De natuurinclusieve samenleving

Anna en Jessica

Anna Vanderveen en Jessica den Outer
29 mei 2024 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

De natuur vormt de basis van ons bestaan. Natuurinclusiviteit zou geen thema moeten zijn, maar een principe. Het begint bij het besef dat we als mensen onderdeel zijn van een groter geheel: de natuurlijke wereld. Natuurinclusief onderwijs is onderwijs dat bijdraagt aan de kunst om vrij, verbonden en verantwoordelijk te leven. Deze avond ontvangen we twee voorvechtsters van de natuur.

 

Jessica schreef het boek Rechten voor de Natuur, waarin haar liefde voor de natuur en interesse in het recht samenkomen. Zij strijdt hierin voor een groene toekomst voor toekomstige generaties. Het boek stelt de relatie tussen de mens en de rest van de natuur fundamenteel ter discussie met verhalen die tonen hoe het anders kan.

 

Anna is bij de Agenda Natuurinclusief domeintrekker onderwijs, met als doel de natuurinclusieve samenleving te versnellen. Hiervoor werken de verschillende domeinen binnen Natuurinclusief nauw samen.

 

Duurzaamheidseducatie vraagt een aanpak die de ‘hele school’ betreft; van gebouw en bedrijfsvoering tot curriculum en pedagogiek, van visie en leiderschap tot professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals. “In het onderwijs gaat het erom een innerlijk kompas te ontwikkelen dat ieder helpt om richting te geven aan je eigen leven in relatie tot je sociale en natuurlijke omgeving.’’

 

Een avond waarin we leren dat we gelijkwaardig zijn aan de natuur en nieuwe perspectieven krijgen aangereikt waarmee we dit principe binnen het onderwijs kunnen versterken. Het is tijd om het anders te doen en natuur te zien voor wat ze is: een krachtige bron van oplossingen waar we beter voor moeten zorgen.

De jaarfinale: midzomer dromen

Claire Boonstra en Claudette de Graaf Bierbrauwer
12 juni 2024 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Na 3 seizoenen œ Ecosysteem Zoomt gaan we na de zomer verder met een nieuw concept dat zowel een internationaal als regionaal karakter heeft! Hoe deze ‘School voor het leven’ vorm krijgt, delen we tijdens deze finale avond.

 

Ook praten we je vanavond bij over alle beweging die het afgelopen jaar gecreëerd is. Claire Boonstra vertelt over de gesprekken over de eindtoets met het Ministerie en de onderwijsinspectie en deelt actualiteiten rondom het Verbindingsbetoog van United4Education.

 

Er zijn ook initiatiefnemers aanwezig uit eerdere avonden, die regeneratieve onderwijsvormen hebben opgericht. Hoe is het afgelopen jaar voor hen verlopen en wat zijn lessen om te delen? Is dit alles? Nee, zeker niet, dus verwacht een dynamische avond vol bekende en (nog) onbekende gasten waarmee we samen midzomer dromen over onderwijs dat bijdraagt aan het welzijn van individu, samenleving en planeet.

Activisme in het onderwijs
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Bas en Gijs

Bas Huijbers, Gijs Diercks en Anita Baart
3 april 2024 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

“Activisme is een specifieke vorm van tegenspraak die verder gaat dan het goede gesprek. Het schuurt soms, omdat activisme creatief, provocatief, origineel is.”, aldus Gijs Diercks. In maart schreef de wetenschapper een pleidooi voor de ambtenaar als activist. Dat maakte veel los. Gijs is er heilig van overtuigd dat de neutrale professional niet bestaat.

 

Bas Huibers is een onderwijspionier met klimaatambities. Hij werkt bij de Vinse school in Amsterdam als docent maatschappijleer. En hij is actief bij Extinction Rebellion. De combinatie van activisme en docent-zijn is een interessante, omdat de samenleving wellicht behoefte heeft aan mensen die niet alleen activist zijn, maar ook de grote transitie vormgeven vanuit hun professie.

 

Anita Baart is schoolleider van een basisschool in Alkmaar en ze woont in Ecodorp Bergen. In het ecodorp onderzoeken de bewoners gezamenlijk hoe ze met elkaar in harmonie met de natuur kunnen leven. Anita startte met Expeditie Leiderschap in september 2022 en onderzocht daar hoe ze haar regeneratieve privé-idealen mee kon nemen in haar werk. Anita maakt deze avond de brug van haar idealen naar leiderschap binnen haar werk.

 

Tijdens deze avond verkennen we professioneel activisme en de rol van professionals als activist in hun vrije tijd.

