Met een klein team, bestaande uit Claire, Simone, Claudette en Nanda, en ondersteund door de vrijwillige inzet van vele betrokken mensen met evenzoveel expertises, richten we ons op beweging in het onderwijs. Beweging die begint bij het stellen van fundamentele vragen. Want waartoe dient ons onderwijs? En waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen stellen, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven. Rijk door alle ervaringen en ‘lessons learned’ van de afgelopen jaren groeit ons gedachtengoed, creëren we producten en initiëren we projecten gericht op het stellen van vragen.

 

We verkennen de leersystemen van de toekomst &
bevragen het onderwijssysteem van vandaag

..

team œ 4

 …

Vragend veranderen

We hebben onze ervaringen vertaald in een proces ‘Vragend veranderen in vier stappen’. Zoals blijkt uit de vele reacties van ouders, leerlingen, leerkrachten, bestuurders, scholen en andere organisaties, zet dit bewustwordingsproces telkens weer een fundamentele en duurzame beweging in gang – bij mensen zelf en daarmee ook binnen hun organisaties.

Binnen het proces van vragend veranderen delen we ons gedachtengoed via presentaties, performances en ons blog. We ontwikkelen tools en initiëren projecten. We verkennen de leersystemen van de toekomst en bevragen het onderwijssysteem van vandaag.

vragend veranderen

 

 

Oneindig potentieel

De samenleving kent een oneindige diversiteit aan functies, banen, rollen. Daartegenover staan mensen met in de basis een oneindige diversiteit aan persoonlijkheden, interesses en kwaliteiten. Op dit moment zetten we daar met ons onderwijssysteem een trechter tussen, gericht op een beperkt aantal capaciteiten binnen een beperkt aantal vakken.

Kunnen we het ons als mensheid nog wel permitteren het potentieel aan niet-ontwikkelde talenten en interesses verloren te laten gaan? Hoe zou de wereld er uitzien als we ons leersysteem zo zouden inrichten dat we de diversiteit in mensen direct kunnen koppelen aan de diversiteit in rollen in de samenleving? Wat zou er gebeuren als we het oneindig potentieel van de mensheid ontsluiten en mensen leren hoe ze hun unieke potentieel waardevol kunnen inzetten in de samenleving?

Het leren begeeft zich tussen het opgroeiend en zich ontwikkelend individu aan de ene kant en de samenleving en de planeet aan de andere kant. Daartussen kun je experimenteren, oefenen, dingen aangereikt krijgen, fouten maken, vallen en opstaan, ontdekken – leren dus.

 

Bevragen van het onderwijssysteem van vandaag

Maar, voordat we kunnen kijken naar de vorm van het leren van de toekomst, is het nodig eerst te kijken naar de inrichting van het onderwijssysteem van vandaag. En te begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Loskomen van de realiteit – want maar al te vaak redeneren we vanuit de idee dat ‘er wel een goede reden moet zijn waarom het vandaag de dag zo is’. Maar is dat ook zo? Kennen we die redenen wel? En hoe zit het met de onderbouwing van de status quo in het onderwijs?

 

œ Operation Education

over ons

 

œ Operation Education bestaat sinds 2012 en werd geïnitieerd door Claire Boonstra tijdens een persoonlijke TED-talk. Sindsdien is de ontwikkeling van ons gedachtengoed van start en hebben we heel veel verschillende teams gekend met mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor de vele activiteiten. En ook nu nog werken we geregeld samen met mensen uit ons netwerk die ons aanvullen met expertises waar wij niet over beschikken. En al deze mensen hebben ons gebracht waar we nu zijn. In de verschillende blogs op deze website kun je lezen wat we de afgelopen jaren zoal hebben gedaan.
….

Partners

We hebben ook een aantal partners die met ons samenwerken en ons ondersteunen en van doorslaggevende betekenis zijn geweest. Voor een overzicht daarvan en informatie over onze partners, klik hier!

….