œ Ecosysteem ZOOMT. ‘Een gezamenlijke ontdekkingsreis’

Je voelt het aan alles. Ons onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig. Een verhaal waarbij de bedoeling van onderwijs centraal staat. Een verhaal waarbij onderwijs individueel, maatschappelijk en planetair welzijn regenereert. œ Ecosysteem ZOOMT is de gezamenlijke ontdekkingsreis van de community van œ Operation Education naar de fundamenten, elementen en voorbeelden van het ecosysteem van eigentijds onderwijs.

œ Ecosysteem ZOOMT – leren van en met elkaar als œ Community

In œ Ecosysteem ZOOMT duiken we samen de diepte in. We ontmoeten inspirerende denkers en doeners. We ontmoeten elkaar als œ Community. We leren van en met elkaar en bouwen zo aan eigentijds onderwijs. We gaan op ontdekkingsreis naar onderwijs waar het mens-zijn weer centraal staat. Onderwijs waarin niet welvaart en ‘hoger is beter’ voorop staat, maar onderwijs dat verbinding voorop stelt, recht doet aan diversiteit, uitgaat van verschillen en waarbij ieders welzijn het hoogste doel is – inclusief dat van de planeet. Onderwijs dat ons uitnodigt al onze kwaliteiten en ons hele potentieel te ontwikkelen. We gaan samen stappen zetten naar een duurzame, gelukkigere en mooiere wereld. Een bumpy beautiful road, die wij met elkaar gaan bewandelen.

Ontmoet de denkers en doeners, van binnen en buiten het onderwijs 

In dit jaarprogramma ontmoeten we maandelijks, aan de hand van tien thema’s, inspirerende mensen uit het ecosysteem van œ Operation Education. Deze sprekers zijn afwisselend denkers en doeners, zowel van binnen als van buiten het onderwijs. Het zijn mensen die het pad zijn gaan lopen van het creëren van de wereld waarvan ze dromen, die het proces van de transitie van de samenleving en het onderwijs door- en voorleven:

 

Claire Boonstra | Het onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig – wij zijn het systeem | Kennismakingssessie | (sessie is afgelopen)

Jan Fasen & Stephan Haukes | Radicaal vernieuwen binnen een bestaande omgeving: Leren van Agora | (sessie is afgelopen)

Merlijn Twaalfhoven | De kunstenaars-mindset waarmee we de transformatie aan kunnen gaan: Het is aan ons | 23 juni


Helma van der Hoorn | Vanuit liefde en vertrouwen een organisatie en het hele onderwijssysteem transformeren | 22 sept


Kees Klomp | Het ultieme waarom: De paradigmaverandering van economie naar ecologie | 20 okt

Juliëtte Schraauwers | Het bouwen van een ecologische en ondernemende school met als doel: Regenerating Mother Earth | 17 nov


Down To Earth & The Twelve | Educating Earth Keepers: Eeuwenoude en universele wijsheden verbinden met de moderne wereld en het onderwijs | 15 dec


Joke Tillemans | Dansen met het systeem: Congruent de bedoeling doorleven in het bouwen aan onderwijs en opvang | 19 jan


Francesco Messori | Het schoolgebouw van de toekomst: een regeneratieve, circulaire ontmoetingsplek | 16 feb


Eva Vesseur | De school als community – it takes a village to raise a child | 16 maart 

team œ | œ Ecosysteem in beweging – de volgende stap in de transformatie van het systeem | 20 april

 

Voor meer informatie over de thema’s en sprekers, zie de beschrijving van de sessies hieronder

 

Het onderwijs, dat maken we samen 

In iedere sessie is niet alleen gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers, maar maken we ook ruimte voor het wezenlijke gesprek met elkaar. We gaan regelmatig in deelsessies uiteen om ons in onze eigen vragen te verdiepen, nieuwe antwoorden te onderzoeken en elkaar te ontmoeten. Leren met en van elkaar, je met gelijkgestemden verbinden, mensen ontmoeten die een vergelijkbaar pad lopen is een onlosmakelijk en kenmerkend onderdeel van de avonden.

