Oude wijsheid terugbrengen naar het nu
Terug te kijken op het platform

Casper en Ricardo

Casper Stubbé en Ricardo Uijen
12 april 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

De kunst van het werken aan ons paradigma zijn we grotendeels verloren. In oude wijsheid is deze kunst nog wel terug te vinden. Casper Stubbé en Ricardo Uijen gaan samen met Igor deze filosofische verbinding verkennen. De basis is Casper zijn boek: ‘We lopen in twee werelden – Opnieuw leren leven in het tijdperk van globale crises’.

 

Mensen lopen in twee werelden: de werkelijkheid en een verbeelde werkelijkheid. In de werkelijkheid is er de planeet, mensen, leven en de dood. In onze verbeelde werkelijkheid zijn er landen, bedrijven, de economie en ons cv. De werkelijkheid is echt. Onze verbeelde werkelijkheid maken we echt. Het onderscheiden van die twee wordt steeds belangrijker. De moderne wereld organiseert zichzelf namelijk verkeerd om. We zetten onze verbeelde werkelijkheid centraal en beschouwen de werkelijkheid als achtergrondmuziek bij onze plannen voor de toekomst. We doen er alles aan om onze verbeelde werkelijkheid in stand te houden, terwijl deze veel makkelijker aan te passen is dan het klimaat, de zon, of het regeneratieve vermogen van de natuur.

 

Hoe houden we in het onderwijs en in ons leven de werkelijkheid leidend en onze verbeelde werkelijkheid dienend? Is de vraag van de avond. Wat je mag verwachten is: veel interactie, filosofische diepgang en alledaagse herkenbaarheid.

Vrij, gelijk en samenleven
*Nieuw*

Damaris_JufSuus

Damaris Matthijsen en Juf Suus
10 mei 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Damaris Matthijsen is oprichtster van Economy Transformers, een beweging en school voor ondernemende mensen die een radicaal, liefdevol perspectief zoeken. Naast Damaris ontvangen wij een representant van de Oosterwoldschool Sofia.

 

In 2022 bracht Damaris het boek Vrij, Gelijk & Samenleven uit. Hierin beschrijft ze met Zes Sleutels een heldere weg uit de systeemcrises en biedt praktische oefeningen die we allemaal kunnen doen, zodat we ons ook echt Vrij, Gelijk én Samen voelen. In haar boek staan de transformatie van ons eigendomsbegrip en de zeggenschap over grond, arbeid en kapitaal centraal. Niet de markt en staat zijn leidend, maar wij als mensen onderling.

 

Bij de Oosterwoldschool Sofia staan liefde, wijsheid, verbondenheid met de natuur en ondernemerschap centraal als basis voor een gezonde, vreugdevolle en vreedzame wereld. De representant van de school zal vertellen over hoe ze de kinderen een stevige basis geven om een gezond, gelukkig en bewust leven te kunnen leiden. Hun eígen leven, wat – vanuit een holistisch perspectief – ook altijd dienstbaar is aan het geheel.

Leren van, met en in de natuur
*Nieuw*

Matthijs Schouten en Tine Nieboer
14 juni 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

De stap met de grootst mogelijke impact op weg naar regeneratief onderwijs is de verbinding met de natuur herstellen. Deze avond duiken we – met denkers en doeners uit de wetenschap en de praktijk – in het effect van ons op alle niveaus met de natuur verbinden. Wat is het effect van ontwikkelen in de natuur op kinderen? Wat is de impact van natuur op de hersenen van kinderen? Welke bijzondere ontwikkelomgevingen zijn er al – buiten scholen, buitenlessen, tuinbouwlessen op vrijescholen – en wat kunnen we er zelf van leren en direct toepassen.

 

We ontvangen Matthijs Schouten (Bijzonder hoogleraar Ecologie en Filosofie, Universiteit Wageningen). De boodschap van Matthijs is dat de ecologische crisis vooral te maken heeft met de vragen: wie denken wij mensen te zijn op deze planeet? En wat zullen we moeten worden om een duurzame toekomst op deze aarde te creëren voor onszelf en alle andere schepsels?

