œ Schoolreis

“Weet je waar ik graag eens zou willen kijken…”

 

Met œ Schoolreis bezoeken we scholen die met grote regelmaat bijzonder en inspirerend genoemd worden. Iedere maand bezoeken we met een groep van ca 20 œ Ecosysteem-deelnemers zo’n betekenisvolle school of ontwikkelomgeving.

Tijdens zo’n bezoek willen we niet alleen inspiratie op doen, maar elkaar ook helpen de volgende stap te zetten in ons eigen proces en tevens de school iets teruggeven… Kortom: een ontwikkelpad dat we samen ontdekken.

Een inspirerende reis voor iedereen

In het programma œ Schoolreis gaan we samen leren; voor, tijdens en na de bezoeken. Een week vóór het bezoek hebben we samen een (online) voorbereidende kennismaking met de schoolleider/-oprichter en brengen we focus aan binnen onze leervragen. Vervolgens brengen we een ochtendbezoek aan de school, waar we onze vragen onderzoeken, de doorvertaling van visie in de praktijk ervaren en de school een frisse blik geven.

 

In de middag delen we onze observaties, inzichten en inspiratie met elkaar. En een maand achteraf vertellen we elkaar wat het bezoek gebracht heeft, met wie dit is gedeeld en waarin we kunnen verbinden om samen verder te ontwikkelen. De inzichten die we individueel en als groep opdoen, de lessen die we leerden en zijn gaan toepassen in onze eigen omgeving, brengen we aansluitend terug naar het œ Ecosysteem, want de œ Schoolreis is een leerproces voor iedereen.

Als lid van het œ Ecosysteem krijg je exclusief toegang tot de eerste plekken om je in te schrijven. Je mag hierbij ook een introducé uit jouw eigen organisatie meenemen tijdens het bezoek. Zo leer je samen en kunnen jullie kennis en inzichten delen binnen jullie organisatie.

 

De volgende scholen hebben wij voor jullie weten te strikken om jullie met al jullie vragen te ontvangen:

Op 31 oktober 2023 de Tarcisiusschool Nijmegen
Op 23 november 2023 Wittering.nl in Rosmalen
Op 24 januari 2024 de Matthieu Wiegmanschool in Bergen

Kosten

De kosten per œ Schoolreis bedragen 200 euro* per persoon, incl. lunch en voor- en nagesprek.

* bedragen zijn vrijgesteld van btw

Programma per œ Schoolreis

Voorafgaand aan het programma krijgen jullie toegang tot een eigen groep op het œ Ecosysteem, genaamd een ‘space’ op het platform. Hier wordt alle praktische informatie gedeeld.


Kennismaking

Tijdens een kennismakingsgesprek geven we samen inhoud aan het bezoek. Dit doen we online, via Zoom. Een medewerker van de school neemt ons mee in de schoolvisie en geeft een eerste introductie van de school en de mogelijkheden die er zijn op de dag van het bezoek. Alle deelnemers van de schoolreis verkennen met elkaar waar gedeelde vragen en interesses liggen. Op deze manier wordt het bezoek gericht en krijgt het meer betekenis.


Bezoek aan de school & reflectie

Tijdens het bezoek zal er in de ochtend veel ruimte zijn om de school te ervaren en een beeld te krijgen bij de inrichting en ontwikkeling van het onderwijs. Het tweede deel van de ochtend is er gelegenheid voor verdere verdieping met elkaar, bijvoorbeeld voor gesprekken met specifieke teamleden of de kinderen, bezoeken aan bepaalde onderdelen. Vanuit de school is er ook ruimte om vraagstukken neer te leggen bij de deelnemers om zo weer eens met een andere bril naar de school te kijken.

 

Tijdens de lunch worden inzichten gedeeld en besproken en kunnen er vragen gesteld worden aan betrokkenen bij de school (denk aan leraren, ouders). Gedurende de middag is er al volop gelegenheid om samen te reflecteren op de leervragen en te bedenken welke ervaringen en inzichten meegenomen worden naar eigen praktijk.


Nagesprek

Na een maand spreken we elkaar nogmaals via Zoom. Dan delen we welke inzichten bijgebleven zijn, welk effect deze hebben gehad op de eigen praktijk, maar ook met wie de ervaringen gedeeld zijn en met welk effect. Tevens word je gevraagd om jouw inzichten te delen op het œ Ecosysteem, zodat we samen blijven leren.

Deelnemende scholen

Onderstaand lees je per school waarom we deze school hebben opgenomen in het aanbod van te bezoeken scholen. Tevens vind je daar de data van de voorgesprekken, bezoeken en nagesprekken.

