Onderwijshelden, bewijs dat het kan!

Onderwijs dat aansluit bij de wereld van vandaag en morgen?
13 september lancering boek “Onderwijshelden. 60x het bewijs dat het kan”

Waar we met het boek en de documentaire ‘Wat is het doel van onderwijs’ antwoord geven op het ‘waarom’ van onderwijs, rijst de vraag hoe we daar dan concreet invulling aan kunnen geven.