We smelten

Het is een warme dag vandaag. Gelukkig is er ijs. Blauw ijs nog wel.

We zijn vandaag als team weer druk aan het werk om onze ideeën verder te staven en te doorgronden. We hebben het primaire proces helemaal in het snotje, maar hoe gaan we mensen nu meenemen in een proces? Kun je überhaupt gedrag op grote schaal beïnvloeden? De aanmoedigingen van de overheid aan de randen van de snelweg en de boodschappen van SIRE blijken steeds weer weinig tot geen effect te hebben. Hoe denken wij dat wel te kunnen?

transformatie van rups naar vlinder

Er is veel te lezen over bijvoorbeeld behavior design, social design en de psyche van de mens. Maar daarmee wordt het niet gelijk overzichtelijker of begrijpelijker.

Op dit ogenblik wordt de wolk alsmaar groter. Mijn brein is aan het smelten. Het mierzoete ijsje was dan ook van levensbelang om vol goede moed verder te ploeteren langs ongebaande paden.