 

Dit is een reis waarbij we elkaar nodig hebben, als leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders – iedereen in en om het onderwijs heen, want het onderwijs maken we samen. Ga jij met ons mee op deze ontdekkingsreis en samen met ons dit pad bewandelen?

Exclusief voor deelnemers aan het jaarprogramma: ontmoet elkaar in de bijbehorende online community

Deelnemers aan dit jaarprogramma krijgen straks ook een eigen exclusieve groep binnen de community van œ Operation Education die we nu aan het inrichten zijn. Dit wordt de plek voor verdere verdieping en om elkaar te vinden, tussentijds te ontmoeten, dromen te delen en samen te werken aan plannen en ideeën.

 

 

Ga jij met ons mee op avontuur?

De ontdekkingsreis begint met een introductiesessie verzorgd door Claire Boonstra. Claire neemt ons mee in de boodschap van Operation Education: “Ons onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig”. Zij vertelt ons over de grootste uitdagingen van het onderwijs in deze tijd, plaatst de vraagstukken van vandaag in de context van de vele generaties voor en na ons en laat ons zien dat wij het systeem zijn, dat wij dit kunnen veranderen. We gaan met elkaar in gesprek: Wat hebben wij te doen? Wat heb jíj te doen? Wat heb je daarbij nodig?

(Deze sessie is al geweest. Deelnemers aan ons jaarprogramma krijgen van deze sessie een opname toegestuurd.)

Inschrijven voor het jaarprogramma

 

Je kunt je nu aanmelden voor het jaarprogramma. Meer informatie over de avonden en de sprekers vind je hieronder.

Als je je aanmeldt voor het jaarprogramma kun je deelnemen aan alle avonden, krijg je toegang tot de bijbehorende online community. Hier ontvang je ook tussen de sessies door extra inspiratie.

Je kunt ook altijd alleen een losse avond meedoen en je aanmelden voor een of meerdere sessies.

De kunstenaars-mindset waarmee we de transformatie aan kunnen gaan: Het is aan ons | Merlijn Twaalfhoven | Oprichter The Turn Club & auteur ‘Het is aan ons’

Welke mindset hebben we nodig om de transformatie aan te gaan? Om je een andere werkelijkheid voor te kunnen stellen is het nodig om op een andere manier te gaan denken. Momenteel heerst de controle-mindset, waarbij het voorkomen van fouten centraal staat. Waar we naartoe willen is een kunstenaars-mindset gebaseerd op liefde en vertrouwen, waarbij experimenteren, exploreren, uitvinden, spelen en improviseren centraal staan. Het veranderen van de mindset in het onderwijs en de samenleving, begint bij ons. Het begint met voorleven, doorleven en het goede voorbeeld geven. Deze avond gaan we samen met Merlijn Twaalfhoven de kunstenaars-mindset in onszelf naar boven halen.

Vanuit liefde en vertrouwen een organisatie en het hele onderwijssysteem transformeren | Helma van der Hoorn | Voorzitter college van bestuur bij ROC Kop van Noord-Holland, oprichter Leve het Onderwijs!

Wat betekent het en wat gebeurt er om je heen in je scholen, als je liefde en vertrouwen voorop zet in je leidinggeven als bestuurder? Helma van der Hoorn is als bestuurder radicaal gaan voorleven, door zich bij al haar keuzes te laten leiden door een visie van liefde en vertrouwen. Het effect van haar handelen is dat ze niet alleen haar eigen scholen, maar ook het systeem om haar heen – zoals de samenwerking met de onderwijsinspectie – heeft veranderd. Helma richtte ook ‘Leve het Onderwijs!’ op waarmee ze – samen met inmiddels ruim 40 aangesloten bestuurders – eist om het verplichten van toetsen te stoppen.

