#Onderwijsvraag 12: Waarom begint school om half negen?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

Ruimte om met een nieuwe blik naar onderwijs te kijken

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En waartoe dient het onderwijs?

#Onderwijsvraag 11: Waarom zittenblijven?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 10: Waarom geven we huiswerk?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 9: Waarom geven we cijfers?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 8: Waarom een splitsing tussen basis en voortgezet onderwijs?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 7: Waarom verbonden schrift?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 6: Waarom moeten leerlingen stilzitten?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 5: Waarom duren lessen 50 minuten?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 4: Waarom 10-minutengesprekken?

Een verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 3: Waarom zijn er klaslokalen?

Een eerste verkenning van de historie, de voordelen, nadelen en alternatieven

#Onderwijsvraag 2: Waarom een centraal eindexamen?

Een eerste verkenning van de historie, de voordelen, de nadelen en alternatieven

Vier manieren om naar onderwijs te kijken

Ten opzichte waarvan beantwoorden we de #onderwijsvragen?

#Onderwijsvraag 1: Waarom lange zomervakanties?

Een verkenning van de historie, de voordelen, de nadelen en alternatieven

Onderwijsvragen on air!

Tweewekelijkse rubriek op BNR Nieuwsradio

Slides ‘Vragend veranderen in lerende organisaties’

Een inspirerende presentatie over vragend veranderen en het waarom en waartoe van onderwijs

Geraakt

Geraakt was ik toen Simone ons meenam in haar ‘Vragenvuur’, en ons aan het denken zette

Stilte voor de storm

Ideeën krijgen vorm. Zo concreet dat we ze zijn gaan toetsen aan een breder publiek. En met succes.

Claire stelt #onderwijsvragen

Claire in gesprek bij Kennisnet over #onderwijsvragen

Vragend veranderen op een Rotterdamse school

Een verhaal dat laat zien dat de vragende aanpak effect heeft