‘Omarm de chaos’

Jan en Claire

Prof. Jan Rotmans & Claire Boonstra
26 oktober 2022 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Het is heel onrustig in de wereld, en het voelt alsof we in een permanente crisis zitten. De onrust in de wereld weerspiegelt de onrust in onszelf. We leven dan ook in een verandering van tijdperk, waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan.” (uit: Omarm de chaos, Jan Rotmans)

Het onderwijs speelt een cruciale rol in deze transformatie. Claire Boonstra duidt samen met Jan Rotmans deze transformatie in het onderwijs en neemt je mee in het gedachtegoed van 10 jaar œ Operation Education. Hoe geven we zelf vorm aan deze transformatie, persoonlijk en in onze omgeving?

Reeds geweest. Maar uiteraard terug te kijken op het œ Ecossyteem > meld je hier aan.

Een nieuw verhaal voor ons onderwijs

Karin en Shinta

Shinta Oosterwaal, Karen Heij & Nicole Hanegraaf
9 november 2022 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Ons huidige onderwijssysteem is het resultaat én een instandhouder van het systeem dat we juist allemaal achter ons willen laten: denken in hoger/lager, focus op cognitie, voldoen aan de norm, uitgaan van gemiddelden. Onze samenleving en ons onderwijs verdienen een nieuw collectief verhaal. Hoe langer we er mee door gaan, hoe meer we er aan bijdragen.

 

Shinta Oosterwaal legt uit hoe dit een existentieel vraagstuk is. Onze individuele en de maatschappelijke dimensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Shinta is econoom en levenstherapeut. Wat maakt dat ze ons meeneemt in haar holistische blik op de vraagstukken die we hebben in het onderwijs.

 

Waar gaan we dan dus mee stoppen? Karen Heij en Nicole Hanegraaf vertellen over hun missie en initiatieven om de toetscultuur te doorbreken en te vervangen door iets dat wél aansluit bij de bedoeling van onderwijs.

Wat als we ons onderwijssysteem als ecosysteem inrichten?

Alette_Claire_Claudette

Alette Baartmans, Gemma Benus,
Claire en Claudette
14 december 2022 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Claire en Claudette duiden deze avond de richting van de transformatie: ons op alle niveaus weer verbinden met de natuur en de balans herstellen. Wat als we ons onderwijs als ecosysteem inrichten? Een systeem waarin uniciteit, diversiteit, relaties en verbinding centraal staan? We gaan in op de grondbeginselen van ecosystemen en hoe deze te vertalen zijn. Gemma Benus vertelt over ecologische pedagogiek, dat uitgaat van het besef dat alles met alles verbonden is, als principe om tot duurzame ontwikkeling te komen.

Alette Baartmans vertelt over het platform Education Warehouse, dat uitwisseling van interessante methodes, platforms, concepten, les-ideeën en voorbeelden in het onderwijs mogelijk maakt. Ook vertelt zij over haar onderzoek naar de lesmethodes van de grote uitgevers want zij kunnen niet altijd waar maken in hoeverre ze bijdragen aan het behalen van de kerndoelen, laat staan aan een florerend educatief ecosysteem.

Een school als community

Ilja en Joke

Joke Middelbeek, Ilja van Santen en
Annelies Robben
11 januari 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Een œ Ecosysteem Zoomt boordevol scholen en initiatieven die het echt anders doen! 

 

De uitspraak “It takes a village to raise a child” kennen we allemaal. Net zo waar is “It takes a community to be a thriving school”. Hoe organiseer je onderwijs en leidt je een school vanuit co-creatie met de kinderen, de ouders, de omgeving? Wat is het effect? 

 

Deze avond delen Joke Middelbeek (oud-bestuurder van STWT, auteur van het boek Laten we DOEN wat de BEDOELING is), Annelies Robben (10-14 Zwolle) en Ilja van Santen (Agora Leiden) met ons hun principes, ervaringen en lessen.

Wat als we diversiteit en uniciteit centraal stellen?

Joris en Nathalie

Joris Luyendijk en Nathalie Lecina,
Frank Saris en Mirthe Kamphuis
8 februari 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Een gezond en sterk ecosysteem bestaat uit zo divers en uniek mogelijke elementen die in verbinding staan met elkaar en elkaar feedback geven. Zo ontwikkelt een ecosysteem zich tot de best mogelijke versie. Wat betekent dit inzicht voor ons onderwijs. 

 

Joris Luyendijk deelt deze avond zijn belangrijkste lessen over inclusiviteit en diversiteit voor het onderwijs, uit zijn boek “De 7 vinkjes: hoe mannen zoals ik de baas spelen”. Hij legt bloot dat we de ‘7 vinker’  onbewust als de ‘norm’ en de definitie van ‘kwaliteit’ zijn gaan zien – maar ook waarom degenen met minder vinkjes eigenschappen bezitten die zo hard nodig zijn in deze tijd: doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen, veerkracht en creativiteit.

 

Nathalie Lecina laat met haar Studio Moio zien hoe mbo-scholieren die niet in het huidige systeem passen juist de mensen zijn met de kracht om te vernieuwen en te helpen om buiten de gebaande paden te treden.
Mirthe Kamphuis (bestuurder) en Frank Saris (directeur), beide met weinig vinkjes, laten met hun Tarcisiusschool (SO en VSO) zien hoe echte inclusiviteit in de praktijk werkt.

Regeneratieve educatie

Bas_Claire_Claudette

Bas van den Berg en anderen
8 maart 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Wat als we het kind, de leerling en zijn of haar natuurlijke ontwikkeling, behoeften, nieuwsgierigheid en gehele potentieel werkelijk centraal zouden stellen in ons onderwijs? We zouden de balans als mens met de natuur en onze omgeving herstellen in ons onderwijs, aansluiten bij bioritmes, de gehele omgeving van het kind betrekken bij zijn of haar ontwikkeling en het kind zich laten ontwikkelen aan zijn omgeving. Hoe ziet dat er uit in de praktijk en waar wordt al gewerkt volgens deze principes? Wat kunnen we daarvan leren?

Samen met Bas van den Berg, expert op gebied van regeneratieve educatie, duiken we de theorie en wetenschap in naar wat regeneratieve educatie is. Een inhoudelijke verkenning van regeneratief onderwijs en naar de leidende principes ervan.

Bij het volgen van deze link ga je aanmelden voor een jaarlidmaatschap op
œ Ecosysteem. Kom erbij!