De poster met Onderwijsvragen

Een dagelijkse herinnering aan het belang van het stellen van de waarom-vraag

Iedere beweging begint met het stellen van fundamentele vragen. ‘Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling?’ Pas nadat je jezelf deze fundamentele vragen hebt gesteld, kun je loslaten wat niet meer past en doelbewuste keuzes maken over de ontwikkeling van eigentijdse leersystemen en een passende invulling van onderwijs. Een verkennende zoektocht, een spannend maar noodzakelijk proces om duurzaam te vernieuwen, die je zelf en met elkaar maakt.

Dank voor je belangstelling voor de poster met Onderwijsvragen. De eerste 150 posters zijn inmiddels onderweg naar 150 scholen of andere organisaties in onderwijs. Mocht je alsnog interesse hebben in de poster, neem dan contact met ons op!

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voordelen,  de nadelen en de mogelijke alternatieven. De inzichten in dit boek geven duiding, context en taal aan het onderbuikgevoel dat bij veel mensen leeft: is dit onderwijssysteem nog wel het juiste? Past het nog wel bij deze tijd? Kán en mág het ook anders? Je kijkt met andere ogen naar ons onderwijs en ervaart de ruimte voor eigentijds onderwijs.

Beweging in onderwijs begint bij het stellen van fundamentele vragen, het ontdekken van persoonlijke antwoorden en het formuleren van een heldere visie op een eigen en unieke invulling van onderwijs. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling?
In een Onderwijsvragensessie ontdek je de ruimte die er is, vind je eigen antwoorden en leer je jouw keuzes en handelen in lijn te brengen met je bedoeling. Ontdek de ruimte die er is voor eigentijds onderwijs >>

œ Operation Education vormt een community waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor de transformatie van het onderwijs. Leren van en met elkaar, kennis delen en vormgeven aan het onderwijs van de toekomst. Door je aan te sluiten blijf je op de hoogte, kun je je straks inschrijven voor ontmoetingen, masterclasses en andere expedities en delen we de laatste kennis en inzichten met je. Wil je op de hoogte blijven? Klik hier om je aan te melden!