Leren in een groene omgeving
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Daan en Mark

Kinderen die op jonge leeftijd een band met de natuur opbouwen, zijn niet alleen gezonder en gelukkiger maar ook meer maatschappelijk betrokken.  Meer dan twintig verschillende principes verklaren onze liefde voor de natuur. Van een wandeling door het duin of in het bos wordt je echt stress-resistenter en gezonder, socialer en blijer. In de afwezigheid van planten en bomen putten onze hersenen zich uit. Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in een andere richting. Ook al lijken leerlingen buiten het klaslokaal minder gericht op leren, toch levert buitenspel en buitenles, als afwisseling op het leren in de school, voor het leerproces veel op. Veel meer dan we doorgaans beseffen.

 

Dit is het onderwerp wat we bespreken met Mark Mieras en Daan Bleichrodt. Mark Mieras is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in hersenontwikkeling, die zijn nieuwsgierigheid laat leiden als een vlinder door de wind. Daan Bleichrodt is Greenfluencer van het jaar 2022 en o.a. initiatiefnemer van de Tiny Forest beweging in Nederland.

Daan Bleichrodt en Mark Mieras
6 maart 2024 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Word jij ook lid van œ Ecosysteem?
Al deze œ Ecosysteem Zoomt avonden, en nog veel meer, zijn terug te kijken via de online community, waar je ook alle gelijkgestemden vindt. 

œ Ecosysteem Zoomt sprekers

Bij het volgen van deze link ga je aanmelden voor een jaarlidmaatschap op
œ Ecosysteem. Kom erbij!

Hoe ons onderwijssysteem jongeren beter kan ondersteunen
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Harold_Igor

Prof. Dr. Harold Bekkering  
13 december 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

“De onderwijskundige invalshoek gaat om mensen laten leren”: aldus Harold Bekkering, Professor Cognitieve Psychologie en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Jonge kinderen hebben een maximale leercapaciteit en zijn van nature nieuwsgierig. Ons systeem holt die kwaliteiten vervolgens uit. “De zoektocht is dus om een systeem te ontwikkelen waarmee je activerend leren kunt waarderen.”

 

In het boek De lerende mens deelt Harold zijn bevindingen en opvattingen over de toekomst van het onderwijs. Op microniveau bestudeert hij experimenteel hoe hersenen en lichaam leren mogelijk maken met een speciale interesse voor de rol van motivatie op cognitieve processen als taal, rekenen en sociaal leren. Op macroniveau is hij geïnteresseerd om levenslang leren in de samenleving bij mensen en robots te bevorderen.  “Het gaat om betekenisvol leren, waarbij we kinderen leren nieuwsgierig te blijven.”


Deze avond duiken we vanuit de theorieën van Harold de onderwijspraktijk in.

Goede voornemens: ‘Stop met verplicht toetsen!’
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Remco_Jacqueline

Remco Prast & Jacqueline Nobels
10 januari 2024 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Een groep scholen van diverse ‘Leve het Onderwijs!’-besturen heeft de handen ineen geslagen en wil op een andere wijze de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen. En hiervoor loskomen van toetsdruk, met als ultieme doel: stoppen met de doorstroomtoets / eindtoets in voorjaar 2025. Leerkracht Jacqueline Nobels (de Peppelaer, Haarlem) en bestuurder Remco Prast (Blosse) zijn in ieder geval centrale gasten omdat zij een rol hebben binnen dit initiatief.

Verwacht een dynamische avond, aangevuld met sprekers die verschillende perspectieven en vragen meebrengen. Uiteraard wordt ingegaan op de actuele stand van zaken wat betreft dit initiatief, de aanpak en de vraagstukken.

Ritme van de seizoenen


Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Igor_Jaap

Jaap Voight
7 februari 2024 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Jaap vindt het de ‘goden verzoeken’ om op deze manier vooruit te plannen op zijn leeftijd, maar bij leven en welzijn is hij onze gast. We spreken dan met hem over hoe je in deze tijd ‘heel’ blijft en je bezieling kan blijven uitdrukken in je werk. Hoe je motivatie kunt vinden om vanuit bezieling te blijven leren.

 

Jaap bestudeerde ruim tien jaar de invloed van de seizoenen op de mens en ontwierp op basis van de I-Tjing en een oude Chinese kalender een model om te leven in het ritme van de seizoenen en heeft deze inzichten opgeschreven. Nu, na de 5e druk van het boek, heeft Jaap er ook een podcast over gemaakt met buitengewoon waardevolle informatie en adviezen voor het dagelijks leven en werk: Wanneer begin je iets nieuws? Wanneer kun je het best een project of zelfs een bedrijf starten? Wanneer breng je de boel op orde? Wanneer trek je je terug en wanneer ga je er juist op uit?

