Operation Education: een overzicht. Activiteiten en resultaten van 21 maanden œ

Activiteiten en resultaten van 21 maanden œ Operation Education
Update: zomer 2014

TED Talk

Op 27 september 2012 is œ Operation Education begonnen met de vele duizenden mensen die reageerden op de TED talk van oprichter Claire Boonstra. Deze talk is inmiddels 20.281 keer bekeken en wordt zelfs vertoond tijdens PABO opleidingen en cursussen over leiderschap aan het bedrijfsleven. Claire werd overspoeld met reacties van mensen die hebben aangegeven diep geraakt te zijn. Het grootste deel van de mensen reageerde in de trant van “eindelijk iemand die hetzelfde denkt en voelt als ik, ik dacht dat ik de enige was – alleen roepende in de woestijn”. Het andere deel van de mensen vertelde al een vorm van onderwijs ontwikkeld te hebben in lijn met de visie die Claire bij TED deelde – maar deze leeromgevingen zijn nog volstrekt onbekend bij het grote publiek.

Manifest

In het manifest van œ Operation Education staat het Waarom, Wat & Hoe van œ Operation Education beschreven. De missie van œ Operation Education is de kanteling van het onderwijssysteem versnellen. Dit doet zij door wie en wat er is te verbinden, versterken en zichtbaar te maken.

œ in cijfers

œ Operation Education heeft een wekelijks bereik van de Facebook pagina van 20.584 personen
De nieuwsbrief: enkele duizenden abonnees
Actieve leden: bijna 500 mensen hebben zichzelf bij œ aangemeld als lid
Aantal bijeenkomsten van œ Ontmoet tot nu toe: ruim 50 (bijeenkomsten van het ‘kernteam’ niet meegerekend)
Het bereik via artikelen in kranten, tijdschriften, online en in televisieprogramma’s is vele honderdduizenden mensen, zelfs miljoenen [zie ‘media’ hieronder].

Festival of Solutions

Op 24 april 2013, 7 maanden na de oprichting van œ, kwamen 400 mensen van binnen en buiten het onderwijsveld samen om te ervaren waarom het onderwijs anders moet, hoe het kan, en hoe je zelf in actie kan komen. De dag eindigde om 21u ’s avonds met een nog altijd (!) tot de nok toe gevulde zaal die losbarstte in een explosie van energie. Zie hier een video en de ‘visuele notulen’.

Documentaire & boek ‘Doel van onderwijs’

“Wat is het doel van onderwijs?” – de belangrijkste, maar tegelijkertijd ook de minst gestelde vraag door mensen die keuzes moeten maken. Of het nu bewindslieden, schoolleiders of ouders zijn. Het antwoord op deze vraag biedt namelijk aanknopingspunten voor het juiste type onderwijs voor een individu of gezin. Er bestaat niet één ‘juist’ antwoord, wel een heleboel verschillende antwoorden. Zie hier 70 antwoorden gegeven vanuit de samenleving. Op basis hiervan en aangevuld met antwoorden vanuit diverse bevolkingsgroepen wordt momenteel een documentaire en een boek gecreëerd – pre-lancering op 29 augustus 2014.

Onderwijsheldenboek

Op 13 september 2014 is tijdens het “Permanent Beta” Festival de officiële lancering van het boek “Onderwijshelden – 55x het bewijs dat het kan“. Een boek met 55 persoonlijke, inspirerende verhalen in de vorm van een geschreven TED talk (toespraak) door mensen die ons, als samenstellers, hebben geraakt met hun invulling van goed en inspirerend onderwijs. Onderwijs dat mensen voorbereidt op de snel veranderende wereld van vandaag en morgen. Met bijdragen van onder andere hoofdinspecteur Arnold Jonk, Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing en een voorwoord van Berthold “Omdenken” Gunster. Maar vooral met vele nu nog onbekende helden die het verdienen heel bekend te worden. Zodat meer mensen hun goede voorbeeld kunnen volgen en ook een groter publiek weet van hun bestaan. Zodat meer mensen voor dergelijke leeromgevingen kunnen kiezen. En als meer mensen kiezen voor het nieuwe, kantelt het systeem.