Het onderwijs heeft een nieuw verhaal nodig – wij zijn het systeem | Claire Boonstra | Oprichter Operation Education | Kennismakingssessie |

Welk verhaal vertellen we elkaar nu als samenleving en welk verhaal willen we vertellen? Bij de aftrap van œ Ecosysteem ZOOMT neemt Claire Boonstra je in een interactieve inspiratiesessie mee in de boodschap van œ Operation Education. “Ons onderwijs heeft – net als onze samenleving – een nieuw verhaal nodig. Een verhaal waarin het onderwijs een sleutelrol heeft.” Met onze huidige systemen doen we de mens, de natuur, de planeet tekort. We leven in een tijd waarin we met elkaar op zoek gaan naar nieuwe antwoorden, in lijn met de kennis, inzichten en het bewustzijn dat we nu hebben. Wat als we onderwijs vorm zouden geven vanuit onze diepste bedoeling?

Radicaal vernieuwen binnen een bestaande omgeving: Leren van Agora | Jan Fasen & Stephan Haukes | Agora Vereniging

Hoe laat je het huidige onderwijssysteem los en creëer je iets radicaal nieuws binnen een bestaande omgeving? In deze tweede avond bekijken we samen de Agora film, die ons een inkijk geeft in hoe radicaal anders een school er uit kan zien en functioneren. We gaan met Agora’s oprichter Jan Fasen en Stephan Haukes – die geïnspireerd door Jan ook een eigen Agora oprichtte – in gesprek over hoe je het aanpakt en waar je tegenaan loopt, wanneer je een concept als Agora creëert. Agora is een school zonder cijfers, toetsen en vaste klassen. Een school waar het begint met zes weken afpellen naar ‘wie ben jij’ en ‘wat heb jij te doen’. Agora laat ons zien dat het zelfs in het Nederlands voortgezet onderwijssysteem mogelijk is om een radicaal ander concept neer te zetten.

Het ultieme waarom: De paradigmaverandering van economie naar ecologie | Kees Klomp | Purpose Economy, Reinventing Economics & Business, Impact

Betekenis-econoom Kees Klomp neemt ons deze avond mee in de grootste uitdagingen van deze tijd: het inrichten van onze systemen vanuit een heel ander paradigma. Een paradigmaverandering van economie en winstoptimalisatie naar ecologie en regeneratief denken. Samen met Kees Klomp gaan we interactief op ontdekkingstocht naar het nieuwe ultieme ‘waarom’ in onze samenleving, een nieuw uitgangspunt voor al onze systemen. Hoe creëren we regeneratieve systemen, waarbij we het leven op aarde weer laten floreren? Hoe kunnen we dit denken toepassen in onze scholen, in het onderwijs?

Het bouwen van een ecologische en ondernemende school met als doel: Regenerating Mother Earth | Juliette Schraauwers | oprichter NOW School

Hoe bouw je een leeromgeving vanuit een radicaal ideaal? Duurzaamheids-ondernemer Juliëtte Schraauwers is oprichter van NOWSCHOOL, een school opgericht vanuit natuurlijke principes op alle niveaus. Met NOWSCHOOL brengt zij de regenerativiteit van moeder aarde direct in de praktijk en laat zien hoe ‘de paradigmaverandering’, waar Kees Klomp ons over vertelt, er in de praktijk uitziet. Deze avond neemt zij ons mee in haar avontuur, dat startte met een bezoek aan Green School Bali, waar zij aan zichzelf de belofte deed dit gedachtegoed naar de Nederland te brengen.