Wanneer je aan een bezoek wilt deelnemen kun je op de button onder de school klikken en wordt je geleid naar de inschijf- en betaalmodule. Er zijn 20 plekken beschikbaar per schoolreis. Wanneer je alleen deelneemt, koop dan 1 kaartje. Neem je een introducé meeneemt, koop dan 2 kaartjes.

Tarcisiusschool – Nijmegen

Tarcisiusschool

De Tarcisiusschool, een school voor speciaal primair en voortgezet onderwijs,  ontwerpt zijn onderwijs vanuit een holistische en ecologische visie op de ontwikkeling van de mens.

 

Het onderwijs is sterk waardengedreven, met als kernwaarden Autonomie, Ontwikkeling en Verbinding. Deze waarden zijn in alle processen, op alle niveaus, leidend. De school heeft een eigen onderwijsmodel ontworpen, CompAs, waarbij het unieke, individuele ontwikkelingsproces van elke leerling zichtbaar gemaakt kan worden. Bestuurders Mirthe Kamphuis en Frank Saris ontvangen jullie graag!

Wittering.nl – Rosmalen

Wittering Basisschool Rosmalen / Kon Ahrend NV / November 2009

Wittering.nl is een kindcentrum voor 0- tot 15-jarigen, waarin onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding samenkomen. Het leren is hier anders georganiseerd: er zijn geen klaslokalen, er is een grote open ruimte met functiehoeken. Wittering.nl gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes en methodieken, die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag.

 

In Wittering.nl gaan de kinderen zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden. Daardoor ontwikkelen zij zich via een ander pad, in eigen tempo en ‘leren zij het leven’! Schoolleider Kim Cleijn ontvangt jullie graag!

Matthieu Wiegmanschool – Bergen (NH)

Matthieu Wiegmanschool

Veel basisscholen zeggen het kind als vertrekpunt te nemen, maar durven zij dat ook in hun onderwijs maximaal waar te maken? Op de Matthieu Wiegmanschool hebben ze dat gedaan.

 

Er is gekozen voor onderwijs waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Zij geloven dat ieder kind ‘leerkracht’ heeft. Een intrinsieke nieuwsgierigheid en motivatie om te leren. Leren gaat vanzelf als je vanuit plezier de wereld mag ontdekken. In de praktijk zien ze dat het werkt. Kinderen volgen hun eigen leerlijn en ontplooien hun talenten vanuit plezier en betrokkenheid. Schoolleider Marlies Pepping ontvangt jullie graag!

Kennismaking (online via Zoom):
10 oktober 2023 van 15u -16u
Bezoek:
31 oktober 2023 van 8u – 15u
Nagesprek (online via Zoom):
28 november 2023 van 15u-16:u

Kennismaking (online via Zoom):
16 november 2023 van 16u – 17u
Bezoek:
23 november 2023 van 8u – 15u
Nagesprek (online via Zoom):
11 januari 2024 van 16u – 17u

Kennismaking (online via Zoom):
17 januari 2024 van 16u -17u
Bezoek:
24 januari 2024 van 8u – 15u
Nagesprek (online via Zoom):
26 februari 2024 van 16u – 17u

Hosts

 

De œ Schoolreis wordt begeleid door Daniëlle Kuip en Igor Verettas.

Daniëlle Kuip

Daniëlle ziet onderwijs, leren, ontwikkelen en groeien niet los van de wereld en niet los van het leven. Leven is leren en leren is leven. Iedereen heeft de wereld vanuit zijn of haar uniekheid en talenten iets waardevols te bieden. Om in gezamenlijkheid van betekenis te zijn voor de aarde, de ander en onszelf creëert Daniëlle graag een veilige ruimte waarin we elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen onderzoeken en van elkaar kunnen leren. Ze vindt het daarom geweldig te mogen bijdragen aan œ Schoolreis: met elkaar kijken bij scholen die ‘het anders doen’, elkaar inspireren en het een blijvend betekenisvol bezoek te laten zijn.

Igor Verettas
Igor is een verbinder pur sang. Hij heeft 25 jaar ervaring binnen het (speciaal) onderwijs en wil graag samen met onderwijsprofessionals de essentie van onderwijs herontdekken. Om zo uiteindelijk samen een klimaat te scheppen voor optimale ontwikkelmogelijkheden van ieder kind, in verbinding met de wereld en de natuur. Vanuit zijn brede netwerk is hij altijd op zoek naar nieuwe voorbeelden en verbindingen om onderwijsprofessionals te stimuleren in leiderschap binnen hun context. Bij œ Schoolreis komt zijn passie helemaal samen en hij kan hierbij mensen en organisaties tot groei en bloei te verleiden.
Igor Verettas