 

Het model dat in dit boek wordt aangereikt, is een leidraad voor iedereen om in een natuurlijk ritme te leven en helpt ons niet alleen staande te blijven, maar ook werkelijk creatief te zijn te midden van een turbulente buitenwereld met zijn steeds hoger opgevoerde levenstempo en illusie van voortdurende expansie.

Bruggen bouwen en hoopvolle initiatieven
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Wouter_Roos

Wouter van Noort & Roos Peters
13 september 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

In de eerste œ Ecosysteem Zoomt avond na de zomer spreken we met Wouter van Noort en Roos Peters. Ingaande op de actualiteit spreekt Wouter over bruggen bouwen en hoopvolle initiatieven. Om deze reden heeft hij Roos meegenomen vanuit Codam. Zij bereiden de nieuwe generatie op een eigen wijze voor op de banen van vandaag en morgen en maken dit toegankelijk voor een zo groot mogelijke en diverse groep mensen.Wouter van Noort is journalist bij NRC, waar hij de wekelijkse nieuwsbrief Future Affairs heeft opgezet. Als geen ander weet Wouter van Noort de tijdgeest vast te pakken en complexe onderwerpen als ecologie, klimaat en bewustzijn op een toegankelijke manier te maken. Roos Peters is deputy general manager van Codam. Roos gaat in aansluiting op het verhaal van Wouter vertellen over de bijzondere opzet van peer-to-peer onderwijs binnen dit leerinstituut.

Natural skills en verantwoordelijkheid nemen
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Janine en Bart

Janine Schimmelpenninck & Bart Heeling
11 oktober 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

In tijden van transitie is ieders unieke bijdrage essentieel voor het ontstaan van het nieuwe ecosysteem. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is daarin ongelooflijk belangrijk omdat niemand anders dat voor je kan doen. Natural skills zijn onze psychologische bouwstenen waarmee je een gezond en gelukkig leven kunt bouwen. Hoofd en hart zijn bijvoorbeeld nooit van elkaar gescheiden en toch zijn we ons daar als mens zelden echt bewust van. Janine introduceert dit gedachtegoed en Bart legt hierbij de verbinding met het onderwijs.

 

Janine Schimmelpenninck, oprichter van the Orange Tree Foundation, is schrijver en trainer en afgestudeerd in medische antropologie. Ze heeft onderzocht wat verantwoordelijkheid nemen nu eigenlijk inhoudt binnen de boeddhistische psychologie. Het uitgangspunt voor deze psychologie is de natuur zelf en de wijze waarop onze psyche van nature werkt – de zogeheten natural skills.

 

Bart Heeling is leerkracht en gedragsspecialist in het cluster 4 onderwijs. Bart geeft ouders, leerkrachten, directeuren, bestuurders (eigenlijk iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen) inzicht in dat wat ‘achter het gedrag zit’.  Daarnaast creëert hij bewustwording hoe jij zelf op dat gedrag reageert. Verbinding, herstel van de relatie tussen leerkracht en kind, tussen ouders en school, maar ook motivatie om in het onderwijs te gaan werken, blijven werken of terug te keren zijn zijn onderwerpen. In zijn boek Gewoon speciaal lees je hoe Bart dit toepast.

Artificial Intelligence en onderwijs
Reeds geweest en nu terug te kijken via het online platform

Rudy_Marieke

Rudy de Waele & Marieke van Osch
15 november 2023 l 19:30 – 21:30
online via Zoom

Artificial Intelligence; van CHatGPT tot de ‘gewone’ smartphone. Technologische ontwikkelingen die een steeds grotere maatschappelijke impact hebben. En grote dilemma’s voor het onderwijs met zich mee brengen. In deze œ Ecosysteem Zoomt nemen we je samen met vooraanstaande experts Marieke van Osch en Rudy de Waele mee in huidige en komende ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie en staan we stil bij ethische en praktische vraagstukken. 

 

Vanuit een diepe liefde voor de mensheid en de natuur richt Rudy de Waele zich momenteel op het adviseren van bedrijfsleiders en beleidsmakers wereldwijd over de grote verschuivingen in de mensheid, technologie en het milieu. Marieke van Osch heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van onderwijs en ICT. Zij werkt als adviseur voor samenwerkingen tussen scholen, wetenschap en bedrijfsleven om intelligente technologieën in te zetten die de kwaliteit van het onderwijs in het PO en VO kunnen vergroten.

Bij het volgen van deze link ga je aanmelden voor een jaarlidmaatschap op
œ Ecosysteem. Kom erbij!