je ook in beweging komen en aan de slag met het formuleren van een heldere visie op je eigen en unieke invulling van onderwijs? Maak kennis met het team van œ en neem contact met ons op!

Operation Education vormt een community waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor de transformatie van het onderwijs. Leren van en met elkaar, kennis delen en vormgeven aan het onderwijs van de toekomst. Door je aan te sluiten blijf je op de hoogte, kun je je straks inschrijven voor ontmoetingen, masterclasses en andere expedities en delen we de laatste kennis en inzichten met je. Wil je op de hoogte blijven? Klik hier om je aan te melden!

Operation Education is een stichting, dus nadrukkelijk een organisatie zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de organisatie en de activiteiten van de stichting ten behoeve van de transformatie van het onderwijs en een duurzame voortzetting van de community.