Een algemeen nut beogende instelling

Stichting Operation Education heeft een ANBI status. Dit houdt in dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en energiebelasting.

We hebben deze status aangevraagd omdat we graag naast het vele sociale kapitaal dat mensen inbrengen in Operation Education ook mensen en andere organisaties in staat willen stellen om ons financieel te steunen.

Activiteiten & financiering

Operation Education voedt de beweging die gaande is binnen het onderwijs. We delen onze gedachten, onze ervaringen, onze ‘lessons learned’ en creëren schaalbare oplossingen die mensen helpen om betere beslissingen te nemen over onderwijs. Ons doel is gewoonten te doorbreken, systemen en processen te veranderen. Om een bescheiden maar invloedrijke rol te spelen bij het ontketenen van het oneindig potentieel van de mens en de mensheid.

Operation Education is een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de organisatie en de activiteiten van de stichting ten behoeve van een duurzame voortzetting van Operation Education.

 

Pas in het jaar 2015 heeft een klein team een financiële vergoeding ontvangen voor de verrichte werkzaamheden voor Operation Education. Tot die tijd was de inzet vrijwillig en werden, waar mogelijk, inkomsten gegenereerd uit andere werkzaamheden.
Om de duurzame voortzetting te kunnen garanderen en de visie ook op langere termijn te kunnen uitdragen, hebben we in 2015 en 2016 financiële steun ontvangen van de Bernard van Leer Foundation, van de Ververs Foundation en van de Triodos Foundation. Een totaalbedrag van € 73.000 euro. Met dank aan deze financiële steun hebben we kunnen focussen op de verdere ontwikkeling en groei van Operation Education en op schaalbare producten en diensten.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling en implementatie van diverse projecten, waaronder de School van Schoolleiders, die het mogelijk maken eigen inkomsten te genereren om verdere activiteiten te financieren.

 

Over de ontwikkelingen en specifieke activiteiten van Operation Education kun je lezen op ons blog. Een beknopte samenvatting daarvan vind je op de pagina ‘over ons‘.

Een uitgebreid en actueel overzicht (in het Engels) van het proces dat we als team van Operation Education in 2015 hebben doorlopen, de diverse activiteiten die dat jaar plaatsvonden en een eerste aanzet tot de plannen voor de daarop volgende jaren, lees je hier.

Naam, adres & andere gegevens

Stichting Operation Education
KVK-nummer 57622906 (een uittreksel van het register met de bestuurssamenstelling, vind je hier)
RSIN: 852662130

 

Een overzicht van de financiële gegevens per jaar:

Vestigingsadres:
Nieuwe Bussummerweg 76
1272 CK Huizen

Telefoon: 06 4660 1765  (Claire Boonstra)
Email: contact@operationeducation.nl