Ververs in vogelvlucht

Vorige week bezocht ik de feestelijke afsluiting van vijftien jaar Ververs Foundation in Paushuize in Utrecht. Ik had de heren van het bestuur, waaronder Mijndert Ververs, Tjeerd Plomp en Joop van Dalen nog niet eerder ontmoet, terwijl Operation Education en Ververs Foundation al een aantal keren bijeen waren gekomen. Nu Claire en Simone allebei in het buitenland verbleven, was het voor mij een mooie gelegenheid om alsnog, én in een bijzondere ambiance, kennis te maken!

Evolutie van educatie

De Ververs Foundation heeft eerder dit jaar haar laatste gelden aan Operation Education overgedragen. Met de vraag, het verzoek, hun gedachtegoed voort te zetten en bij te dragen aan de ‘evolutie van educatie’. Het geld komt deels ten goede aan prijswinnaars van de 24H Education Hackathon in juni dit jaar, een evenement dat in samenwerking met Operation Education werd georganiseerd. Het andere deel heeft bijgedragen aan de continuïteit van de activiteiten van Operation Education en daarmee aan het gedeelde gedachtegoed van de Ververs Foundation. Wat een welkom gebaar en wat een eer!

Vogelvlucht

Blij was ik dat ik de bijeenkomst mocht bijwonen, blij om kennis te maken, de sfeer te proeven en in vogelvlucht de geschiedenis van de Ververs Foundation op te doen via verschillende interessante lezingen over ondersteunde projecten, waaronder de Webquests, De toekomst telt en Fabklas. Een geschiedenis die prachtig is samengevat in een mooi vormgegeven glossy, dat voor deze gelegenheid was samengesteld en waarvan het eerste exemplaar werd overhandigd aan Mijndert en Cora Ververs.

Ontmoetingen

Ik bevond mij in goed gezelschap, zo ontdekte ik naarmate de bijeenkomst voortduurde. Tijdens de afsluitende borrel heb ik kort met Sjef Drummen gesproken over de ontwikkelingen bij Agora, heb ik Annet Kil ontmoet die ik voorheen alleen nog kende van Twitter en heb ik lange tijd en met veel plezier van gedachten gewisseld met Arjan van der Meij over ‘maker education’, motivatie, transparantie en over onderwijs uit het leven gegrepen. Uiteindelijk sloot ook Renske Valk van het vakblad ‘Van 12 tot 18’ aan. Mooie ontmoetingen!

Na nog wat laatste uitwisselingen met de bestuursleden van Ververs Foundation en nadat ik mijn dank nogmaals had uitgesproken voor de bijdrage aan Operation Education, wandelde ik vol energie en met mooie herinneringen door de Utrechtse binnenstad op weg naar huis.