 

BuitenJuf Tine Nieboer gelooft: “Buiten leren kinderen met hun hele wezen en vervagen de grenzen tussen vakken”. Tine werkt niet alleen op haar eigen school in Amsterdam, maar ook met andere scholen waar ze kinderen voornamelijk buiten les geeft. Ze geeft veel vrijheid aan de kinderen om zelf te leren. Hiermee inspireert ze anderen en haar ideeën worden ook echt overgenomen door andere scholen in de buurt

Een school als community
Terug te kijken op het platform

Ilja en Joke

Joke Middelbeek, Ilja van Santen en
Annelies Robben
11 januari 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Een œ Ecosysteem Zoomt boordevol scholen en initiatieven die het echt anders doen! 

 

De uitspraak “It takes a village to raise a child” kennen we allemaal. Net zo waar is “It takes a community to be a thriving school”. Hoe organiseer je onderwijs en leidt je een school vanuit co-creatie met de kinderen, de ouders, de omgeving? Wat is het effect? 

 

Deze avond delen Joke Middelbeek (oud-bestuurder van STWT, auteur van het boek Laten we DOEN wat de BEDOELING is), Annelies Robben (10-14 Zwolle) en Ilja van Santen (Agora Leiden) met ons hun principes, ervaringen en lessen.

 

Reeds geweest. Maar deze en œ Zoomt avonden zijn terug te kijken op het œ Ecossyteem > meld je hier aan.

Wat als we diversiteit en uniciteit centraal stellen?
Terug te kijken op het platform

Joris en Nathalie

Joris Luyendijk en Nathalie Lecina,
Frank Saris en Mirthe Kamphuis
8 februari 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Een gezond en sterk ecosysteem bestaat uit zo divers en uniek mogelijke elementen die in verbinding staan met elkaar en elkaar feedback geven. Zo ontwikkelt een ecosysteem zich tot de best mogelijke versie. Wat betekent dit inzicht voor ons onderwijs. 

 

Joris Luyendijk deelt deze avond zijn belangrijkste lessen over inclusiviteit en diversiteit voor het onderwijs, uit zijn boek “De 7 vinkjes: hoe mannen zoals ik de baas spelen”. Hij legt bloot dat we de ‘7 vinker’  onbewust als de ‘norm’ en de definitie van ‘kwaliteit’ zijn gaan zien – maar ook waarom degenen met minder vinkjes eigenschappen bezitten die zo hard nodig zijn in deze tijd: doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen, veerkracht en creativiteit.

 

Nathalie Lecina laat met haar Studio Moio zien hoe mbo-scholieren die niet in het huidige systeem passen juist de mensen zijn met de kracht om te vernieuwen en te helpen om buiten de gebaande paden te treden.
Mirthe Kamphuis (bestuurder) en Frank Saris (directeur), beide met weinig vinkjes, laten met hun Tarcisiusschool (SO en VSO) zien hoe echte inclusiviteit in de praktijk werkt.

Regeneratieve educatie

Bast_Rianne_Jolien

Bas van den Berg, Rianne Spin en Jolien Dirven
8 maart 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Wat als we het kind, de leerling en zijn of haar natuurlijke ontwikkeling, behoeften, nieuwsgierigheid en gehele potentieel werkelijk centraal zouden stellen in ons onderwijs? We zouden de balans als mens met de natuur en onze omgeving herstellen in ons onderwijs, aansluiten bij bioritmes, de gehele omgeving van het kind betrekken bij zijn of haar ontwikkeling en het kind zich laten ontwikkelen aan zijn omgeving. Hoe ziet dat er uit in de praktijk en waar wordt al gewerkt volgens deze principes? Wat kunnen we daarvan leren?

Samen met Bas van den Berg, expert op gebied van regeneratieve educatie, duiken we de theorie en wetenschap in naar wat regeneratieve educatie is. Een inhoudelijke verkenning van regeneratief onderwijs en naar de leidende principes ervan.