Openbare database & platform ‘bewijs dat het kan’

œ Operation Education heeft een ruwe database samengesteld van ruim 400 voorbeelden die laten zien dat onderwijs beter kan aansluiten op leerlingen en op de snel veranderende wereld van vandaag en morgen. De mensen achter deze voorbeelden hebben deze mail gekregen met het verzoek zich op een gestandaardiseerde manier kenbaar te maken.

Deze content database vormt de basis voor wat moet uitgroeien tot een platform waar iedereen terecht kan die op zoek is naar dergelijke vormen van onderwijs – of het nu ouders, journalisten of mensen uit het onderwijsveld zijn. De onderliggende contentdatabase zal volledig Open Data, Open Source zijn, waar ook andere organisaties die op hetzelfde vlak opereren, uit kunnen putten.

‘Tripadvisor voor het onderwijs’

Op basis van de hierboven genoemde Open Database wordt in een gefaseerde aanpak een platform gebouwd dat kan gaan dienen als een aanvullend en alternatief kader voor het vaststellen van de kwaliteit van het onderwijs: door middel van reviews door leerlingen, ouders, leerkrachten en ‘afnemers’ van de leerlingen zoals werkgevers en vervolgopleidingen.

100 open vragen aan het systeem

œ Operation Education is co-initiatiefnemer van het project “100 open vragen aan het systeem”; hoofdinitiatiefnemer is Alette Baartmans. In samenwerking met de Algemene Rekenkamer, Tweede Kamerleden, journalisten en andere initiatiefnemers worden open vragen gesteld die duidelijkheid moeten geven over het onderwijssysteem. In de eerste fase zal, volgens het principe van “follow the money”, aan alle partijen die publiek geld uit het budget van OCW ontvangen, worden gevraagd zich te verantwoorden: wat is de reden van bestaan, op welke wijze zijn we georganiseerd en past dit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? De antwoorden zullen zonder twijfel een flinke reactie in de samenleving teweeg brengen.

Werkgroep feiten & cijfers

Een team dat in samenwerking met diverse onderwijsorganisaties en -professionals cijfermateriaal verzamelt over de noodzaak tot transitie in het onderwijs, en deze zodanig herverpakt en inzet dat ze een groot publiek bereiken door middel van campagnes op sociale- en massamedia.

Schoolwaardenkompas

Het Schoolwaardenkompas is een dialooginstrument, en in de toekomst een schoolkeuzetool, dat het onderwijs indeelt langs twee assen (zie de afbeelding) en mensen de mogelijkheid geeft een leeromgeving te kiezen die past bij de eigen waarden.

Het traditionele onderwijs staat rechtsboven, maar er zijn ook scholen op andere uithoeken van het spectrum: Democratisch- of Sudbury onderwijs (linksonder), digitale platforms die leren in het eigen tempo mogelijk maken (linksboven), leermeester-gezel; coaching van sporttalenten of topmuzikanten (rechtsonder).

Het Schoolwaardenkompas is ontstaan uit bijeenkomsten van œ Operation Education en inmiddels een separate stichting. In de toekomst wellicht ook een onderneming. http://www.schoolwaardenkompas.nl

kompas-1024x871

Alternatief kader voor verantwoording

Momenteel kan de kwaliteit van het onderwijs alleen worden getoetst aan de hand van gestandaardiseerde testen, toetsingskaders en checklijsten. œ Operation Education werkt aan een voorstel dat het mogelijk maakt om vertrouwen en verantwoordelijkheid terug in het systeem te brengen en weer neer te leggen daar waar het leren gebeurt. Dit kan alleen als er stevige verantwoording omtrent de kwaliteit van het onderwijs plaatsvindt richting de leerlingen, ouders en maatschappij. Het voorstel omvat drie niveaus van verantwoording:

 1. Eigen verantwoording door de school, op basis van wetenschappelijk onderzoek, experts en/of bewezen methodes uit onder andere het bedrijfsleven
 2. Jurering door inspecteurs, die op basis van hun professionaliteit mogen oordelen over de kwaliteit en de checklists slechts als leidraad (en niet als doel) gebruiken
 3. Reviews en beoordelingen door belanghebbenden van de school/ leeromgeving: leerlingen, ouders, leerkrachten en ‘afnemers’ van de leerlingen (vervolgonderwijs en/ of werkgevers).

