Onderwijshelden

Onderwijs dat aansluit bij de wereld van vandaag en morgen?
13 september 2014 is het boek “Onderwijshelden. 60x het bewijs dat het kan” gelanceerd.

Waar we met het boek en de documentaire ‘Wat is het doel van onderwijs’ antwoord geven op het ‘waarom’ van onderwijs, rijst de vraag hoe we daar dan concreet invulling aan kunnen geven.

Het boek ‘Onderwijshelden’ geeft concrete antwoorden op die vraag! In samenwerking met andere onderwijsvernieuwers geven we dit uitdagende en inspirerende boek uit, waarin 60 changemakers hun persoonlijke, maar ook voor anderen praktisch en direct toepasbare verhaal doen.

Zaterdag 13 september presenteerden we het boek tijdens PermanentLeren, onderdeel van het Permanent Beta Festival, in een prachtige omgeving en met live optredens van helden uit het boek!