Marieke van de Ven

Marieke van de Ven – Regisseur bij Wittering.nl

Spiegel voorhouden 

‘Waar word jij blij van?’ ‘Wat wil jij toevoegen?’ ‘Welke kwaliteit van jou kan hier iets in bijdragen?’ ‘Wat heb je nodig om nog beter te worden in wat je nu doet? 

 

Bovenstaande vragen zijn voorbeelden van vragen die ik graag aan anderen stel. Ik draag graag bij aan het aanwakkeren van vuurtjes. Dit doe ik door in gesprek te gaan met de ander, te luisteren en me nieuwsgierig op te stellen. Ik hou ervan om de essentie te pakken en anderen te helpen om antwoorden helder te krijgen, de context te verhelderen en om ze behulpzaam een spiegel voor te houden. 

 

Iets voor de ander betekenen 

Ik heb ooit voor het onderwijs gekozen omdat ik heel sterk de behoefte, bijna verplichting voel, om iets voor de ander te kunnen betekenen, te doen. Naarmate ik ouder wordt, wordt dat gevoel steeds groter. Vanuit mijn tenen voel ik dat ik nu het juiste aan het doen ben op de plek waar ik nu ben. Ik gun iedereen dit gevoel want dit geeft energie en plezier! 

 

Altijd een keus 

Belangrijk vind ik het bewustzijn dat je altijd een keus hebt. Natuurlijk zijn er situaties die ongemakkelijk zijn, waarin het leven je op de proef stelt, waar er meer of minder ruimte is om vergissingen te maken, maar je hebt altijd een keus. Je hebt daarbij de moed nodig om stil te staan, te reflecteren en verder te gaan. Als je dit durft aan te gaan maakt dat je kwetsbaar en sterk tegelijkertijd.  

 

Continue ontwikkeling en vuurtjes aan wakkeren 

Sinds 2014 ben ik werkzaam op Wittering.nl. Een school met een eigentijdse manier van onderwijs verzorgen. Als vernieuwende school zijn we constant onderzoekend naar input van buitenaf; nieuwe boeken, interessante sprekers, dat is een constante stroom die binnenkomt en ons aanraakt, van mensen die het anders doen. Binnen Wittering.nl ben ik regisseur, onderdeel van het regieteam; samen met het regieteam stellen we ons de vraag: welke input draagt bij om ons onderwijs elke dag een stukje beter te maken? Mijn rol hierin is om collega’s hierin mee te nemen, te inspireren, hen constant te bevragen wat doen we en hoe draagt dit bij aan de ontwikkeling van de kinderen? Hen te helpen in hun continue ontwikkeling en vuurtjes aan te wakkeren in de ander. 

 

Expeditie Leiderschap 

Ik heb zelf eerder Expeditie Leiderschap gevolgd als deelnemer. Als ik terugkijk naar mijn eigen Expeditie, wauw, dan ging ik altijd naar huis met een flink aangestookt vuurtje. Het was soms pittig, je wordt uitgedaagd om naar je eigen leven, je handelen en bovenal je visie te kijken. Je hoofd maakt overuren doordat je in aanraking komt met nieuwe informatie en veel nieuwe inspiratiebronnen. Het leverde me altijd veel nieuwe vragen op, nieuwe vraagstukken, maar ook het sterke whoa!-gevoel dat we dit als groep met elkaar te doen hebben!

 

Het allermooiste van de Expeditie vond ik dat we met zo’n diverse groep samen kwamen, vanuit heel het land, met al die verschillende contexten, dat we elkaar allemaal op dit zelfde vlak wisten te vinden. Behoorlijk magisch! Dat je echt een groep bent die voor elkaar klaar staat, zoveel mensen met mooie voorbeelden, zoveel mensen om van te leren. Dat heeft mij heel veel energie gegeven. Ik ben door de Expeditie nog sterker geworden in dat wat ik in essentie ben, dat wat mijn vuurtje is. Mijn persoonlijke proces is uiteraard voelbaar geweest op school. Ik kon niet anders dan delen waardoor ik was geraakt en wat mij bezig hield. Je gaat impact hebben met de versterkte, meer bewuste versie van jezelf. Dat is echt goud.

‘Marieke is één van de jonge leiders die in staat is om datgene wat we met zijn allen bedoelen congruent te door- en voor te leven. Zij heeft bij wittering.nl veel ervaring opgedaan in hoe onderwijs ook kan en is er helemaal klaar voor om datgene wat zij heeft geleerd en wat ze diep van binnen weet te gebruiken om de nieuwe lichting leiders een spiegel voor te houden en ze te bevragen wat echt de bedoeling is, wat zij willen laten zien.’

Claire Boonstra