Goed en Graag

Een website, app en boek die het mogelijk maken door de jaren heen eenvoudig vast te leggen wat het kind goed en graag doet – oftewel waar de talenten en motivaties liggen. Ontstaan uit œ Operation Education bijeenkomst over het ‘Talentendossier’.

Education Start-up accelerators

In samenwerking met bekende startup accelerators als Startup Bootcamp en Rockstart verkennen van de mogelijkheid om specifieke pijlers (inclusief eigen locaties, investeerders en mentors) in te richten voor onderwijs-gerelateerde startups, waarin zij worden gefaciliteerd om heel snel te kunnen groeien. Rockstart heeft inmiddels toegezegd een pijler ‘educatie’ in te richten.

œ Ontmoet

Maandelijks terugkerende bijeenkomsten, inmiddels met vele locale afdelingen (oa Utrecht, Enschede, Eindhoven, Amersfoort, Den Bosch).

œ Verdiept

Thematische ontmoetingen – oa “Start je eigen school“, “Talentendossier” en “Autonomie”. De groep “Start je eigen school” heeft inmiddels ruim 200 leden en al meerdere bijeenkomsten gehad waarin de leden informatie en expertise uitwisselen rondom het starten van nieuwe scholen.

Universiteiten naar de toekomst

De 14 Nederlandse universiteiten werken samen om in een snel veranderende wereld hun toekomstpad uit te stippelen – oa middels de Duin- en Kruidbergconferenties waar œ Operation Education middels oprichter Claire Boonstra een bijdrage heeft geleverd aan het overleg tussen alle Colleges van Bestuur van de Nederlandse universiteiten, minister van onderwijs Jet Bussemaker en diverse andere topbestuurders.

Jurylidmaatschappen

œ Oprichter Claire Boonstra heeft zitting genomen in diverse jury’s van prijsvragen of wedstrijden waarvan de uitslag rechtstreeks invloed heeft op het onderwijs:

 • Global Teacher Prize
  œ Oprichter Claire Boonstra is Academy Member van de Global Teacher Prize, een prijs van 1 miljoen dollar voor de beste docent. Na de zomer start een campagne in samenwerking met de Onderwijscooperatie om ook in Nederland de zoektocht groots aan te pakken.
 • Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)
  Princeton-directeur Robbert Dijkgraaf, (destijds) SER voorzitter Wiebe Draaijer en œ Operation Education oprichter Claire Boonstra vormden met nog twee anderen de jury die zich in opdracht van de Gemeente Amsterdam gebogen heeft over de vraag wie de winnaar zou moeten zijn van een prijsvraag rondom een nieuw op te richten tech instituut in Amsterdam. Met EUR 50 miljoen budget dat vanuit de gemeente is vrijgemaakt, start binnen een jaar na de aankondiging, nog dit najaar de combinatie Delft-Wageningen-MIT met een eerste programma vanuit het oude Koninklijk Instituut voor de Tropen.
 • Digibattle
  App-bouw wedstrijd voor middelbare scholieren – om hen te inspireren apps te leren ontwikkelen. http://www.digibattle.nl/home.html

Samenwerking met redacties en media

Er liggen inmiddels nauwe banden met media als LINDA.magazine, Sanoma vrouwentitels, NOS nieuwsredactie, Talpa, landelijke dagbladen, Humberto Tan en diverse anderen. De NOS nieuwsredactie heeft onder andere œ Operation Education uitgenodigd om – vóór dat de CITO periode aan zou vangen – duiding te komen geven om betere verslaglegging rondom CITO te kunnen doen. Deze mediacontacten zullen in de komende periode actief worden ingezet voor het bereiken en in beweging brengen van de massa.

In de media

œ Oprichter Claire Boonstra is frequent geïnterviewd in zowel onderwijsmedia als massamedia. Hieronder een kleine selectie:

Libelle: dossier onderwijs
NTR: 10x beter Onderwijs special
Radio 1: Casa Luna, Omroep Max
BNR
Metro (speciale editie onder gasthoofdredacteur Daan Roosegaarde, genoemd als een van de kantelaars: mensen die het oude omvormen tot iets nieuws)
NU.nl – Zakelijk op 7
RTL Toekomstmakers
Coverstory The Optimist (voorheen Ode) – juli/augustus 2014