Rianne Spin en Jolien Dirven van Buitenwijs komen oa vertellen over hoe op hun school zoveel mogelijk lessen buiten worden gegeven, ook in de winter. Op het natuurinclusieve schoolterrein komt een biologische moestuin, boomhutten en een plek voor regeneratie. Rianne en Jolien hopen met dit alles een nieuw normaal te creëren. Zodat de volgende generatie weet én voelt hoe het is om één te zijn met de natuur.

‘Omarm de chaos’
Terug te kijken op het platform

Jan en Claire

Prof. Jan Rotmans & Claire Boonstra
26 oktober 2022 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Het is heel onrustig in de wereld, en het voelt alsof we in een permanente crisis zitten. De onrust in de wereld weerspiegelt de onrust in onszelf. We leven dan ook in een verandering van tijdperk, waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan.” (uit: Omarm de chaos, Jan Rotmans)

Het onderwijs speelt een cruciale rol in deze transformatie. Claire Boonstra duidt samen met Jan Rotmans deze transformatie in het onderwijs en neemt je mee in het gedachtegoed van 10 jaar œ Operation Education. Hoe geven we zelf vorm aan deze transformatie, persoonlijk en in onze omgeving?

Reeds geweest. Maar deze en œ Zoomt avonden zijn terug te kijken op het œ Ecossyteem > meld je hier aan.

Een nieuw verhaal voor ons onderwijs
Terug te kijken op het platform

Karin en Shinta

Shinta Oosterwaal, Karen Heij & Nicole Hanegraaf
9 november 2022 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Ons huidige onderwijssysteem is het resultaat én een instandhouder van het systeem dat we juist allemaal achter ons willen laten: denken in hoger/lager, focus op cognitie, voldoen aan de norm, uitgaan van gemiddelden. Onze samenleving en ons onderwijs verdienen een nieuw collectief verhaal. Hoe langer we er mee door gaan, hoe meer we er aan bijdragen.

 

Shinta Oosterwaal legt uit hoe dit een existentieel vraagstuk is. Onze individuele en de maatschappelijke dimensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Shinta is econoom en levenstherapeut. Wat maakt dat ze ons meeneemt in haar holistische blik op de vraagstukken die we hebben in het onderwijs.

 

Waar gaan we dan dus mee stoppen? Karen Heij en Nicole Hanegraaf vertellen over hun missie en initiatieven om de toetscultuur te doorbreken en te vervangen door iets dat wél aansluit bij de bedoeling van onderwijs.

 

Reeds geweest. Maar deze en œ Zoomt avonden zijn terug te kijken op het œ Ecossyteem.

Wat als we ons onderwijssysteem als ecosysteem inrichten?
Terug te kijken op het platform

Alette_Claire_Claudette

Alette Baartmans, Gemma Benus,
Claire en Claudette
14 december 2022 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Claire en Claudette duiden deze avond de richting van de transformatie: ons op alle niveaus weer verbinden met de natuur en de balans herstellen. Wat als we ons onderwijs als ecosysteem inrichten? Een systeem waarin uniciteit, diversiteit, relaties en verbinding centraal staan? We gaan in op de grondbeginselen van ecosystemen en hoe deze te vertalen zijn. Gemma Benus vertelt over ecologische pedagogiek, dat uitgaat van het besef dat alles met alles verbonden is, als principe om tot duurzame ontwikkeling te komen.

Alette Baartmans vertelt over het platform Education Warehouse, dat uitwisseling van interessante methodes, platforms, concepten, les-ideeën en voorbeelden in het onderwijs mogelijk maakt. Ook vertelt zij over haar onderzoek naar de lesmethodes van de grote uitgevers want zij kunnen niet altijd waar maken in hoeverre ze bijdragen aan het behalen van de kerndoelen, laat staan aan een florerend educatief ecosysteem.

 

Reeds geweest. Maar deze en œ Zoomt avonden zijn terug te kijken op het œ Ecossyteem.

Bij het volgen van deze link ga je aanmelden voor een jaarlidmaatschap op
œ Ecosysteem. Kom erbij!