vragend veranderen

Vragend veranderen in vier stappen

Onderwijs is volop in beweging. Dat blijkt uit de toenemende aandacht in de media, de hoeveelheid landelijke platforms en commissies die zich buigen over het onderwijs van de toekomst en de vele initiatieven, netwerken en scholen die een eigentijdse invulling geven aan onderwijs. Als school, ouder, leerkracht of politicus kun je niet anders dan ook in beweging komen. Maar hoe bepaal je je koers? En bovendien: waar begin je?

We zoeken graag naar oplossingen, willen graag weten wát we moeten doen, en hoe dan. Wat is een goede school voor onze kinderen, wat is een passende lesmethode, wat zijn programma’s die werken? Het gevaar dreigt om de nieuwe wereld te willen bouwen op structuren die wellicht niet meer logisch of wenselijk zijn in de wereld van vandaag – laat staan in die van morgen. Onze ervaring leert dat wanneer we vanuit de huidige situatie proberen te bewegen, we een aantal fundamentele stappen overslaan.

De ervaringen die we hebben opgedaan, hebben we vertaald in een proces ‘Vragend veranderen in vier stappen’. Zoals blijkt uit de reacties van scholen en van ons publiek zet dit bewustwordingsproces telkens weer een fundamentele en duurzame beweging in gang – bij mensen zelf en daarmee binnen hun organisaties. Lees hier bijvoorbeeld over het effect van vragend veranderen op een Rotterdamse school.

Vragend veranderen in vier stappen

œ_4-stappen2

 

Bevragend bewust worden – Waarom?

De eerste stap gaat over het loskomen uit onze gewoontes. We doen veel op de automatische piloot maar zijn ons hier vaak niet eens van bewust. Want weten we eigenlijk wel waarom we lange zomervakanties hebben? Waarom een lesrooster, aparte vakken, klaslokalen, een centraal examen en één norm voor iedereen? Weten we hoe het is ontstaan en wat de voor en nadelen zijn? Als je als ouder, leerkracht, student, schoolleider of politicus beslissingen neemt, is het belangrijk je bewust te zijn van patronen en gewoontes. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Is het nog logisch? En als de nadelen groter blijken dan de voordelen, wat zijn dan mogelijke alternatieven?

Ideëel ontwerpen – Waartoe?

Stel dat je alles wat het onderwijs nu eens los zou kunnen laten, dat je op een reset-knop zou kunnen drukken en helemaal opnieuw zou kunnen beginnen – hoe zou je het onderwijs dan inrichten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk eerst antwoord te geven op de waartoe-vraag: wat is het doel van ons onderwijs, van onze school? Wat is belangrijk om te leren als we steeds langer leven in een samenleving die razendsnel verandert? Wat is jouw antwoord op deze waartoe-vraag en op basis waarvan maak jij keuzes over onderwijs, over leren en over ontwikkeling?

Doelbewust samenstellen – Wat?

Pas nadat je antwoord hebt gegeven op de waartoe-vraag kun je het onderwijs doelbewust samenstellen en een keuze maken uit het enorme aanbod aan platforms, applicaties, methodes, technieken en andere concepten of leeromgevingen. Er is op dit gebied veel in ontwikkeling, maar de keuze van alternatieven en oplossingen is alleen zinvol als het past binnen een heldere en gedragen visie op leren en ontwikkelen.

Duurzaam adopteren – Hoe?

De vierde stap gaat over het hoe – het adopteren, opschalen en duurzaam wortelen van de gekozen alternatieven en oplossingen. Wat betekent dat voor jou als ouder, leerling, leerkracht, bestuurder? Wat betekent het voor de organisatie? Hoe beweeg je, zelf en met elkaar, van een visie en een verlangen naar het vermogen om daadwerkelijk verandering in gang te zetten? Welke randvoorwaarden en structuren zijn ondersteunend om daadwerkelijk voorbij de status quo te bewegen?

Wat kunnen wij voor je betekenen?

We helpen bij het stellen van deze fundamentele vragen. We faciliteren je graag, samen met je team, bij het formuleren van een heldere visie op je eigen en unieke invulling van onderwijs.

 

vragend veranderen in vier stappen

Waarom & waartoe

Je kunt kiezen voor een inspirerende keynote van Claire Boonstra waarin zij, vanuit haar jarenlange ervaring in, buiten en naast het onderwijs, nieuwe perspectieven aanreikt. Ze stelt vooral fundamentele vragen die haar publiek telkens diep raken. Recente voorbeelden, zoals haar presentatie op het AVS-congres voor 950 schoolleiders, vind je hier.

Een andere mogelijkheid is het ‘Vragenvuur’ van Simone Haenen. Een indrukwekkende en prikkelende monoloog waarin ze alle relevante waarom-vragen stelt die ze de afgelopen jaren voorbij heeft zien komen, bij zichzelf en bij anderen. Mensen zijn geraakt, het zet aan tot denken. Want waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Ze vervolgt haar verhaal met haar eigen persoonlijke ervaringen en geeft concrete handvatten. Daarnaast laat ze zien waar ruimte is in het Nederlandse onderwijs en werpt ze een blik op de toekomst: want waar leiden we onze kinderen voor op? Lees in dit blog welk effect haar vragenvuur heeft op het publiek.

vragend veranderen in vier stappen

Het programma kan daarnaast worden ingevuld met interactieve programma-onderdelen waarbij
we dieper in kunnen gaan op één of meer van de vier stappen van ‘Vragend veranderen’.

Waarom & waartoe

We kunnen gezamenlijk een opsomming maken, een eigen vragenvuur samenstellen, van de waarom-vragen binnen de school of de organisatie en naderhand onderzoeken wat het eigen waartoe van onderwijs is.

Wat & hoe

We kunnen met de aanwezigen en eventueel andere partijen ter plekke mogelijke invullingen van het gewenste onderwijs inventariseren of in (parallel) workshops een eerdere voorbereiding daarop voortzetten. En gezamenlijk de contouren schetsen van een context waarbinnen de opgedane ervaringen op duurzame wijze een plek kunnen krijgen binnen de veranderende organisatie.

vragend veranderen in vier stappen

 

Doelen en te behalen resultaat: Beweging & dialoog

Na de bijeenkomst zijn de deelnemers geraakt. Ze zijn nieuwsgieriger en hebben een bredere en een meer ontwikkelde eigen visie op de toekomst. Er ontstaat een diepere dialoog tussen de diverse partijen. We ervaren dat mensen zich na onze bijeenkomsten gemandateerd voelen om uit te spreken en te doen wat ze al lang diep van binnen voelden, maar nog niet durfden te uiten. Het gaat om het zetten van die eerste belangrijke stappen en het erkennen dat ieder van ons afzonderlijk onderdeel is van het systeem. We sturen, indien gewenst, na de bijeenkomst een mail met relevante en interessante informatie.

Wil je binnen jouw school of organisatie in beweging komen en ons uitnodigen voor een presentatie of workshop, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
Klik hier voor een beknopte brochure met bovenstaande informatie.