Educating Earth Keepers: Eeuwenoude en universele wijsheden verbinden met de moderne wereld en het onderwijs | Down To Earth & The Twelve

Hoe kunnen we eeuwenoude en universele wijsheden implementeren in de moderne wereld en het onderwijs? We bekijken deze avond de wereld en het onderwijs vanuit de wijsheden van ‘earth keepers’. We laten ons hierbij inspirerend door (fragmenten van) de films ‘Down to Earth’ en ‘The Twelve. Vragen die we deze avond samen centraal stellen zijn: Hoe kunnen we ons in deze tijd herverbinden met deze eeuwenoude universele wijsheden? Hoe geven we deze inzichten en wijsheden een plek in ons denken en handelen, in ons onderwijs. Hoe zorgen wij dat de huidige generatie de zo noodzakelijke rol van ‘earth keeper’ vanuit hun eigen diepe weten kan vervullen?

Dansen met het systeem: Congruent de bedoeling doorleven in het bouwen aan onderwijs en opvang | Joke Tillemans | Voorzitter College van Bestuur Kiem Onderwijs & Opvang

Hoe doorbreek je vaste gewoontes en grenzen in onderwijs? Als je op de grenzen van het systeem werkt, overtreed je al snel bestaande wet- en regelgeving. Toch is een school transformeren iets dat je doet in verbinding en samenwerking met dát systeem: iedereen in en om de school, inclusief de inspectie. Hoe neem je iedereen mee? Hoe transformeer je de relaties om je heen? Joke Tillemans is meesterlijk in het creatief vinden van wegen om dingen anders te doen en in het verbinden van mensen. Ze neemt ons deze avond op interactieve wijze mee in hoe zij eerder als schoolleider en nu als bestuurder ‘haar bedoeling’ voortleeft met haar principe ‘pas toe of leg uit’ en leert ons dansen met het systeem.

Het schoolgebouw van de toekomst: een regeneratieve, circulaire ontmoetingsplek | Francesco Messori – D/Dock

Hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit? In deze sessie maken we kennis met Francesco Messori, oprichter van D/Dock. Hij inspireert ons met zijn kennis en visie op hoe je een leeromgeving ontwikkelt, gebaseerd op het ideaal van een duurzame en gezonde samenleving en planeet. Wat kunnen we leren van de principes van de natuur, well-being en gezondheid? Hoe ondersteunen gebouwen florerende communities, waarbij kinderen gedurende de hele dag zich op natuurlijke wijze bewegen door het gebouw en zich ontwikkelen in verbinding met hun omgeving?

De school als community – it takes a village to raise a child | Eva Vesseur – Klein Amsterdam e.a.

Wat is de kracht van een school als community? Voor een effectieve lerende community wordt niet alleen het hele schoolteam direct betrokken bij het geven van richting en het maken van keuzes, maar ook de ouders, de leerlingen/studenten, de werkgevers, de betrokken zorg- en onderwijsorganisaties en iedereen in en om de school heen. Zo geef je samen verbonden en duurzaam vorm aan het onderwijs van de toekomst en draag je het proces samen. Deze avond neemt Eva Vesseur van ‘Klein Amsterdam’ ons mee in haar visie en ervaringen.

waarom gaan we uit van een gemiddelde
œ Ecosysteem in beweging – de volgende stap in de transformatie van het systeem | team œ

In deze afsluitende sessie sluiten samen de reis af. We blikken met een aantal van onze experts terug op de transformatie die we afgelopen jaar hebben doorgemaakt – als individu, als œ Ecosysteem, als onderwijs en als samenleving. Waar staan we nu, welke lessen hebben we geleerd? We blikken ook vooruit: wat hebben we samen te doen, wat stellen we onszelf als opdracht voor het vervolg?

Alle sprekers | compleet jaarprogramma 

In œ Ecosysteem ZOOMT nodigen we jou uit om samen met ons in tien bijeenkomsten de diepte in te duiken. We maken ruimte in ons denken, maken ons los van het huidige systeem, verbreden onze blik, leren op nieuwe manieren kijken naar onderwijs en laten ons een jaar lang voeden en inspireren door denkers en doeners van binnen en buiten het onderwijs.