Samen bouwen aan het onderwijs van de toekomst

‘Schoolleiders zien dat het huidige systeem steeds minder aansluit bij de behoefte van kinderen, bij hun ervaring van wat goed is, wat werkt of bij de laatste wetenschappelijke inzichten. Leidinggeven begint met wie je zelf bent, hoe je voorleeft waar je in gelooft en of je zelf in balans en geloofwaardig bent, pas daarna komt het hoe. Er is naar mijn informatie geen opleiding waar je dat leert. En toch is dat alles waar het om draait. De ontwikkelbehoefte van schoolleiders is anders dan voorheen en dan wat er nu geboden wordt.’

Samen bouwen aan het onderwijs van de toekomst

Een onderzoek naar peer learning onder schoolleiders

Steeds meer scholen en hun schoolleiders voelen, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende behoeften van mensen en dus ook hun leerlingen, de behoefte om binnen hun onderwijs het kind als uniek individu centraal te stellen en ieders persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt te nemen – in plaats van het huidige systeem leidend te laten zijn. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken naar het onderwijs, om een andere vormgeving van onderwijs, om een andere organisatie en verantwoording van onderwijs. Dat vraagt om leiderschap, gevoed door een eigen en heldere visie op onderwijs en op de samenleving. Een ‘voorhoede’ van scholen en schoolleiders zet op dit moment al grote stappen. Ze laten jaarklassen los, ze schaffen losse vakken af, bieden stof op een vernieuwende wijze aan, ontwikkelen eigen manieren om persoonlijk leren mogelijk te maken.

De groep schoolleiders die het onderwijs anders wil vormgeven, groeit. Er is echter geen blauwdruk voor zo’n transformatie. Het is voor iedere school en schoolleider een uniek proces, in een unieke context, met een eigen tempo, maar ieder proces begint met een eigen nieuwe visie. Hoe kunnen schoolleiders elkaar helpen bij het vormen van een nieuwe eigen visie? Hoe kunnen schoolleiders elkaar ondersteunen bij het vormgeven van het onderwijs van de toekomst en hoe kunnen innovaties die blijken te werken verder verspreid worden? Hoe kunnen lessons learned gedeeld worden met andere scholen en schoolleiders?

œ Operation Education deed in 2017-2018 in opdracht van OCW onderzoek naar peer learning onder schoolleiders. Lees hier het uitgebreide adviesrapportSamen bouwen aan het onderwijs van de toekomst – Een onderzoek naar peer learning onder schoolleiders

‘Enabling educational leaders to lead the change’

We voelen we dat er een transformatie nodig is in het onderwijs, dat het tijd is om samen grenzen te verleggen en dat het vraagt om een nieuwe manier van leiderschap. Hoe geef je handen en voeten aan die transformatie? Samen bouwen we aan de fundamenten van het onderwijs van de toekomst. 

Expeditie Leiderschap

Het leidinggeven aan de transformatie vraagt om een eigen visie en een scherp beeld van goed onderwijs. Het begint met het geven van het goede voorbeeld door allereerst zelf tot volle bloei te komen. Verken en ontwikkel jouw leiderschap!