Het ontstaan van ons systeem

Een van de conclusies die we trokken uit de eerste dertien onderwijsvragen, is dat het systeem, de manier waarop we de dingen doen, zo verschrikkelijk moeilijk uit ons te krijgen is. We zijn er zo aan gewend. En ook wij in ons team betrappen onszelf er regelmatig op. Het zit gewoon in ons systeem. We willen je een aantal dingen aanreiken die we recent hebben geleerd en die voor ons ontbrekende puzzelstukjes waren waardoor we nu beter begrijpen hoe het allemaal zo gekomen is. Het betreft drie heel belangrijk gewoontes die overal in ons leven, ons onderwijs en in ons werken zijn ingeslopen en die terug te voeren zijn tot de ideeën van drie mensen.

De eerste gaat over de vraag: Waarom gaan we uit van een gemiddelde? Vervolgens, en daarop voortbouwend gaat het over de vraag: Waarom hoger versus lager? En tenslotte: Waarom hebben we te maken met standaardisatie? In een drieluik, hieronder van links naar rechts weergegeven, gaan we dieper in op deze speciale serie #onderwijsvragen.