Masterclass

Verken en ontwikkel jouw visie op onderwijs van de toekomst

Ontdek de fundamenten van het onderwijs van de toekomst en ontwikkel een diepe visie op wat goed onderwijs is. Samen kijken we naar de onderliggende doelen, mechanismen, beoordelingscriteria en invulling van het onderwijs. Je ontwikkelt een eigen visie op onderwijs waardoor je een duidelijk beeld krijgt van de plek waar jouw organisatie nu staat en welke stappen je kunt zetten om een solide basis te leggen voor toekomstige plannen.

Onderwijs van A naar B(eter)

Steeds meer scholen voelen de behoefte om het unieke individu centraal te stellen. Dit vraagt om een verschuiving in het onderwijs: niet langer is het onderwijssysteem leidend maar het streven naar de ontwikkeling van ieders unieke en oneindige potentieel en te leren om dit een leven lang waardevol in te zetten en bij te dragen aan een betere wereld: vrediger, gezonder, gelukkiger en duurzamer. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe geef je dat handen en voeten?

Veelal ligt de focus bij innovatie en beweging in het onderwijs op het niveau van de invulling – er wordt een nieuwe methode ingekocht, een nieuw schoolvak ontworpen of een nieuw platform ingericht. Maar is dat ook duurzaam? Brengt die stapsgewijze verandering je ook dichter bij je uiteindelijke doel? Wat is eigenlijk jouw doel? Heb je dat helder, en is dat breed gedragen in jouw organisatie?

In deze masterclass onderzoeken we samen de fundamenten van het onderwijs van de toekomst. Op basis van jullie visie op wat nodig is en wat ‘goed’ onderwijs is, ontwikkel je een duurzame basis waarop je toekomstige keuzes kunt maken voor jouw school of organisatie en gaan we aan de slag met de meest wezenlijke vragen: wat betekent dit voor mij, voor ons, en hoe gaan we nu verder?

Educatie Transformatie Canvas

We doen dit aan de hand van het Educatie Transformatie Canvas, dat we op basis van de eigen en unieke situatie in de school, stichting of samenwerkingsverband gezamenlijk invullen.

Schoolwaardenkompas

Met behulp van het Schoolwaardenkompas kunnen ook de waarden en overtuigingen van iedere deelnemer in kaart worden gebracht, waarmee een beeld ontstaat van de gezamenlijke visie op onderwijs.

Op de website van het Schoolwaardenkompas vind je meer informatie over de achtergrond en toepassing ervan.

Voor wie?

Besturen, schoolleiders, leidinggevenden in onderwijsorganisaties, teams en professionals die plannen maken voor transformaties in hun scholen.

Het resultaat

Na het volgen van deze masterclass:

  • heb je een duidelijk beeld waar je eigen school, stichting en/of samenwerkingsverband staat;
  • heb je als team een duidelijke eigen visie op hoe jullie onderwijs van de toekomst er uit kan zien en weet je waar met elkaar heen wilt bewegen;
  • hebben jullie de stappen in kaart gebracht die jullie als school en als team gaan zetten op weg naar jullie onderwijs van de toekomst;
  • ben je vol nieuwe inspiratie en heb je een rijke bron van voorbeelden.

Voorbeeld programma

09.30  Introductie
09.45  Claire Boonstra: Onderwijs van A naar Beter
10.30  Q&A
10.45  Pauze
11.00  Invullen Schoolwaardenkompas & resultaten: waar staan wij
12.00  Lunch
13.00  Wat is ons hogere doel van onderwijs?
14.00  Ondersteunende mechanismen
15.00  Pauze
15.15  Hoe gaan wij van A naar B. Wat hebben we nodig?
16.30  Afsluiting

De masterclass wordt altijd op maat gemaakt, afgestemd op de samenstelling van de groep deelnemers en de behoefte van het team, de school of de onderwijsorganisatie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elze.