Op zoek naar de olifant in de kamer

We vinden onszelf weer opnieuw uit

In de afgelopen jaren is er een netwerk, een gemeenschap ontstaan waar bewust geen specifieke groep mensen de richting bepaalde, maar iedereen een gelijke stem had. Met de missie om onderwijsvernieuwing zichtbaar te maken, te versterken en te verdiepen door mensen te verbinden, zodat iedereen tot volle bloei kan komen.

Een prachtige manier om de mogelijkheden en potentie van zowel ideeën als mensen te ontdekken en ruimte te creëren om dat wat nodig is te laten ontstaan. Er zijn vele events georganiseerd, groot en klein, boeken uitgebracht, autonome projecten gestart. Mensen en initiatieven hebben elkaar gevonden om samen te werken en elkaar te inspireren. Organisch en natuurlijk.

Inzicht

Er zijn heel veel mensen geweldig bezig met alternatieven en aanvullingen op het huidige onderwijs. Vaak vanuit een gezamenlijk verlangen en visie, maar met een invulling vanuit ieders eigen en specifieke context. Hierdoor is er een breed palet aan oplossingen ontstaan waardoor het oorspronkelijke doel – iedereen tot volle bloei – voor het grijpen ligt.

Maar waarom grijpen we het dan niet?

Veel oplossingen blijken niet direct te schalen of vinden geen groot publiek. Daar zijn heel veel redenen voor aan te wijzen, maar de voornaamste reden is dat de vraag er nog niet is. De mensen zijn zich er niet van bewust dat het anders kan en ervaren het huidige systeem en de bestaande oplossingen als vanzelfsprekend. Ze nemen een argwanende, afwachtende houding aan ten opzichte van nieuwe oplossingen.

Doorbreken van de gewoonte

Het is tijd om dit te doorbreken. De uitzending van Tegenlicht over onderwijs in februari van dit jaar is de meest besproken uitzending van allemaal. Onderwijs leeft, en mensen zullen zich weer moeten realiseren dat het huidige onderwijs slechts één manier is om mensen wat te leren, niet dé manier.

Hoe?

Veranderen gebeurt vaak vanuit een persoonlijke behoefte of urgentie. Op dat ogenblik ontstaat er ruimte om met andere ogen te kijken, om een zeker risico voor lief te nemen, om hogere eisen te stellen en je weer even te laten aarden en af te vragen waarom je eigenlijk doet wat je doet. Het is een proces van loslaten, herijken, en van daaruit met frisse blik verkennen wat er is en wat nog nodig is.

beweging naar verandering

 

Waar begin je?

Het begint natuurlijk bij jezelf. “Eat your own dog food” zeggen ze zo mooi in de Engelse taal. En dus we zijn we ook als team weer naar onszelf gaan kijken. En daar hebben we de tijd voor genomen. Praten, voelen, ontdekken, onderzoeken, terugkijken, maar ook nadrukkelijk vooruit kijken. Megalomane ambities durven uitspreken en omarmen.  Hoe doen we het, wie zijn we eigenlijk, wat willen we bereiken en wat is daar voor nodig? Waar in de kamer is de olifant die de boel eens flink kan opschudden maar die niemand ziet?

Het eerste inzicht

Wil je werkelijk de diepte in kunnen duiken, dan heb je een team van mensen nodig, mensen die er vol voor kunnen gaan en hun tijd en expertise 100% willen inzetten. Doordat we in de afgelopen maanden ondersteund zijn door de Triodos Bank, Bernard van Leer Foundation, Ververs Stichting en Freedomlab, hebben we de noodzakelijke tijd kunnen investeren en hebben we als team van vier, met vallen en opstaan, een goed beeld van onze olifant gekregen.

Herijken van onze doelen

Het verkrijgen van nieuwe inzichten vraagt ook om weer te kijken naar wat de basis is van je handelen, wat je nou echt wilt bereiken. Is dat iedereen tot volle bloei laten komen of dekt dat de lading toch niet? We hebben whiteboards vol getekend en geschreven. Talloze notities gemaakt en zo ons universum gecreëerd die ons definieert en die ook zichtbaar maakt waar we voor staan en wat ons te doen staat. En dat is geen kattenpis.

We gaan het oneindige potentieel van de mens en de mensheid ontketenen

Hier geloven we met hart en ziel in. We worden er ongekend enthousiast van en kijken ongeduldig uit naar de toekomst die er ongelofelijk bijzonder uit zal zien.

Van inzichten en hypotheses naar middelen

We zijn nu met z’n vieren aan het uitvogelen hoe we de nieuwe inzichten en hypotheses kunnen transformeren tot werkende, impactrijke en schaalbare middelen die mensen in staat stellen de juiste (leer) keuzes te maken op elk moment van hun leven en in elke situatie het proces zelf door te gaan. Niet zo makkelijk, maar gek genoeg ook weer vanzelfsprekend. De olifant is in de kamer, je moet er alleen even oog voor hebben.