œ Op locatie

Zodra je de keuze hebt gemaakt de dingen anders te doen in jouw organisatie, school of leeromgeving, door ieders unieke potentieel centraal te stellen en aan te sluiten bij persoonlijke ontwikkelprocessen en behoeften, dan loop je al snel tegen de grenzen van huidige patronen en gewoonten aan. Het vraagt lef, moed en vertrouwen om de huidige praktijk kritisch te bevragen en samen te zoeken naar nieuwe antwoorden. Het vraagt om loslaten, vertrouwen en het creëren van ruimte voor het nieuwe. Dat is een bijzonder en spannend proces.

Je hoeft het niet alleen te doen. Het team van œ Operation Education helpt je graag op weg of ondersteunt je gedurende de verschillende fases in de transformatie in jouw organisatie!

Inspiratiesessies & keynotes

Om je te inspireren en uit te nodigen zelf op zoek te gaan naar je visie op het leren en ontwikkelen, ontwierpen we het proces ‘Vragend Veranderen’ over het waarom en waartoe van onderwijs en de diepgewortelde overtuigingen en gewoontes. Claire plaatst het tijdens een inspirerende sessie in de context van doorslaggevende bewegingen in de maatschappij, geeft concrete voorbeelden en deelt haar eigen inzichten. Een krachtige en authentieke storyteller die regelmatig tranen, een lach, of een brok in de keel bij haar publiek teweeg brengt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En wat is eigenlijk de bedoeling? Pas nadat je jezelf deze fundamentele vragen hebt gesteld, kun je doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs & ontwikkeling en kun je eigentijdse leersystemen vormgeven. In een sessie #Onderwijsvragen leer je als team vaardigheden om het gesprek op een fundamenteel niveau te voeren, ga je de ruimte zien die er is, vind je eigen antwoorden. Je leert als team een stevig fundament te bouwen door voortaan je keuzes en je handelen in lijn te brengen met je bedoeling.

We zijn op zoek gegaan naar de historische achtergrond, voordelen, nadelen en alternatieven van het waarom in onderwijs. Want waarom hebben we klaslokalen, lesmethodes, centrale examens, lange zomervakanties en lessen van 50 minuten? Het zijn complexe vraagstukken die om veel nuance en verschillende perspectieven vragen. Laten we samen op zoek gaan naar nieuwe antwoorden en zo de dialoog in en over het onderwijs breder, dieper en beter maken. #Onderwijsvragen

Elke beweging begint bij het stellen van fundamentele vragen en het ontdekken van persoonlijke antwoorden. We zullen op zoek moeten naar het onderliggende waarom & waartoe van onderwijs: de fundamenten van een systeem. Alleen als we helder hebben wat precies de bedoeling is en met welke bril we willen kijken, kunnen we het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat werkt en loslaten wat niet meer past. Een inleiding van Het Onderwijsvragenboek >>